Please select your page

29.12.2022.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман на основу медијских написа од 4. октобра 2022. године покренуо је поступак по сопственој иницијативи. Након спроведеног поступка и утврђених пропуста у поступању надлежних органа, Омбудсман је свим центрима за социјални рад на територији АП Војводине упутио препоруку да се у сваком случају у којем постоји сумња на насиље у породици свако дете сматра жртвом насиља, без обзира на то да ли је директно изложено насиљу, сведочи насиљу у породици или живи у породици у којој је присутно насиље и да се сходно томе примењују активности и мере заштите и подршке остваривању права детета прописане законом. У сваком случају поступка развода брака, поверавања вршења родитељског права, одређивања модела виђања детета са родитељем са којим не живи, уколико постоје сазнања о насиљу у породици, пуна заштита права и најбољих интереса детета могућа је једино кроз сагледавање целокупних околности у конкретној породици и предузимање активности и мера које обезбеђују целовиту заштиту детета.

Из Препоруке Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана број: I-ЗД-1-46/22б од 29. децембра 2022. године

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом