Please select your page

13.06.2017.

Пин Ит

Мишљење упућено Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова због утврђивања неправилности у току, односно у окончању  другостепеног поступка.

Nesaradnja sa ombudsmanom


Primeri dobre prakse