Please select your page

Вести

Будимо хумани - дајмо крвПокрајински заштитник грађана – омбудсман у више наврата јавно се оглашавао и апеловао на грађане да се придржавају мера које доносе надлежни органи, да воде рачуна о свом, као и животу и здрављу својих суграђана.

Епидемија COVID-19 и даље траје, а живот не стоји, већ тече својим током. У датим околностима, бројне тешкоће и изазови прете да угрозе остваривање људских права. Друштвена солидарност у овом тренутку у великој мери наслања се на личну одговорност грађана и грађанки према сопственом здрављу, али и кроз показивање бриге за здравље других.

Достојанствен живот и лични развој и напредак нису могући без права на здравље. Бити здрав и уживати потпуно физичко, ментално и социјално благостање није могуће без удруживања и међусобне спреге здравствене политике која делује на социо-економске, социо-културне те факторе животне средине и индивидуалних потенцијала и понашања сваког од нас. Због тога су, посебно у овим временима, хуманост и солидарност вредности које чувају људско достојанство и подршка су заштити људских права.

Стога, Покрајински заштитник грађана – омбудсман апелује на грађане и грађанке да се одазову на ванредне акције Завода за трансфузију крви Војводине и своју хуманост и солидарност искажу и на начин да дају крв. Јер оно што је најважније за људски живот је крв, а једним давањем крви можемо спасити три живота.


Међународни дан демократије

Подстичимо солидарност са најугроженијима

Уједињене нације су 2007. године установиле 15. септембар за Међународни дан демократије који од 2008. године по препоруци УН обележавају све чланице као дан борбе за остварење демократских идеала. Тада је, како је наведено, потврђен став да је "демократија универзална вредност, заснована на слободној вољи народа да одреде свој политички, економски, културни и друштвени систем и у потпуности учествују у свим аспектима живота".

Покрајински заштитник грађана–омбудсман своје опредељење за демократију свакодневно испољава кроз свој рад на јачању демократских институција, подстичући друштвену солидарност са најугроженијима, а изнад свега ширење поверења у слободно и праведно друштво. У овај процес треба да се укључе и сами грађани, тако што ће искористити своје право и обраћањем независним институцијама, међу њима и заштитнику грађана, указивати на могућности остваривања демократских права и слобода у оквирима правне државе и надлежних институција.

Борба за демократију подразумева тежњу за стварањем друштва једнаких грађана и грађанки у којем се поштује равноправно достојанство свих, прихватају различитости, развија међусобни дијалог, остварују се и унапређују људска права. На изградњи демократског друштва заједно раде како органи јавне власти и независне институције, тако и грађани који својим обраћањима наведеним институцијама партиципирају и утичу на изградњу демократски орјентисаног друштва.

Демократија и у данашње време представља често још увек идеал. Институције државе, пре свега оне које се баве заштитом људских права, никада се не смеју одрећи идеја и вредности демократије, већ непрекидно треба да раде на развијању демократских принципа. Слободно изражавање воље грађана и једнакост јесте оно чему треба да стремимо сви заједно. Смисао постојања и рада није у пасивном чекању да се услови створе или сами промене, већ у енергичној и бескомпромисној борби за јачање демократских процеса, као и за стварање и очување слободе, права и једнакости.


Међународни дан младихАнгажовање младих за глобално деловање тема је обележавања овогодишњег Међународног дана младих којом жели да се укаже на начине на које ангажовање младих на локалном, националном и глобалном нивоу обогаћује националне и мултилатералне институције и процесе, али и да се укаже на потребу за побољшавањем положаја и укључивања младих у креирање јавних политика.

Бројна светска истраживања бележе тенденцију све бржег развоја осећања хуманости, солидарности, емпатије и толеранције код данашњих младих генерација. Све су то вредности које су уткане у садржину људских права и истовремено представљају њихов смисао. С друге стране, више него пре млади су повученији, рањивији, често са осећањем равнодушности, што никада не сме бити одлика младог човека. Покрајински заштитник грађана – омбудсман током различитих активности и сарадње с младима у протеклом периоду, стиче утисак да млади немају много поверења у јавне институције. Ово су делом потврдили и резултати истраживања које је омбудсман реализовао 2019. године током ЕXИТ фестивала, а у којем су учествовали млади од 15 до 35 година из Србије, региона, али и из других земаља Европе и света. Мада препознају своју улогу и изражавају спремност и жељу да активно учествују у друштвеним процесима, младима је потребна додатна подршка државних и јавних институција, привредних организација, организација цивилног друштва и друштва у целини, која ће их мотивисати да своје потенцијале, идеје, енергију и креативност реализују у пракси.

Неки од основних покретача одрживог развоја и мира широм света јесу партиципација и оснаживање младих за партнерство и активно учешће у креирању политика и будућности заједнице. Уједињене нације указују на то да су незапосленост, политичка искљученост, маргинализација, неодговарајући приступ образовању и здравству само неки од проблема и изазова са којима се млади суочавају данас. Ови проблеми не могу успешно и ефикасно бити превазиђени без дијалога и партнерства с младима.

