Please select your page

Мишљења и препоруке

Предшколска установа „Радосно детињство“ у Новом Саду упорно и континуирано из месеца у месец поступа супротно закону и чини пропуст у раду јер приликом исплате зараде запосленима, не врши истовремено и исплату накнада зараде запосленима за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, него ову накнаду исплаћује са закашњењем од неколико месеци.

Делимично усвојено


У поступцима давања претходне сагласности на упут за најближу одговарајућу здравствену установу ван подручја матичне филијале и решавања по приговору законског заступника осигураног лица, Првостепена лекарска комисија са седиштем у Жабљу и Другостепена лекарска комисија нису се водиле најбољим интересом детета, односно најбољим интересом пацијента.

Усвојено


Републички фонд за здравствено осигурање, Филијала за јужнобачки округ Нови Сад - првостепена лекарска комисија, у чијем саставу није био заступљен лекар одговарајуће специјалности, учинила је неправилност у раду, јер приликом решавања по захтеву осигураног лица за остваривање здравствене заштите ван подручја матичне филијале није по службеној дужности затражила налаз и мишљење одговарајуће здравствене установе, већ је обавезала подноситељку представке да је прибави и достави комисији.


Возач аутобуса ЈГСП "Нови Сад" учинио је пропуст у раду јер није зауставио аутобус, позвао и сачекао полицију када му се малолетни путник обратио и обавестио га да је нападнут од стране непознатог мушкарца-путника аутобуса, већ је малолетног путника упутио да сам позове полицију и оставио га на аутобуском стајалишту.

Делимично усвојено


Мишљење упућено Националном савету ромске националне мањине и Канцеларији за инклузију Рома у вези са применом афирмативних мера за упис студената ромске националности на факултете и њихов смештај у студентске домове.

Преузмите документа:
Download this file (09.12.2013_препорука_НМ.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана192 kB

Мишљење и препорука упућени Општинској управи и Општинском већу општине Бачка Паланка у вези са поступањем у складу са Законом о општем управном поступку.

Делимично усвојено


Препорука упућена Културном центру Зрењанина у вези са уоченим неправилностима у раду установе.

Преузмите документа:
Download this file (02.12.2013_препорука_НМ.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана183 kB

Инспекторат за рад Јужнобачког управног округа Нови Сад учинио је неправилност у раду, јер након утврђивања необављања делатности привредног друштва на адреси која је наведена као седиште привредног друштва у подацима Агенције за привредне регистре није предузео даље мере у циљу извршења инспекцијског надзора код послодавца.

Преузмите документа:
Download this file (18.11.2013_препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана180 kB

Мишљење и препорука упућени Градској управи града Суботице у вези са вршењем инспекцијског надзора инспектора за заштиту животне средине у складу са одредбама Закон о управљању отпадом.

Делимично усвојено


Мишљење упућено Општинској управи Општине Сента поводом бележења података из личне карте приликом посете органу локалне самоуправе.

Усвојено