Please select your page

11.12.2013.

Републички фонд за здравствено осигурање, Филијала за јужнобачки округ Нови Сад - првостепена лекарска комисија, у чијем саставу није био заступљен лекар одговарајуће специјалности, учинила је неправилност у раду, јер приликом решавања по захтеву осигураног лица за остваривање здравствене заштите ван подручја матичне филијале није по службеној дужности затражила налаз и мишљење одговарајуће здравствене установе, већ је обавезала подноситељку представке да је прибави и достави комисији.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе