Please select your page

Мишљења и препоруке

Мишљење и препорука упућена Градској управи за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада у вези са нестварањем услова за поступање по захтевима поднетим Интерресорној комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику.

Усвојено


Мишљење и препорука упућени Одељену за инспекцијско-надзорне послове Општинске управе општине Кањижа у вези са неправилностима у раду учињеним у поступцима издавања локацијске и грађевинске дозволе.

Усвојено


Мишљење и препорука упућени инспектору за заштиту животне средине Одељења за привреду Општинске управе општине Бачка Паланка због продужавања рокова за извршење решења.


Препорука упућена Јавном предузећу „Комуналац“ надлежном за комуналне услуге у општини Нови Бечеј поводом утврђених неправилности у раду и повреде права потрошача, у вези са неуредним контролисањем и одржавањем водомера и непоступањем по пријави.


Препорука упућена Оделјењу инспекције и комуналне полиције Градске управе Града Сомбора у вези са обавезом поштовања одредаба Одлуке о држању домаћих животиња на територији Града Сомбора.

Усвојено

Преузмите документа:
Download this file (23.04.2013_препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана 260 kB

Мишљење и препорука упућени Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у вези са поступањем по поднеску за чији пријем није надлежан.

Усвојено


Мишљење и препорука упућени Инспекцији за заштиту животне средине Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове Градске управе града Суботице у вези са вршењем инспекцијског надзора због буке коју емитује клима уређај.

Усвојено


Мишљење и препорука упућени Филијали Вршац Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у вези са обустављањем дела пензије на име самодоприноса.

Усвојено


Мишљење и препорука упућени Општинској управи општине Сента у вези са уређивањем начина поступања са сеченим материјалом који настане након извршења решења којим се вађење стабала на јавној површини одобрава грађанима, односно поверава јавном предузећу.

Делимично усвојено


Препорука Општинској управи Општине Оџаци у вези са наплаћивањем таксе за вршење инспекцијског надзора.

Усвојено

Преузмите документа:
Download this file (28.03.2013.препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана 194 kB