Please select your page

Вести

Најава догађајаУ петак, 26. фебруара, у Сомбору ће бити одржан Колегијум Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана. Колегијум ће радити у проширеном саставу, јер ће у његовом раду, поред покрајинског омбудсмана проф. др Зорана Павловића и његових заменика, учествовати и локална омбудсманка града Сомбора Чарна Петричевић.

Расправа на Колегијуму ће бити фокусирана на рад Покрајинског и локалног омбудсмана, на предлоге за унапређење људских права и заједничке активностима покрајинског и локалног омбудсмана у 2021. години.

Колегијум Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана је радно тело на коме се  разматрају предмети и проблеми од значаја за функционисање институције. Први пут од како је образован, Колегијум ће бити одржан изван седишта Покрајинског омбудсмана.


Књиге за стареПокрајински заштитник грађана – омбудсман уручио је данас корисницима Геронтолошког центра „Нови Сад“ два пакета књига. Књиге су обезбеђене у сарадњи са Градском библиотеком у Новом Саду и представљају мали допринос Покрајинског омбудсмана лакшем превазилажењу рестрикција које су корисницима установа социјалне заштите наметнуте у борби против пандемије коронавируса.

У свом раду, Покрајински заштитник грађана – омбудсман нарочиту пажњу поклања остваривању права старијих суграђана. У свету захваћеном пандемијом положај старијих особа је постао веома ровит. Изложени већем ризику од заражавања, старији су и теже од других категорија становништва подносили мере физичке дистанце. Психолошке последице дистанцирања се могу на различите начине релаксирати, а један од тих начина је, по савету стручњака, читање књига.  Поред тога што може да нас забави, опусти и смањи стрес, читање књига увећава фонд нашег знања, јача концентрацију, подиже самопоуздање и обогаћује наш речник.

Својим активностима Покрајински заштитник грађана омбудсман настоји да подигне свет грађана о правима старијих особа, а старијим особама помогне у остваривању и заштити њихових права.


Посета ОЗ ЗрењанинПокрајински заштитник грађана – омбудсман као члан тима Националног превентивног механизма за превенцију тортуре,  заједно са Заштитником грађана, посетио је у петак 05. фебруара 2020. године Окружни затвор у Зрењанину, као и полицијске станице Житиште и Нова Црња.

Део тима Националног превентивног механизма који је посетио ОЗ у Зрењанину имао је за циљ да провери како је затвор поступао по препорукама из 2018. године када је Национални превентивни механизам обишао затвор и утврдио стање и доставио препоруке ради побољшања услова лица лишених слободе. Такође, обављени су и инвидуални разговори са притвореним лицима, а у вези са стањем и условима у притвору ОЗ Зрењанин, као и о самом поступању полицијских службеника приликом њиховог лишавања слободе.

Остатак тима Националног превентивног механизма је посетио полицијске станице у Житишту и у Новој Црњи, са циљем да утврди материјално стање просторија за задржавање лица, обави разговор са затеченим лицима као и да провери сам поступак полицијских службеника приликом лишавања слободе и стекне увид у документацију поменутог поступања.


Дан матерњег језика

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК ЈЕ БЛАГО СВАКОГ ПОЈЕДИНЦА

На предлог УНЕСКО-а, Генерална скупштина Уједињених нација је 1999. године прогласила 21. фебруар за Дан матерњег језика, уважавајући тај датум који се од 1952. године обележава у Бангладешу, када је неколико студената изгубило животе у сукобима са полицијом тадашњег Источног Пакистана, јер су протестовали због тога што њихов матерњи језик није проглашен за званични.

Право на употребу матерњег језика спада у основна људска права. Матерњи језик је опредељујући део културе сваког појединца и представља један од пресудних елемената за изградњу личног идентитета. Зато је важна и његова јавна и службена употреба, као и заступљеност у области образовања и јавног информисања. Аутономна покрајина Војводина као један од етнички најшароликијих региона у Републици Србији и Европи чини све да очува ову разноликост која и убудуће треба све нас да мотивише и зближава. Овде се не ради о дужности на коју нас обавезују прописи, него о природном осећању за поштовање другог и другачијег.

Матерњи језик је најдрагоценије благо сваког појединца. То је језик на којем изговарамо прве речи, језик на којем сањамо, језик који пресудно утиче на формирање наше личности. Поносито чувајмо и негујмо своје, али поштујмо и туђе да би и то постало наше заједничко. Тако ћемо сви постати богатији.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман се у свом раду залаже за поштовање људских и мањинских права и бори против дискриминације сваке врсте, па тако и против дискриминације људи на основу језичке припадности.. Стога је посебно битна доследна примена прописа који обезбеђују ефикасно остваривање овог уставом загарантованог права.

 

 


Şпоразум о сарадњиПокрајински заштитник грађана – омбудсман и Фонд „Европски послови“ Аутонмне покрајине Војводине закључили су данас Споразум о сарадњи. Споразум су потписали проф. др Зоран Павловић, Покрајински заштитник грађана - омбудсман и Александар Симурдић, директор Фонда "Европски послови" АП Војводине.

Поменутим Споразумом стране потписнице су се обавезале на сарадњу у свим областима од значаја за заштиту и унапређење људских и мањинских права, као и у областима истраживачке, пројектне и едукативне делатности. 

Сарадња Покрајинског омбудсмана и Фонда „Европски послови“ засниваће се на принципима међусобног поверења, уважавања и доприноса заштити права грађана. Када за то постоје заједнички интереси, стране потписнице ће заједничким истраживачким радом партиципирати у пројектима од општег и регионалног значаја, учествовати на конфренцијама, округлим столовима и другим облицима стручних скупова које се односе на област људских права. Заједнички ће организовати семинаре, трибине и промоције публикација. Поред тога, успоставиће и сарадњу у области издавачке делатности, као и међусобну размену научних и стручних публикација.

Потписивањем овог споразума проширен је круг сарадника са којима Покрајински омбудсман сарађује на промоцији, унапређењу и заштити људских права.