Делимично усвојено ..." /> Делимично усвојено ..." /> 05.12.2013. - Покрајински заштитник грађана - омбудсман
Please select your page

05.12.2013.

Мишљење и препорука упућени Општинској управи и Општинском већу општине Бачка Паланка у вези са поступањем у складу са Законом о општем управном поступку.

Делимично усвојено

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе