Please select your page

Коментари на нацрте закона

доцументПокрајински заштитник грађана - омбудсман као независан и самосталан орган који се стара о заштити и унапређењу људских права и слобода сваког лица зајемчен их Уставом, потврђеним и објављеним међународним уговорима о људским правима, општеприхваћеним правилима међународног права, законом и прописима Аутономне Покрајине Војводине, учествује у јавним расправама приликом доношења закона којима се уређује област људских и мањинских права. Овде можете прочитати достављене примедбе, предлоге и сугестије на текстове нацрта аката, упућене предлагачима.

Наслов Датум креирања Погодака
Коментар на Модел Закона о родном идентитету 19 фебруар 2016 Погодака: 5465
Коментари на Нацрт Закона о финансијској подршци породици са децом 22 јануар 2016 Погодака: 9281
Мишљења и предлози на Нацрт закона о становању и одржавању зграда 03 децембар 2015 Погодака: 10098
Коментари на Нацрт Закона о смањењу ризика од елементарних и других непогода и управљању ванредним ситуацијама 13 новембар 2015 Погодака: 9933
Прилог јавној расправи о Нацрту закона о бесплатној правној помоћи 13 јануар 2014 Погодака: 8311
Примедбе, предлози и сугестије на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина 02 децембар 2013 Погодака: 6247
Покрајински омбудсман о нацртима закона о заштити права пацијената и заштити особа са менталним сметњама 30 новембар 2012 Погодака: 6712
Мишљења и предлози на Нацрт Закона о враћању одузете имовине и обештећењу 22 август 2011 Погодака: 6723