Please select your page

Годисња скупстина Удружења омбудсмана СрбијеПредставници Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана: проф. др Зоран Павловић, покрајински омбудсман, Снежана Кнежевић и Јована Алексић, заменице и Стефан Тодоровић, саветник, учествовали су у раду Годишње скупштине Удружења омбудсмана Србије, која је одржана од 08. до 10. јуна 2022. године.

На Скупштини је изабрано ново руководство које ће у наредном периоду управљати радом Удружења. Поред изборних активности, омбудсмани су се на свом годишњем заседању бавили и предлогом Етичког кодекса Удружења омбудсмана Србије, формирањем Етичког одбора Удружења, Водичем о локалном омбудсману и извештајем о проблемима са којима се суочавају омбудсмани у локалним самоуправама, у којима је успостављена институција локалног омбудсмана.

У раду Скупштине је било речи и о односу Удружења са Саветима за међунационалне односе, иступању пред међународним институцијама, а усвојен је план активности за наредни период.


Студенти практицна наставаПокрајински омбудсман проф. др Зоран Павловић примио је данас и разговарао са новом групом студената и студенткиња са Филозофског факултета новосадског универзитета и Факултета за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, који ће у наредна три дана у Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману обављати практичну наставу.

Упознавајући се са организацијом, надлежностима и начином рада покрајинског омбудсмана, студенти и студенткиње ће бити у прилици да теоријско знање стечено у настави употпуне примерима из праксе покрајинског омбудсмана.

Рад са студентима новосадских универзитета представља важан део активности покрајинског омбудсмана на упознавању младих људи са идејом људских права, инструментима и механизмима њихове заштите, као и напорима да се људска права унапреде и омогуће слободан и достојанствен живот сваког појединца.


Зивотна срединаИдући у сусрет Међународном дану заштите животне средине који се сваке године обележава 05.јуна, Покрајински заштитник грађана - омбудсман жели да укаже на чињеницу да је загађење животне средине изузетно велики проблем за цело човечанство, и да подстакне активност људи на очување човекове околине, те с тога и указујемо да морамо пазити на наше окружење, морамо учити најмлађе да од раног детињства науче да брину о здрављу природе, јер живимо у времену технологије и фабрика, услед којих је загађење ваздуха и воде на изузетно високом нивоу.

Важност заштите животне средине попримила је глобални карактер, па је самим тим дошло и до унапређења на идејном плану. Република Србија је у оквиру приступања Европској унији, учинила велике напоре у изради мера за заштиту животне средине, почев од државних па до локалних власти које издвајају средства за заштиту животне средине, израђују стратегије и акциони план, а који се у доброј мери и остварују. Такође, не треба занемарити ни активности бројних организација, које доприносе подизању свести грађана о важности очувања животне средине.

Универзалном декларацијом о правима човека са новим 31. чланом гласи: “Свако људско биће има право на одржавање еколошке равнотеже у својој животној средини, коју дели са свим осталим живим бићима, животињама и биљкама, чији је опстанак као јемство властитог опстанка и треба да буде осигуран”, те Покрајински заштитник грађана - омбудсман овим путем поздравља сваку акцију и позитивне кораке свих државних институција, али и сваког појединца у циљу очувања и побољшања животне средине, јер заштитом животне средине штитимо и сопствено здравље и здравље целог човечанства и будућих покољења.

За лепши свет посади један цвет

Споразум Адвокатска комора ВојводинеПокрајински заштитник грађана – омбудсман и Адвокатска комора Војводине потписали су данас Споразум о сарадњи. 

У областима од заједничког интереса, сарадња ће се заснивати на принципима међусобног поверења,  уважавања и унапређења људских права, а у циљу трансфера знања и искуства, учешћа на конференцијама, семинарима, округлим столовима и другим облицима рада.

Споразумом је предвиђена и сарадња у организовању едукативних семинара за запослене у државним органима, органима АП Војводине и јединица локалне самоуправе.

Потписнице Споразума ће успоставити и сарадњу у области  издавачке делатности, размене и промоције публикација.

У име Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и Адвокатске коморе Војводине Споразум о сарадњи су потписали проф. др Зоран Павловић, покрајински омбудсман и Владимир Бељански, председник Адвокатске коморе Војводине.


Студенти на практичној наставиСтуденти Правног факултета за привреду и правосуђе у Новом Саду – Високошколске јединице у Суботици данас су на једнодневној практичној настави у институцији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман наставља да организује стручне праксе за студенте како би допринео унапређењу њиховог знања у области људских права. Нова група студената имаће прилику да се упозна са улогом омбудсмана у заштити и унапређењу људских права, начином и организацијом рада Покрајинског заштитника грађана, а посебно у областима права националних мањина, права детета, родне равноправности, истраживања и сарадње ове институције са организацијама цивилног друштва и медијима.