Please select your page

12.6.2017

Мишљење и препорука коју Покрајински заштитник грађана - омбудсман упућује Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом