Please select your page

Округли сто - Превенција сексуалног злостављања децеПокрајински заштитник грађана организовао је данас онлајн Округли сто „Превенција сексуалног злостављања деце – сексуално образовање“. Скуп је организован с циљем свеобухватнијег сагледавања проблема сексуалног злостављања деце, потреба и мера за обезбеђивањем адекватне превенције и заштите деце од сексуалног злостављања.

Континуираним стицањем увида у стање права детета, ради праћења примене међународних стандарда у овој области, а на основу обраћања грађана, истраживања, медијских извештаја, те других извора сазнања, Покрајински заштитник грађана – омбудсман током 2020. године, а у односу на раније године, забележио је већи број случајева насиља, злостављања и занемаривања деце од стране одраслих, пре свега родитеља и старатеља деце. Сексуално насиље према деци, као облик најгрубљег кршења права детета, уочено је у већем броју случајева него ранијих година, а неразвијене процедуре, недовољна и неадекватна сарадња између надлежних институција (социјалног, здравственог, образовног и система правосуђа) препозната је као значајан проблем у обезбеђивању благовремене и потпуне заштите деце од сексуалног злостављања. Искуство Покрајинског омбудсмана указује и на то да је превентивна заштита репродуктивног здравља младих недовољно заступљена, да недостају едукативне и саветодавне активности у раду с децом у овој области, као и да су локалне услуге у овој области такође недовољно развијене или не постоје.

На почетку скупа, учеснике су поздравили проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана – омбудсман и Анамарија Вичек, државна секретарка у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.  Своја искуства, изазове, дилеме, идеје и уочене проблеме у тренутној ситуацији, на поменутом округлом столу, поред  проф. др Зорана Павловића, покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, изнели су и др Николина Грбић Павловић из Републике Српске, проф. др Јасмина Клеменовић – редовна професорка на Одсеку за педагогију, Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, проф. др Марија Зотовић - редовна професорка на Одсеку за психологију, Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, Бојана Танкосић – специјалисткиња за права детета, Олга Девић - чланица Дечјег информационог и културног центра – Клуб ДX, Данијела Кораћ Мандић – представница Новосадског хуманитарног центра, Елвира Стефановић – представница Националне асоцијације родитеља и наставника Србије и Катарина Јонев – едукаторка за безбедност деце на интернету.

Учесници округлог стола усагласили су се око закључка да је потребно обезбедити стицање одговарајућег знања о правима детета и њиховој заштити од сексуалног злостављања за сва лица која су редовно у контакту са децом у области образовања, здравствене и социјалне заштите, правосуђа, спорта, културе, медија и свим осталим подручјима која подразумевају рад са децом. Исто тако, неопходно је обезбедити да деца, током предшколског, основног и средњошколског образовања, добију информације о опасностима од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања, као и о могућностима да се сама заштите, чему би свакако требало да претходи креирање програма сексуалног образовања – у складу с анализом постојећег стања и проценом потреба, уз партиципацију деце и младих приликом доношења програма, те обавезног учешћа родитеља.

Подизање нивоа информисаности и мењање ставова шире јавности о појави и препознавању сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања деце и о превентивним мерама које могу бити предузете, препознато је као важан корак у настојању да се спречи сексуално злостављање деце.

Учесници скупа сложили су се у погледу потребе обезбеђивања ефикасних поступака за доношење програма за пружање неопходне подршке детету и онима који се о детету старају, као и других облика заштите и спречавања, утврђивања, пријављивања, прослеђивања, истраге, поступања и праћења случајева злостављања детета и, по потреби, обраћања суду.

Посебно је истакнута важност адекватне континуиране сарадње и умрежености надлежних институција (социјалног, здравственог, образовног и система правосуђа) и доследно придржавање прописаних протокола за заштиту деце, с циљем обезбеђивања благовремене и потпуне заштите деце од сексуалног злостављања, имајући у виду најбољи интерес и добробит детета. Свако дете жртва насиља захтева континуирану психолошку помоћ и подршку, посебно имајући у виду специфичност околности у којима се нашло, а све с циљем његовог оснаживања ради лакшег превазилажења како актуелног, тако и евентуалних проблема у будућности, а корак ка обезбеђивању потпуније подршке јесте и развијање и јачање услуга у локалној заједници.

Имајући у виду важну улогу медија, учесници скупа сложили су се у ставу да је нужно обезбедити стицање одговарајућег знања медија о правима детета и њиховој заштити, те их на тај начин подстицати да пружају одговарајуће информације и у вези са свим аспектима сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања деце. Неопходно је обезбедити одговорно извештавање и спречавање ретрауматизације и секундарне виктимизације жртве, а пре свега осигурати доследну контролу медија и поштовање прописаних професионалних стандарда, законских одредаба и етичких норми.

Организацијом и овог округлог стола Покрајински заштитник грађана – омбудсман настоји да допринесе остваривању, заштити и унапређењу права и добробити детета.


