Please select your page

Мишљење упућено Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова због утврђивања неправилности у току, односно у окончању  другостепеног поступка.


Мишљење упућено Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова.


Мишљење упућено Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова.


Мишљење и препорука упућени ЈКП "Градитељ" Србобран у циљу остваривања права купца на искључење са система даљинског грејања.


Мишљење Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана упућено Пореској управи Филијала Сента.


Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе