Please select your page

Фото: Представљање монографије у Архиву ВојводинеДанас је у Архиву Војводине одржана промоција монографске публикације „Жене у парламентарном животу Војводине: 1918 – 2018“, коју је Покрајински заштитник грађана – омбудсман приредио у оквиру обележавања стогодишњице присаједињења Бачке, Баната, Барање и Срема Краљевини Србији.

Књигу чине три засебне целине: у првом делу се налазе радови о женском покрету, учесницама Велике народне скупштине, праву гласа, развитку бирачког права жена и систему квота. У другом делу су сабрани радови неких од учесника јавног и политичког живота из међуратног периода о женском праву гласа, док трећи део садржи прилоге о образовању женске парламентарне мреже у Војводини, биографију Вероне Адам Бокрош, прве и за сада једине председнице војвођанске скупштине, списак свих посланица покрајинске скупштине од 1945. године до данас, као и компаративну анализу изборног система у Војводини.

Радове у публикацији потписују Љубица Отић, музејска саветница, Сузана Кујунџић Остојић, етнолошкиња, Биљана Шимуновић-Бешлин, професорка Филозофског факултета у Новом Саду, Маријана Пајванчић, професорка у пензији Правног факултета у Новом Саду, Зорица Мршевић, научна саветница у Институту друштвених наука, проф. др Зоран Павловић, покрајински омбудсман и Стојанка Лекић, посланица у Скупштини АП Војводине.
У другом делу публикације објављени су радови Ксеније Атанасијевић, Слободана Јовановића, Светозара Марковића и Ђорђа Тасића.

Приређујући ову публикацију Покрајински заштитник грађана је желео да подстакне, како истраживања о улози жена у развоју парламентаризма, тако и њихову што активнију партиципацију у раду војвођанске скупштине. Уверен да остваривање једнаких политичких могућности за жене и мушкарце представља основни предуслов за остваривање демократских потенцијала АП Војводине, Покрајински омбудсман изражава своју спремност да и даље посвећено ради на остваривању како грађанских, тако и политичких права свих грађана и грађанки АП Војводине.

2018 12 26 Представљање монографије 002


Фото: ВестУ последње време велики број грађана се обраћао Покрајинском заштитнику грађана-омбудсману са  притужбама на рад ЈВП „Воде Војводине“, а у вези са  обавезом плаћања накнаде за одводњавање.  Тим поводом је организован  састанак, на коме је представницима ЈВП „Воде Војводине“ указано на неправилности уочене у  решењима за накнаду одводњавања.

Превасходно је указано на чињеницу да грађани имају право да знају на који период се односе њихова дуговања и како је обрачуната камата, како би им се омогућило право да евентуално изјаве приговор застарелости. Покрајински омбудсман је става да грађани треба да оспоре износ старог дуга уколико сматрају да је он нетачно исказан и да у складу са тим поднесу писмени приговор ЈВП „Воде Војводине“ на обавештење о постојању старог дуга.

Грађани који сматрају да је решење о утврђивању накнаде за одводњавање за текући период донето на основу нетачних података (нетачно исказана површина, парцела и сл.) треба да изјаве  жалбу на исто и да нај тај начин заштите свој правни интерес.

 


Фото: ЦСР у посети Покрајинском омбудсману

Данас је у просторијама Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, на иницијативу Центра за социјални рад Града Новог Сада, одржан састанак са директорком и стручним радницама овог органа старатељства.

На састанку су размењена искуства ове две институције у области заштите људских права и права детета и разговарано је о проблемима и изазовима у раду органа старатељства, који утичу на квалитетно и професионално пружање услуга корисницима. Размотрене су могућности и предлози за даље кораке и заједничку сарадњу у правцу унапређења услова који би омогућили ефикаснији систем социјалне заштите, професионални рад стручних радника и унапређење њихових професионалних компетенција, али и уважавања и поштовања професије и достојанства запослених у систему социјалне заштите.

Конкретнија сарадња биће реализована у наредном периоду, а усаглашено је да су неке од тема којима би требало посветити посебну пажњу медијација у породичним односима и вештачење.


Фото: Покрајинском заштитнику грађана уручена захвалница

Удружење младих новосадских интелектуалаца - УМНИ доделило је данас Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману захвалницу за велики допринос развоју удружења.

У разговору са проф. др Зораном Павловићем, покрајинским омбудсманом, договорена је сарадња две институције на плану организовања трибина о људским правима, округлих столова о правима угрожених група и стручних посета студената Новосадског универзитета институцији покрајинског омбудсмана.

УМНИ је невладина, нестраначка и неполитичка организација посвећена афирмацији студентских активности, креативних идеја, очувању културе и традиције, борби против свих видова дискриминације и промоцији хуманитарних активности и здравог начина живота.

Фото: Захвалница Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману


Фото: Заштитник грађана АПВ на годишњем састанку канцеларије УНИЦЕФ-а у СрбијиПокрајински заштитник грађана - омбудсман учествовао је на састанку који је 18. децембра у хотелу Метропол у Београду организовала канцеларија УНИЦЕФ-а у Србији, као прилику да на крају године на истом месту окупи све своје партнере ради разматрања ефикасности модела сарадње и резултата постигнутих током 2018. Поред тога, скуп је био прилика за конструктивну расправу учесника о преосталим, као и новим изазовима, те нужним корекцијама даљег пута којим се заједно крећемо са циљем заштите и унапређења права деце у Србији.

У свом обраћању, проф. др Зоран Павловић истакао је посебну важност предузимања активности којима се континуирано подиже ниво свести о разумевању значаја примарног уважавања најбољег интереса детета, нарочито међу доносиоцима одлука и осталим носиоцима јавних овлашћења. Покрајински заштитник грађана - омбудсман је у току Дечје недеље, од 1. до 3. октобра 2018. године, уз подршку УНИЦЕФ-а, спровео обуку посланика Скупштине АП Војводине о правима детета, имајући у виду императив постизања наведеног циља путем едукација, а сагласно препорукама Комитета за права детета, који је у закључним разматрањима последњег извештаја Републике Србије о примени Конвенције УН о правима детета, као један од приоритета, препознао упознавање са одредбама овог међународног акта, као и са инструментима њихове имплементације као обавезе коју је преузела наша земља, управо кроз активне кампање међу професионалцима који раде са децом и за децу, међу којима се парламентарци истичу као важна циљна група.

Фото: Заштитник грађана АПВ на годишњем састанку канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији

Учесници су истицали примере добре праксе, али и изражавали жаљење због обустављања пројеката који су у кратком року дали одличне резултате, као што је услуга породичног сарадника, али за чијом даљом потребом доносиоци одлука нису имали довољно разумевања како би обезбедили њихову одрживост. Поред тема које су представљале најважније заједничке тачке партнерства за децу у 2018. години, а које се тичу мера у борби против насиља над децом, развојних саветовалишта у систему здравствене заштите, предшколског образовања, одговора на мигрантску кризу и многих других, посебан део скупа управо је био посвећен питањима остваривања одрживости резултата и њиховог ширења.

Фото: Заштитник грађана АПВ на годишњем састанку канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији

У уводном обраћању, директорка канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији г-ђа Ређина Де Доминићис, упознала је присутне да ће се, у сусрет наредном петогодишњем Програму сарадње, УНИЦЕФ посебно бавити питањима раног развоја, али и да ће тежиште свог рада померити ка адолесцентима и младима, ради јачања њиховог права на партиципацију у друштвеном животу, те да ће бројне акивности бити спроведене кроз моделе регионалне сарадње.