Please select your page

Вести

АпелПокрајински  заштитник грађана-омбудсман забринут је због поновног и рапидног раста броја заражених корона вирусом и апелује на грађане да се придржавају свих противепидемиолошких мера.

Грађани, по мишљењу Покрајинског омбудсмана, не би смели да занемаре чињеницу да, без обзира на временско трајање епидемије, својим понашањем утичу како на властито здравље, тако и на здравље и животе других људи.

Безбедан и пристојан живот захтева од свих нас да се једни према другима односима  у духу људске солидарности, да се уздржавамо од ризичног понашања, као и да поштујемо препоруке медицинских ауторитета. Својим одговорним и дисциплинованим понашањем грађани ће олакшати фунционисање здравственог система и тиме допринети да борба против епидемије буде ефикаснија, да се стави под контролу и  на крају да се сузбије.    

Од момента проглашења епидемије до данас Покрајински омбудсман се у више наврата јавно оглашавао и апеловао на грађане да се придржавају препоручених, превентивних здравствених мера и да воде рачуна о свом, као и о здрављу својих суграђана.

БУДИМО ОДГОВОРНИЈИ,
БУДИМО СОЛИДАРНИЈИ!


СаопстењеПокрајински заштитник грађана – омбудсман осуђује нападе којима се у јавном простору одговорност за убиство детета приписује родитељима и самој жртви, као облик најгрубље повреде права детета. Све жртве, а посебно када је реч о деци, имају право на поштовање пијетета.

Предрасуде и стереотипи којима се одговорност за насиље приписује жртвама, почивају на патријархалним обрасцима и ставовима и у великој мери се одражавају на неповерење жртава да насиље пријаве институцијама и на њихов страх од осуде јавности. Када овакве изјаве долазе од оних који би требало да штите грађанке и грађане и старају се за њихову безбедност, онда је то директна порука јавности да је њихово неповерење у институције оправдано.

Подсећамо на то да је Покрајински заштитник грађана – омбудсман, управо уочивши потребу охрабривања и оснаживања жртава да пријаве насиље и у циљу унапређења заштите жртава од свих облика насиља, ове године организовао четири округла стола на тему „Поверење у институције  - коме пријавити насиље“.

Поверење у институције је од кључног значаја за остваривање, унапређење и заштиту људских права и права детета и за јачање друштва у целини, због тога је нужно, посебно у тренутку када више хиљада жена и девојчица у јавности износе разлоге због којих нису пријавиле насиље, да надлежни органи и институције адекватно реагују поводом оваквих изјава, као и у предузимању свих потребних мера ради заштите деце, грађанки и грађана од насиља.


ММР вакцинација децеПоводом актуелних медијских написа о подацима из извештаја Института за јавно здравље „Милан Јовановић Батут“ који говоре да је током првих шест месеци ове године ММР вакцину примило само 38,8 одсто деце, Покрајински заштитник грађана – омбудсман изражава забринутост због могућег угрожавања права детета на највиши ниво здравствене заштите а тако и права на живот, опстанак и развој и подржава све релевантне органе и институције у предузимању активности и мера у циљу едукације становништва о значају вакцинације и посебно карактеристикама ММР вакцина. Правовременим, научно заснованим и провереним информацијама доприноси се борби против предрасуда и страха од вакцинације, а тиме и спречавању слабог обухвата вакцинацијом и настанку епидемија.

Имунизација, као превентивна мера заштите особа, нарочито деце, од заразних болести давањем вакцина сматра се једном од најважнијих јавно здравствених мера чије спровођење има приоритет у односу на спровођење свих других мера у области здравствене заштите   Вакцинацијом деце обезбеђује се њихова заштита од последица заразних и потенцијално смртоносних болести. Истовремено, важно је знати да вакцинисане особе не само да штите себе од заразних болести, него спречавају ширење болести унутар заједнице, те се само високим процентом вакцинисаних обезбеђује колективни имунитет. Дугогодишњи висок обухват вакцинама доприноси томе да се неке заразне болести искорене или сведу на ретку појаву.

