Please select your page

31.01.2014.

Председник општине Сента начинио је пропуст у раду јер је приликом расподеле средстава путем конкурса за финансирање пројеката-програма рада удружења из области социјалне заштите, донео одлуку о избору пројекта Удружења „Реч живота Србија“ и закључио Уговор о финансирању трошкова пројекта Енглески дневни летњи камп за децу, иако се радило о пројекту који се не може сврстати у област социјалне заштите. Ова неправилност је довела до ненаменског трошења средстава опредељених за социјалну заштиту.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом