Please select your page

Мишљења и препоруке

Покрајински заштитник грађана – омбудсман на основу медијских написа од 4. октобра 2022. године покренуо је поступак по сопственој иницијативи. Након спроведеног поступка и утврђених пропуста у поступању надлежних органа, Омбудсман је свим центрима за социјални рад на територији АП Војводине упутио препоруку да се у сваком случају у којем постоји сумња на насиље у породици свако дете сматра жртвом насиља, без обзира на то да ли је директно изложено насиљу, сведочи насиљу у породици или живи у породици у којој је присутно насиље и да се сходно томе примењују активности и мере заштите и подршке остваривању права детета прописане законом. У сваком случају поступка развода брака, поверавања вршења родитељског права, одређивања модела виђања детета са родитељем са којим не живи, уколико постоје сазнања о насиљу у породици, пуна заштита права и најбољих интереса детета могућа је једино кроз сагледавање целокупних околности у конкретној породици и предузимање активности и мера које обезбеђују целовиту заштиту детета.

Из Препоруке Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана број: I-ЗД-1-46/22б од 29. децембра 2022. године


Мишљење и препорука коју Покрајински заштитник грађана - омбудсман упућује Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова.


Мишљење упућено Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова због утврђивања неправилности у току, односно у окончању  другостепеног поступка.


Мишљење упућено Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова.


Мишљење упућено Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова.


Мишљење и препорука упућени ЈКП "Градитељ" Србобран у циљу остваривања права купца на искључење са система даљинског грејања.


Мишљење Покрајинског заштитника грађана –омбудсмана поводом притужбе групе родитеља који су уписали своју децу у Установу за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран.


 

Мишљење упућено Дому здравља Алибунар у вези с обезбеђивањем несметаног пружања услуга пацијентима, односно комуникације са припадницима националних мањина на језицима који су у службеној употреби.

 


Мишљење упућено Републичком фонду за здравствено осигурање у циљу унапређења рада и заштите људских права и слобода


Препорука упућена Дому здравља Жабаљ због неправилности у раду.