Последњих година, а посебно с појавом пандемије Ковид 19, суочавамо се с чињеницом да је дошло до пада поверења у комплетан систем имунизације. То је резултирало тиме да болести које се могу спречити вакцином и даље представљају претњу широм света, што доказује и  појава епидемије малих богиња у појединим европским земљама, укључујући и Републику Србију. Бројне су предрасуде о вакцинацији које се опажају у јавности, од најучесталијег страха појединих родитеља да ММР вакцина изазива аутизам, да постоји велики ризик од најгорих компликација након вакцинације, сумње у безбедност састава вакцине, да постоји скривени интерес фармацеутских компанија у производњи вакцина, до тога да је право да се одбије вакцина људско право гарантовано Уставом и Законом о правима пацијената.

Република Србија, као држава чланица Конвенције Уједињених нација о правима детета, дужна је да предузме све потребне мере како би се обезбедила заштита детета од свих облика дискриминације или казне засноване на статусу, активностима, израженом мишљењу или убеђењу родитеља, те заштита детета од свих облика насиља, повреда или злоупотребе, занемаривања или немарног односа, малтретирања или експлоатације, док је на бризи код родитеља. Пропуштање родитеља да обезбеди услове за правилан развој детета, а што може да наруши његово здравље, представља облик занемаривања и немарног поступања.

Спровођење мера заштите становништва од заразних болести законом је утврђено као приоритет у односу на спровођење осталих мера у области здравствене заштите, те је обавезна имунизација (у коју је уврштена и ревакцинација применом ММР вакцине) дефинисана као имунизација лица одређеног узраста, као и других лица одређених законом, коју лице које треба да се имунизује, као ни родитељ, не може да одбије, осим у случају постојања медицинске привремене или трајне контраиндикације. Обавезна имунизација посебно је предвиђена као неопходан услов за боравак деце у предшколским и школским установама. Боравак невакцинисаног детета у школи непосредно угрожава право на живот, опстанак и развој све деце. Како је исто резултат занемаривања родитељских дужности да се старају о животу и здрављу и да обезбеде основно школовање детету, у случајевима када ученик уписан у први разред, на дан поласка у школу није вакцинисан, односно није утврђена контраиндикација за имунизацију, о чему је доказе дужан да достави родитељ, школа треба да предузме одговарајуће мере.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман позива све грађане и грађанке, а првенствено родитеље и старатеље да се информишу о вакцинацији деце из проверених извора и на основу научно заснованих чињеница.

Више информација и одговори на бројна питања у вези са вакцинацијом доступни су на страницама Института за јавно здравље Војводине:

Вакцине? - питања и одговори (izjzv.org.rs) и Вакцине? - Ово је одговор који Вам дају лекари! (izjzv.org.rs)


Годисњица НПМПредставници институције Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана Јагода Вјештица, виша саветница и Стефан Тодоровић, саветник, присуствовали су данашњем обележавању десетогодишњице рада Националног механизма за превенцију тортуре у Републици Србији.

Национални механизам за превенцију тортуре је успостављен ради заштите лица лишених слободе од мучења и других облика суровог, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања.

На свечаности у Палати Србија представљена је и публикација која садржи преглед најзначајнијих активности Националног превентивног механизма у протеклом периоду, а приказан је и филм урађен у сарадњи са партнерским организацијама.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман од самог оснивања Националног превентивног механизма активно учествује у његовом раду. Представници Покрајинског омбудсмана учествују како у посетама мониторинг тима установама на територији АП Војводине у којима су смештена лица лишена слободе, тако и у планирању посета тим установама, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката Националног механизма за превенцију тортуре.

У оквиру Националног механизма, Покрајински омбудсман је укључен и у сарадњу са представницима цивилног друштва, државних органа и тела, као и у другим активностима које Национални механизам за превенцију тортуре обавља у заштити људских права лица лишених слободе.


Предавање Привредна комора ВојводинеПроф. др Зоран Павловић, Покрајински заштитник грађана – омбудсман и  саветница у Стручној служби, Нина Јанић Брусњаи,  дана 13. децембра 2021. године, учествовали су на семинару „Заштита података о личности“ у организацији Привредне коморе Војводине.  Покрајински заштитник грађана, проф. Павловић и сарадница, кроз излагања, упознали су учеснике са основама заштите података о личности из угла заштите људских права и као и значајним примерима међународне и домаће праксе у примени правне регулативе у овој области.

Предавање Привредна комора Војводине