Колегијум у Сомбору 2021Покрајински заштитник грађана – омбудсман и локални омбудсман града Сомбора, као и остали локални омбудсмани у Војводини, морају у циљу заштите и унапређења људских права потпуније сарађивати, указивати на примере добре праксе и заједнички организовати стручне скупове на којима ће се расправљати о најважнијим актуалним проблемима и предузимати конкретни кораци у њиховом решавању – истакнуто је на проширеном колегијуму Покрајинског омбудсмана који је, крајем прошле недеље, одржан у Сомбору.

Поред покрајинског омбудсмана проф. др Зорана Павловића и његових заменика, на колегијуму је учествовала и локална омбудсманка града Сомбора Чарна Петричевић, која је учеснике колегијума упознала са радом локалног омбудсмана и поднетим притужбама у 2020. години. На колегијуму је истакнуто да је рад и покрајинског и локалног омбудсмана обележило ванредно стање и борба против пандемије корона вируса.

На колегијуму је локалној омбудсманки града Сомбора предложено да на улазу у Градску кућу треба истаћи таблу са називом локланог омбудсмана на свим језицима који су у службеној употреби у граду Сомбору, као и на потребу израде веб сајта, за који је речено да би могао унапредити рад локалног омбудсмана, а грађанима пружити информације од значаја за остваривање њихових права.


Књиге за стареПокрајински заштитник грађана – омбудсман уручио је данас корисницима Геронтолошког центра „Нови Сад“ два пакета књига. Књиге су обезбеђене у сарадњи са Градском библиотеком у Новом Саду и представљају мали допринос Покрајинског омбудсмана лакшем превазилажењу рестрикција које су корисницима установа социјалне заштите наметнуте у борби против пандемије коронавируса.

У свом раду, Покрајински заштитник грађана – омбудсман нарочиту пажњу поклања остваривању права старијих суграђана. У свету захваћеном пандемијом положај старијих особа је постао веома ровит. Изложени већем ризику од заражавања, старији су и теже од других категорија становништва подносили мере физичке дистанце. Психолошке последице дистанцирања се могу на различите начине релаксирати, а један од тих начина је, по савету стручњака, читање књига.  Поред тога што може да нас забави, опусти и смањи стрес, читање књига увећава фонд нашег знања, јача концентрацију, подиже самопоуздање и обогаћује наш речник.

Својим активностима Покрајински заштитник грађана омбудсман настоји да подигне свет грађана о правима старијих особа, а старијим особама помогне у остваривању и заштити њихових права.


Посета ОЗ ЗрењанинПокрајински заштитник грађана – омбудсман као члан тима Националног превентивног механизма за превенцију тортуре,  заједно са Заштитником грађана, посетио је у петак 05. фебруара 2020. године Окружни затвор у Зрењанину, као и полицијске станице Житиште и Нова Црња.

Део тима Националног превентивног механизма који је посетио ОЗ у Зрењанину имао је за циљ да провери како је затвор поступао по препорукама из 2018. године када је Национални превентивни механизам обишао затвор и утврдио стање и доставио препоруке ради побољшања услова лица лишених слободе. Такође, обављени су и инвидуални разговори са притвореним лицима, а у вези са стањем и условима у притвору ОЗ Зрењанин, као и о самом поступању полицијских службеника приликом њиховог лишавања слободе.

Остатак тима Националног превентивног механизма је посетио полицијске станице у Житишту и у Новој Црњи, са циљем да утврди материјално стање просторија за задржавање лица, обави разговор са затеченим лицима као и да провери сам поступак полицијских службеника приликом лишавања слободе и стекне увид у документацију поменутог поступања.


Şпоразум о сарадњиПокрајински заштитник грађана – омбудсман и Фонд „Европски послови“ Аутонмне покрајине Војводине закључили су данас Споразум о сарадњи. Споразум су потписали проф. др Зоран Павловић, Покрајински заштитник грађана - омбудсман и Александар Симурдић, директор Фонда "Европски послови" АП Војводине.

Поменутим Споразумом стране потписнице су се обавезале на сарадњу у свим областима од значаја за заштиту и унапређење људских и мањинских права, као и у областима истраживачке, пројектне и едукативне делатности. 

Сарадња Покрајинског омбудсмана и Фонда „Европски послови“ засниваће се на принципима међусобног поверења, уважавања и доприноса заштити права грађана. Када за то постоје заједнички интереси, стране потписнице ће заједничким истраживачким радом партиципирати у пројектима од општег и регионалног значаја, учествовати на конфренцијама, округлим столовима и другим облицима стручних скупова које се односе на област људских права. Заједнички ће организовати семинаре, трибине и промоције публикација. Поред тога, успоставиће и сарадњу у области издавачке делатности, као и међусобну размену научних и стручних публикација.

Потписивањем овог споразума проширен је круг сарадника са којима Покрајински омбудсман сарађује на промоцији, унапређењу и заштити људских права.