Глобалне изазове попут пандемије КОВИД-19 и климатских промена, можемо разумети и као аларм који нам указује на потребу за прилагођавањем и трансформацијом постојећих система, на начин да приликом креирања националних и глобалних политика нико не буде изостављен. Поменуте околности утичу на развој нових приступа у коришћењу и развоју техничко-технолошких достигнућа за добробит човечанства и планете, а млади су ту можда и кључни носиоци иницијатива и подршке друштвено одговорног деловања, одрживог развоја и боље будућности за све.

Дубоко уверен у то да је ангажовање младих за глобално деловање неопходно на путу развоја и напретка глобалне заједнице, Покрајински заштитник грађана – омбудсман континуирано настоји да свој допринос и подстицај активизму младих оствари кроз сарадњу с омладинским организацијама и активностима које реализује заједнички са њима или за њих. Школа људских права Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана ове године ће по трећи пут бити организована за студенте и студенткиње универзитета и факултета у АП Војводини, а млади су обухваћени и другим активностима ове институције као што су семинари и стручни скупови о људским правима, Фестивал права детета, заједнички истраживачки пројекти и друго.

Да би ангажовање младих имало продуктивну снагу и било смислено, неопходно је да су им обезбеђени услови и подршка од стране доносиоца одлука и креатора политика за то. Када ове претпоставке изостају ангажовање младих може бити испољено и кроз отпор и протест због неуважавања права да се глас младих чује, уважи, а њиховој добробити прида одговарајућа пажња и значај.

Међународни дан младих установљен је 2000. године са циљем да укаже на проблеме, културна и правна питања омладине, ученика и студената.


сајт рив вестТим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у чијем раду учествује Заштитник грађана, Покрајински заштитник грађана – омбудсман и невладине организације, посетио је током ове недеље Казнено - поправни завод у Сремској Митовици, као и Полицијску испоставу у Сремској Митровици и Специјалну болницу за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ у Вршцу.

Циљ ових посета тима Националног механизма за превенцију тортуре је да стекне што прецизнији увид ради праћења поступања полиције према доведеним и задржаним лицима, као и лица којима су изречене мере безбедности  обавезног психијатријског лечења и чувања.

Приликом посете Казнено - поправном заводу у Сремској Митровици један од главних циљева посете се односио на околности хапшења, саслушавања, полицијског задржавања и пријема у Завод. Током посете Заводу, посебна пажња била је посвећена и поступању завода у вези са присуством психоактивних супстанци и лечењу зависника. Тим НПМ-а је обишао и полицијске просторије за задржавање, где је извршен увид у материјалне услове и где је обављен разговор са задржаним лицима о поступку полиције приликом лишавања слободе. У посети Полицијској испостави Сремска Митровица чланови тима су пратили поступање полицијских службеника, обишли просторије за задржавање и разговарали са полицијским службеницима о начину остваривања права задржаних лица.

У посети Специјалној болници за психијатријеске болести „Др Славољуб Бакаловић“ извршен је  увид у материјалне услове боравка форензичких пацијената, посећене су просторије болнице, извршен је увид у протоколе и евиденције у вези са остваривањем права на приватност, као и у вези са остваривањем права на притужбе.

Након обављених  тематких посета свим установама где се врши обавезно психијатријско лечење и чување јавности ће бити понуђен посебан извештај.


Будимо одговорниОд 17. јула 2020. године  на територији Републике Србије  примењују се нове и строже мере у сузбијању епидемије корона вируса.

Тим поводом, Покрајински заштитник грађана – омбудсман још једном позива  грађане да се у интересу властите, као и добробити и здравља својих суграђана, стриктно придржавају предложених мера које доносе  надлежни органи.

Од тога како ћемо се према тим мерама односити зависи не само успех у борби против епидемије, него и цена њеног сузбијања.

Грађани, по мишљењу Покрајинског омбудсмана, ни једног тренутка не би смели да занемаре чињеницу да својим понашањем утичу на права и животе других људи. Поред тога, ресурси на које се, у борби против епидемије, можемо ослонити нису ни бесплатни, ни неограничени. 

Безбедан и пристојан живот захтева од свих нас да се једни према другима односимо у духу људске солидарности, да поштујемо препоруке струке и уздржавамо се од ризичног понашања.

Покрајински омбудсман изражава наду да ће се грађани, вођени бригом за властито здравље, придржавати предложених мера, да ће својом одговорношћу и дисциплином олакшати функционисање здравственог система и да ће својом солидарношћу допринети да борба против епидемије буде ефикасна, а њени трошкови што мањи.

Будимо одговорни – то је налог садашњег времена. Будимо одговорни према другима, као што смо према себи - то је поуздан начин на који се епидемија може ставити под контролу и сузбити.

У периоду од проглашења ванредног стања до данас, Покрајински - омбудсман се у више наврата јавно оглашавао и апеловао на грађане да се придржавају мера Кризног штаба и воде рачуна о свом, као и животу и здрављу својих суграђана.

Будимо одговорни!

Будимо одговорни и солидарни у борби против епидемије

#БудимоОдговорни

Покрајински омбудсман у посети Заводу за трансфузију крви Војводине

Останимо друштвено солидарни - ДАЈМО КРВ