Please select your page

8.11.2016

Пин Ит

Mišljenje i preporuka upućeni JKP "Graditelj" Srbobran u cilju ostvarivanja prava kupca na isključenje sa sistema daljinskog grejanja.

Nesaradnja sa ombudsmanom


Primeri dobre prakse