Please select your page

Контакт

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Покрајински заштитник грађана - омбудсман

Булевар Михајла Пупина 25
21 101 Нови Сад
имејл: office@ombudsmanapv.org
веб: www.ombudsmanapv.org

Телефони

Тел/фаx:
021/487-41-44
021/557-727

 


Лице за заштиту података о личности: Нина Јанић Брусњаи,Тел: 021/4881-772, e-mail: nina.janic@vojvodina.gov.rs
Лице одговорно за одржавање интернет презентације: Ален Шајфар, Тел: 021/487-41-44, e-mail: alen.sajfar@vojvodina.gov.rs