Please select your page

Састанак омбудсмана са делегацијом експерата Саветодавног комитета Савета ЕвропеПроф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана – омбудсман и Јанош Орос, заменик омбудсмана за права националних мањина су 20. марта 2019. године примили делегацију експерата Саветодавног комитета Савета Европе за заштиту националних мањина и представника Секретаријата за примену Оквирне конвенције за заштиту националних мањина.

Оквирна конвенција за заштиту националних мањина је први свеобухватни регионални међународни уговор и први правно обавезујући међународни инструмент који је у целини посвећен заштити националних мањина. Савезна Република Југославија је конвенцију ратификовала 1998. године, а на позив Комитета министара Савета Европе је конвенцији приступила 2001. године.

Долазак делегације Саветодавног комитета Републици Србији је организован у оквиру редовног периодичног мониторинга примене конвенције, а главне теме разговора су се односиле на промене које су се десиле у периоду од претходне посете 2013. године до данас.

Овом приликом су саговорници упознати са недавним изменама и допунама три кључна закона који регулишу положај националних мањина (о заштити права, о националним саветима и о службеној употреби језика и писама), а било је речи и о активностима Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана предузетим у циљу унапређења остваривања права припадника националних мањина у области информисања и образовања на матерњем језику, неговању културе, очувању националног идентитета, службене употребе језика и пропорционалне заступљености у органима јавне власти. Посебна пажња је посвећена раду Покрајинског омбудсмана усмереном на сузбијање свих облика дискриминације према припадницима националних мањина.

Саветодавни комитет ће податке и информације добијене од представника владиних и локалних институција, националних мањина, независних институција и цивилног друштва искористити за израду извештаја о стању остваривања мањинских права загарантованих Оквирном конвенцијом.


Омбудсман у посети Дому за душевно оболела лица у ЧуругуПокрајински заштитник грађана – омбудсман посетио је данас Дом за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу. Установу социјалне заштите за особе са психосоцијалним инвалидитетом посетили су Анико Ширкова, заменица Покрајинског заштитника грађана – омбуддсмана Анико Ширкова, Јагода Вјештица, виша саветница и Гордан Ђерић, саветник.

У току посете обављен је разговор са директором установе и руководиоцима појединих области рада. Након тога представници Покрајинског омбудсмана су, скупа са свопјим домаћинима, обишли објекте у којима су смештени корисници Дома, ца којима су обављени и разговори о квалитету смештаја и услуга.

Овом посетом Покрајински заштитник грађана – омбудсман прати примену међународних уговора, стандарда и прописа из области људских права, како би на основу прикупљених информација предложио мере за побољшање стања у области социјалне заштите.


Милан Дакић - Институција омбудсмана и писање притужбиУ оквиру пројекта „Промоција и мониторинг рада институције Омбудсмана у Србији“, који спроводи Иницијатива младих за људска права уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава, заменик Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за права детета Милан Дакић одржао је предавање на тренингу „Институција омбудсмана и писање питужби“ одржаним 14. марта 2019. године у Медија центру Војводине у Новом Саду. Полазници тренинга имали су прилику да се кроз примере свакодневног рада ближе упознају са положајем, надлежностима и праксом Покрајинског заштитника грађана, начинима на који омбудсман поступа по појединачним притужбама грађана, као и другим овлашћењима које предузима ради старања о заштити и унапређењу људских и мањинских права.

Тако су нарочито истицани примери координаторске улоге омбудсмана у стварању услова интерсекторског приступа и мултидисциплинарног метода у области остваривања, заштите и унапређења људских права, као и видљиви резултати ових активности који потврђују целисходности оваквог начина рада. Ефекти континуираног надгледања и праћења примене међународних правних стандарда, истраживања стања у појединим областима остваривања права грађана, кампања образовања о људским правима, те сарадње са релевантним установама и институцијама, академском заједницом и организацијама цивилног друштва, заинтересовала је поједине полазнике да се у у блиској будућности ближе упознају са радом омбудсмана и начинима укључивања у активности које за циљ имају унапређење стања људских права код нас.

На тренингу, полазници су такође имали прилике да чују предавања о механизмима заштите људских права и улози независних контролних институција у политичком систему Србије, која су приредили Катарина Тоскић из Комитета правника за људска права и Бобан Стојановић са Факултета политичких наука Универзитета у Београду, а заштитница грађана Града Новог Сада Марина Попов Иветић одржала је практичну радионицу писања притужби омбудсману.


Омбудсман Зоран Павловић предаје извештај за 2018. годину

Покрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран Павловић предао је данас председнику Скупштине АП Војводине Иштвану Пастору Извештај о раду за 2018. годину.

Након предаје редовног годишњег извештаја, проф. Павловић и председник Скупштине Пастор разговарали су о планираним активностима Покрајинског омбудсмана у 2019. години.

Према Покрајинској скупштинској одлуци о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману, Покрајински омбудсман подноси редован годишњи извештај о раду, у коме се наводе подаци о активностима Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана у претходној години, подаци о уоченим недостацима у раду органа управе, даје се општа оцена органа рада управе са становишта примене прописа, као и предлози за побољшање положаја грађана у односу на органе управе.

Такође, извештај садржи податке о броју и структури притужби, као и посебне делове за области права националних мањина, права детета и права по основу равноправности полова.

Извештај Покрајинског омбудсмана можете погледати овде.

Омбудсман Зоран Павловић предаје извештај за 2018. годину

Омбудсман Зоран Павловић предаје извештај за 2018. годину


Омбудсман Бачкој ТополиЗаменици и саветница Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана били су данас у Бачкој Тополи где су, заједно са Заштитником грађана Општине Бачка Топола Миладином Нешићем, посетили Основну школу ''Чаки Лајош'' и Центар за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош. Повод ове посете био је случај вршњачког насиља о којем је Покрајински заштитник грађана недавно сазнао путем писаних и електронских медија, а на основу чега је покренуо поступак по сопственој иницијативи.

Током разговора са просветном инспекторком Општине Бачка Топола, директорком и педагошкињом Школе, као и са директорком органа старатељства, Омбудсман је стекао јаснији увид у околности конкретног случаја. Констатовано је да сложеност ситуације изискује успостављање и јачање интерсекторске сарадње свих релевантних актера, пре свега истовремено укључивање и континуирано ангажовање институција образовног система и система социјалне заштите, у чијем средишту је најбољи интерес детета, те потреба за заштитом дететовог достојанства и приватности.

Покрајински заштитник грађана ће након спроведене истраге и прикупљених информација предузети даље мере сходно својим овлашћењима.

Поводом овог случаја, Омбудсман издаје следеће саопштење.

Омбудсман у Бачкој Тополи