Please select your page

12.6.2017

Пин Ит

Мишљење и препорука кojу Пoкрajински зaштитник грaђaнa - омбудсман упућуje Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Nesaradnja sa ombudsmanom


Primeri dobre prakse