Please select your page

Публикације Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана документују поједине активности институције и нуде њена, као и искуства других институција, организација и појединаца/ки у различитим областима остваривања, заштите и унапређења људских права. Као и у случају истраживања, поједине публикације Покрајинског заштитника грађана -  омбудсмана биле су међу првима у Републици Србији и АП Војводини које су се на специфичан начин бавиле неком од области или начина институционалне заштите и унапређења људских права.

Зборник-ИКСИЗборник Института за криминолошка и социолошка истраживања (ИКСИ)

година XXXVII / број 2 / 2018


Насловна страна публикацијеПоводом 25. новембра, Међународног дана борбе против насиља над женама и предстојећих „16 дана активизма против насиља према женама”, институција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана припремила је публикацију Десет година мреже „Живот без насиља“ – на путу ка ефикасном, повезаном и усклађеном деловању институција у случајевима насиља у породици којом жели да представи начин деловања институција, али и подсети одговорне органе на обавезе и исходе који могу да уследе због њиховог неадекватног поступања.


Насловна страна публикацијеПокрајински заштитник грађана – омбудсман, као независан и самосталан орган који штити права грађана од повреда органа управе, спроводи образовне, истраживачке и промотивне активности у цилју заштите и унапређења лјудских права грађана и грађанки, у 2015. години посебну пажњу посветио је улози жена и уклјучивању родне перспективе у област ванредних ситуација и одрживог развоја. Активности су спроведене у оквиру пројекта „Родна равноправност и ванредне ситуације“ уз подршку Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (УН Wомен) која нас је и подстакла де се упустимо у прикуплјање података о овој недоволјно познатој теми која се наметнула током поплава које су 2014. године захватиле велики део Србије.

У овој публикацији приказани су резултати наших анализа и разговора са свима који су уклјучени, или који могу бити уклјучени у предстојеће промене законског оквира. Ови резултати могу бити коришћени приликом промене праксе планирања и одлучивања о ванредним ситуацијама на свим нивоима у погледу примене принципа родне равноправности и бити од користи не само стручној, него и широј јавности, али и читавој заједници.