Please select your page

Вести

Студенти на праксиУ два наврата, у току маја, студенти Правног факултета за привреду и правосуђе из Новог Сада обављаће практичну наставу у Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману.

Током дводневне наставе студенти ће имати прилику да се упознају са функционисањем институције, њеним надлежностима, организацијом, сарадњом са републичким и локалним заштитницима грађана, као и са институцијама и невладиним организацијама за заштиту људских права.

Студенте ће поздравити проф. др Зоран Павловиц, док ће заменица омбудсмана за опште послове, Анико Ширкова, у улози ментора водити студенте током практичне наставе.

Студенти на пракси


Истанбулска конвенцијаСавет Европе ове године обележава 10 година од потписивања Конвенције о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, познатије као Истанбулска конвенција. Истанбулска конвенција потписана је  у Истанбулу 11. маја 2011. године и представља први свеобухватан обавезујући споразум који  успоставља обавезу држава потписница да се систематски обрачунају са родно заснованим насиљем.

Истанбулска конвенција је кључни међународно-правни инструмент који је успоставио најзначајније стандарде у борби против насиља према женама и то како у  законодавној области тако и у области превенције, обухватних мера правне и институционалне заштите и подршке жртвама, као и ефикасног процесуирања и кажњавања починилаца, укључујући програме третмана за њих. За разлику од многих других међународних конвенција које садрже уопштене правне норме, Истанбулска конвенција садржи врло специфична и детаљна упутства и смернице државама за борбу против насиља над женама, односно за креирање законодавно-стратешког оквира и ефикасну имплементацију на националном нивоу.

Потврђујући своју одлучност у борби против насиља према женама, Србија је 2013. године ратификовала Истанбулску конвенцију, која је, ступањем на снагу 1. августа 2014. године, постала саставни део правног поретка Републике Србије. Од тада је наша држава донела законодавне акте, националне акционе планове и стратегије које се баве разним облицима насиља над женама и насиља у породици који су обухваћени овом конвенцијом.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман подржава напоре које је држава предузела и и даље предузима на примени Истанбулске конвенције, сматрајући да је неопходно наставити са радом на превенцији и сузбијању родних стереотипа, подизању свести о свим облицима насиља који су обухваћени овом конвенцијом, али  и обезбедити едукацију младих нараштаја на свим нивоима образовања  у циљу промовисања равноправности мушкараца и жена, позитивних родних односа, ненасилног понашања, међусобног уважавања и спречавања родно заснованог насиља.


Посета студената Покрајинском омбудсмануДруга група студената Филозофског факултета из Новог Сада – студијска група социјални рад - започела је данас четвородневну практичну наставу у институцији Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана. 

Током наставе студенти треба да стекну  увид у функционисање институције омбудсмана, њене надлежности, организацију, поступање по притужбама и сарадњу са другим организацијама и институцијама које се баве људским правима.

Студенте је поздравио проф. др Зоран Павловић, покрајински омбудсман, а по окончању наставе сваком студенту ће бити поклоњен примерак зборника о људском достојанству.


Потписивање споразума о сарадњи са Матицом српскомДанас је у Новом Саду, у просторијама Матице српске, потписан Споразум о сарадњи Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и Матице српске.

Споразум је закључен у циљу остваривање сарадње две институције у области унапређења људских права, неговању духовног и културног живота српског народа, изграђивању научноистраживачког рада и остваривању вишедисциплинарних пројеката о питањима који су од значаја за АП Војводину.

Сарадња ће се одвијати преко заједничких наступа приликом реализација пројеката, организовања заједничких научно-стручних конференција,  семинара, округлих столова и других облика скупова, као и издавачке делаатности.

Споразум о сарадњи су потписали председник Матице српске, проф. др Драган Станић и проф. др Зоран Павловић, у име Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.

У светлу потписаног Споразума најављује се организовање научног скупа,  који би се одржао почетком 2022. године под називом „80 година од погрома у Великој рацији - корак даље ка заједничкој будућности“. У наредном периоду јавност ће бити упозната о планираном програму, партнерима и учесницима скупа.


Право детета на здраву животну срединуПокрајински заштитник грађана – омбудсман је дана 22.04.2021. године узео учешће на конференцији „Право детета на здраву животну средину“, а коју је на Дан планете Земље, организовао Центар за права детета.

Конференција је организована  у циљу представљања мишљења деце о остваривању њиховог права на здраву животну средину, размене искустава и доприноса креирању политика које подржавају живот деце у здравој животној средини.

У Конвенцији о правима детета нигде се не помиње право детета на здраву животну средину, али се у овом документу, по речима Милана Дакића, заменика Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за права детета, указује на важност образовања, чија се улога у стицању знања о животној средини, начинима њене заштите и унапређења не може потценити. Том приликом је подсетио  да је 2019.  године покрајинска скупштина усвојила Декларацију о заштити животне средине у АП Војводини, у којој се истиче да ће АП Војводина предузимати мере како би млади у процесу образовања стицали сазнања о заштити и  унапређивању животне средине, одрживом развоју, али и о изворима, узроцима и последицама загађивања животне средине.

Говорећи о улози Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, истакнуто је да омбудсман, као независан и самосталан орган АП Војводине, прати реализацију права детета на здраву животну средину и даје препоруке како да се то право унапреди.