Please select your page

Бацки Петровац Донација књигаПокрајински заштитник грађана – омбудсман наставио је данас акцију даривања књига за децу у предшколским установама, у сарадњи с Градском библиотеком у Новом Саду. Покрајински омбудсман проф. др Зоран Павловић уручио је пакет књига и сликовница за децу која похађају вртић „Дуга“ у Шангају, а књиге на поклон добила су и деца у вртићу „Вчиелка“ у Бачком Петровцу.

Покрајински заштитник грађана је и током претходних година реализовао низ сличних активности, посебно истичући значај читања детету и са дететом од најранијих дана. те и на овај симболичан начин, даривањем књига, жели да читање учини доступним свој деци.

Са жељом да истакне важну улогу васпитача у првим корацима формирања дечије личности, Омбудсману је ова посета била повод да у непосредном разговору  чује њихова мишљења, ставове, искуства и проблеме са којима се суочавају.

Омбудсман је током јануара месеца уручио књиге за децу у вртићу „Лалице“ у Стапару и децу која похађају вртић у оквиру Основне школе „Хуњади Јанош“ у Чантавиру.

Сангај Донација књига


Секција жена Савеза самосталних синдиката у Сремској МитровициУпркос позитивним помацима на пољу родне равноправности, жене су и даље у неповољнијем положају у односу на мушкарце, а посебно када је реч о професионалном и пословном сектору, у којем су жене у већини земаља мање плаћене од мушкараца.

Пандемија вируса ковид-19 показала је да кризне ситуације различито утичу на жене и мушкарце - мере усмерене на смањење друштвених контаката погоршале су постојеће родне неједнакости у ефективном уживању права на рад, нарушавајући равнотежу између пословног и приватног живота. Посебно су у тешком положају жене које припадају рањивим групама - жене са инвалидитетом, старије жене, Ромкиње и жене на селу, због чега је потребно препознати и уважити разлике у потребама и проблемима са којима се суочавају ове маргинализоване групе жена.

Само доследном применом закона и стратегија, образовањем у циљу искорењивања још увек широко присутних родних стереотипа и предрасуда и родно заснованог насиља, и заједничким напорима свих друштвених актера, по мишљењу покрајинског омбудсмана, биће могуће постизање суштинске равноправности и стварања инклузивног, толерантног и демократског друштва, друштва у коме жене и мушкарци уживају једнаку политичку и привредну моћ и у којем се брига за децу и старе равноправно дели између мушкараца и жена.

У сусрет Међународном дану жена, Покрајински заштитник грађана - омбудсман, проф. др Зоран Павловић и заменица за равноправност полова Снежана Кнежевић сусрели су се  данас, 7. марта, са чланицама  Секције жена  Савеза самосталних синдиката Војводине у Сремској Митровици.

 У средишту дијалога учесника/ца скупа  била су женска људска права, са посебним освртом на положај жена на тржишту рада.  Чланице Секције жена Савеза самосталних синдиката Војводине упознале су представнике Покрајинског омбудсмана  са  конкретним проблемима жена у области рада, а на састанку су изнети  и предлози за побољшање њиховог положаја. 

Међународни дан жена, 8. март, настао је као дан борбе за економску, политичку и социјалну равноправност жена и мушкараца. Уједињене нације су 1975. године почеле да обележавају Међународни дан жена, а две године касније Генерална скупштина Уједињених нација усвојила  је резолуцију којом је тај дан проглашен Даном женских права.


Фестивал родитељства СомборПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН НА САЈМУ РОДИТЕЉСТВА У СОМБОРУ

У суботу, 5. марта 2022. године у Предшколској установи „Бубамара“ у Сомбору одржан је Сајам родитељства. На једном од 13 пунктова на којима су родитељи, кроз различите едукативне и интерактивне радионице, имали прилику да се информишу о услугама и видовима подршке на локалном нивоу и шире, те да сазнају више о томе како могу да унапреде родитељске вештине и компетенције, представнице Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана представиле су рад институције и разговарале са родитељима на тему права детета. Родитељима су дељени лифлети о безбедном интернету и писмо које садржи основне информације о правима детета и кључним условима за квалитетан целовит развој детета. Садржина писма обухвата информације о томе шта су права детета и због чега је значајна Конвенција о правима детета, као и најсвежије научне податке и доказе о раном развоју детета, квалитетној стимулацији и подршци раном развоју и његовом значају за цео живот појединки и појединаца, као и друштва у целини.

