Please select your page

17.08.2016.

Пин Ит

 

Мишљење упућено Дому здравља Алибунар у вези с обезбеђивањем несметаног пружања услуга пацијентима, односно комуникације са припадницима националних мањина на језицима који су у службеној употреби.

 

Nesaradnja sa ombudsmanom


Primeri dobre prakse