Please select your page

18.12.2013.

У поступцима давања претходне сагласности на упут за најближу одговарајућу здравствену установу ван подручја матичне филијале и решавања по приговору законског заступника осигураног лица, Првостепена лекарска комисија са седиштем у Жабљу и Другостепена лекарска комисија нису се водиле најбољим интересом детета, односно најбољим интересом пацијента.

Усвојено

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе