Please select your page

Мишљење Покрајинског заштитника грађана –омбудсмана поводом притужбе групе родитеља који су уписали своју децу у Установу за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран.


 

Мишљење упућено Дому здравља Алибунар у вези с обезбеђивањем несметаног пружања услуга пацијентима, односно комуникације са припадницима националних мањина на језицима који су у службеној употреби.

 


Мишљење упућено начелнику Општинске управе општине Жабаљ у вези са остваривањем права русинске националне мањине.


Мишљење упућено Општинском већу Беочин у циљу побољшања и унапређења стања у области заштите и остваривања људских права, а посебно са аспекта остваривања и заштите права детета.


Мишљење Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана упућено Дому здравља Житиште у вези са остваривањем права националних мањина.


Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом