Please select your page

Mišljenja i preporuke

Mišljenje i preporuka koju Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman upućuje Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.


Mišljenje upućeno Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova zbog utvrđivanja nepravilnosti u toku, odnosno u okončanju  drugostepenog postupka.


Mišljenje upućeno Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.


Mišljenje upućeno Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.


Mišljenje i preporuka upućeni JKP "Graditelj" Srbobran u cilju ostvarivanja prava kupca na isključenje sa sistema daljinskog grejanja.


Mišljenje Pokrajinskog zaštitnika građana –ombudsmana povodom pritužbe grupe roditelja koji su upisali svoju decu u Ustanovu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Radost“ Srbobran.


 

Mišljenje upućeno Domu zdravlja Alibunar u vezi s obezbeđivanjem nesmetanog pružanja usluga pacijentima, odnosno komunikacije sa pripadnicima nacionalnih manjina na jezicima koji su u službenoj upotrebi.

 


Mišljenje upućeno Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje u cilju unapređenja rada i zaštite ljudskih prava i sloboda


Preporuka upućena Domu zdravlja Žabalj zbog nepravilnosti u radu.


Preporuka upućena Domu zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ u Bačkoj Palanci zbog nepravilnosti u radu.