Please select your page

8.11.2016

Мишљење и препорука упућени ЈКП "Градитељ" Србобран у циљу остваривања права купца на искључење са система даљинског грејања.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом