Please select your page

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Стручној служби Ппокрајинског зашттитника грађана - омбудсмана (PDF-5.0MB)


Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Стручној служби Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана (14.01.2020.) (PDF-1.7MB)


Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Стручној служби Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана (12.01.2021.) (PDF-1.7MB)

Организациона структура 12-01-2021