Please select your page

Мишљења и препоруке

Мишљење и препорука коју Покрајински заштитник грађана - омбудсман упућује Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова.


Мишљење упућено Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова због утврђивања неправилности у току, односно у окончању  другостепеног поступка.


Мишљење упућено Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова.


Мишљење упућено Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова.


Мишљење и препорука упућени ЈКП "Градитељ" Србобран у циљу остваривања права купца на искључење са система даљинског грејања.


Мишљење Покрајинског заштитника грађана –омбудсмана поводом притужбе групе родитеља који су уписали своју децу у Установу за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран.


 

Мишљење упућено Дому здравља Алибунар у вези с обезбеђивањем несметаног пружања услуга пацијентима, односно комуникације са припадницима националних мањина на језицима који су у службеној употреби.

 


Мишљење упућено Републичком фонду за здравствено осигурање у циљу унапређења рада и заштите људских права и слобода


Препорука упућена Дому здравља Жабаљ због неправилности у раду.


Препорука упућена Дому здравља „Др Младен Стојановић“ у Бачкој Паланци због неправилности у раду.