Please select your page

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Стручној служби Ппокрајинског зашттитника грађана - омбудсмана (PDF-5.0MB)


Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Стручној служби Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана (PDF-1.7MB)


ОРГАНИЗАЦИЈА

Организациона структура ПЗГ - омбудсмана