Сајам је био прилика за промоцију и упознавање родитеља и свих заинтересованих са новим основама програма предшколског васпитања и образовања, а ове године посебна пажња била је усмерена на подршку инклузивном образовању и васпитању, те на доступност и важност предшколског образовања за сву децу.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман похваљује и подржава иницијативу и улагања у реформу предшколског образовања и васпитања које обезбеђује пуно поштовање права детета и указује на потребу за додатним активностима и мерама које ће обезбедити транзицију и континуитет квалитетне подршке по мери детета током целокупног образовно-васпитног процеса.

Сајмови родитељства реализују се у оквиру пројекта Инклузивног предшколског васпитања и образовања Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а уз подршку Светске банке.

Фестивал родитељства Сомбор


Покрајински заштитник грађана - омбудсман на сајму књигаПрви пут од свог оснивања Покрајински заштитник грађана - омбудсман  учествује на сајму књига, који се у Новом Саду организује од 3 до 10. марта 2022.године.

Омбудсман се представио публикацијама из области заштите права детета, равноправности полова, заштите права националних мањина, као и зборницима у којима су штампани радови учесника међународних конференција, које је Покрајински омбудсман у протеклих пет година организовао у Новом Саду.

Највећу пажњу сајамске публике привукао је зборник Жене у парламентарном животу Војводине 1918 – 2018, својим предметом - партиципацијом жена у јавном животу. По оцени посетилаца сајма, публикације Покрајинског омбудсмана са њиховим садржајима заслужују пажњу, не само домаће већ и шире, регионалне јавности. 

Учешће Покрајинског омбудсмана на Међународном сајму књига је још једна прилика да омбудсман, као институција која се бави заштитом људских права  представи снажну везу између људских права и књига, вишеструку и веома значајну, дајући кроз културу писане речи и приказане садржаје начине како све грађани могу да заштите своја права кроз предвиђени поступак пред независном институцијом.

Покрајински омбудсман и на овај начин, кроз презентацију свог рада подиже свест грађана о важности људских права и индивидуалних слобода, док својим практичним радом па и публикацијама и истраживањима ради  на заштити тих истих права и слобода.

Покрајински заштитник грађана - омбудсман на сајму књига


Обавезе према родитељима - слика 1Округли сто: „Обавезе према родитељима: Да ли су заборављени?“ одржан је 03. марта 2022. године у седишту Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана у Новом Саду.

Предметни скуп отворио је проф. др Зоран С. Павловић, Покрајински заштитник грађана – омбудсман указујући на значај ове теме, промовишући право на старост као посебно људско право, а у оквиру тога значај бриге о старијим особама и нагласио да је неопходно да се постојећа добра позитивно правна решења међусобно ускладе. Организацијом овог округлог стола Покрајински заштитник грађана – омбудсман јасно је истакао да је неопходно да се фокус и пажња јавности усмере на права и обавезе које чланови породице имају према старијим родитељима, а које се често не испуњавају. Такође је неопходно да се пружи подршака и помоћ свим старијим члановима нашег друштва када има је она неопходна.

Учешће у раду имали су представници републичког, покрајинског и локалног нивоа извршне власи, представници центара за социјални рад и домова за старе са територије Аутономне Покрајине Војводине. Свој допринос овој теми дали су и стручњаци и експерти из области заштите и унапређења људских права старијих особа и жена као посебно рањиве групе.

Закључци округлог стола биће формулисани и достављени надлежним органима у циљу регулисања ефикаснијег позитивно правног оквира и уређења људских права старијих особа и њиховог положаја у породици и друштву.

Обавезе према родитељима - слика 2

Обавезе према родитељима - слика 3