Please select your page

24.10.2016.

Пин Ит

Мишљење Покрајинског заштитника грађана –омбудсмана поводом притужбе групе родитеља који су уписали своју децу у Установу за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран.

Nesaradnja sa ombudsmanom


Primeri dobre prakse