Please select your page

28.01.2014.

Предшколска установа „Радосно детињство“ у Новом Саду упорно и континуирано из месеца у месец поступа супротно закону и чини пропуст у раду јер приликом исплате зараде запосленима, не врши истовремено и исплату накнада зараде запосленима за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, него ову накнаду исплаћује са закашњењем од неколико месеци.

Делимично усвојено

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе