Please select your page

Мишљење упућено Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова због утврђивања неправилности у току, односно у окончању  другостепеног поступка.


Мишљење упућено Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова.


Мишљење упућено Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова.


Мишљење и препорука упућени ЈКП "Градитељ" Србобран у циљу остваривања права купца на искључење са система даљинског грејања.


Мишљење упућено Републичком фонду за здравствено осигурање у циљу унапређења рада и заштите људских права и слобода


Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом