Please select your page

Фото: Конференција Покрајински заштитник грађана – омбудсман данас је у Скупштини АП Војводине по тринаести пут организовао годишњу конференцију Мреже „Живот без насиља“. Тема овогодишње Конференције била је: „Истанбулска конвенција – од закона до праксе“, будући да је Република Србија 2. јула 2018. године поднела први државни извештај о примени Истанбулске конвенције Гревио групи надлежној за праћење њене примене.

Отварајући Конференцију, заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за равноправност полова Снежана Кнежевић, истакла је да је важно што овом догађају присуствују представници и представнице свих релевантних институција, што говори о томе да смо спремни и вољни да сарађујемо и пошаљемо заједничку поруку да се насиље над женама и насиље у породици не може и не сме толерисати.

„Насиље над женама је комплексан друштвени проблем, а број жена које су преживеле насиље у породици и број жртава фемицида говори да су нам потребни шири оквир и стратешки приступ који ће се фокусирати на превенцију, заштиту, гоњење починилаца, на интегрисане политике, партнерство и, поново подвлачим – међусобну сарадњу институција која представља кључ ефикасне борбе против насиља у породици и насиља над женама.“

Фото: Конференција У првом пленарном делу Конференције, уз заменицу Кнежевић, говорили су: Биљана Степанов из Центра за подршку женама из Кикинде која је презентовала Извештај из сенке о примени Истанбулске конвенције, Јасмина Станковић, заменица тужиоца упућена у Републичко јавно тужилаштво која је говорила о усаглашавању кривичног законодавства Републике Србије с Истанбулском конвенцијом, Маја Бранковић Ђундић (УНДП) презентовала је пројекат Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији, Зорана Антонијевић (ОЕБС) презентовала је резултате најновијег регионалног истраживања о насиљу према женама у Србији, а Милорад Калат (Одсек за превенцију насиља у породици Министарства унутрашњих послова) представио је извештај о бази података МУП-а пријава насиља у породици. На Конференцији више пута је указано на проблем неадекватних и неусаглашених евиденција институција о насиљу над женама и насиљу у породици због чега није могуће на свеобухватан и квалитетан начин сагледати проблем и слику стања о овој појави у нашој земљи.

Након пленарног дела, учеснице и учесници Конференције имали су прилику да у мањим групама учествују и размењују мишљења и искуства у оквиру четири панела на теме: насиље над женама мигранткињама и избеглицама, медији о насиљу над женама, индивидуални планови заштите жртава, кривично дело прогањање и полно узнемиравање.

Мрежа „Живот без насиља“ формирана је на иницијативу Покрајинског омбудсмана 2005. године с циљем унапређења сарадње и координације свих надлежних органа и институција које се баве заштитом од насиља у породици, континуиране едукације стручњака и професионалаца запослених у овим институцијама, размене искустава и примера добре праксе.


Фото: Покрајински омбудсман у Гимназији у БечејуПокрајински заштитник грађана – омбудсман био је гост на свечаности обележавања 70 година од усвајања Универзалне декларације о људским правима, која је одржана у Гимназији у Бечеју, у сарадњи са Канцеларијом за младе општине Бечеј.

Фото: Гимназија у БечејуКако је опште схватање људских права и слобода од највеће важности за пуно остварење обавезе државе да обезбеди њихово поштовање и примену, наступима ученица и ученика у свечаном програму приказано је да признавање урођеног достојанства и једнаких и неотуђивих права свих чланова људске породице уистину представљају темељ слободе, правде и мира у свету, као што се и наводи у уводу овог најзначајнијег међународног документа о људским правима.

У свом обраћању заменик покрајинског омбудсмана Милан Дакић указао је да Универзална декларација о људским правима представља заједнички цивилизацијски стандард на основу којег свако треба да кроз учење и васпитавање доприноси поштовању људских права и слобода. Зато је присутним ученицима посебно указао да је предуслов за остваривање других људских права претходно омогућавање права на образовање, као главног оруђа у остваривању циљева људског друштва. Изразивши уверење да искрени осећај хуманости, емпатије и солидарности, као највећих људских врлина, код деце и младих доприноси да пре свих препознају да је за истинско остварење и заштиту зајемчених људских права неопходно да људска бића једна према другима поступају у духу братства, пожелео им је срећу на даљем путу усвајања знања и откривања света, те да моћ коју ће тако стећи увек користе да чине добро другима.


Фото: Са конференције за медијаПоложају жена са инвалидитетом се није посвећивало много пажње, иако се оне суочавају са бројним проблемима у остваривању својих права. Изложене су дискриминацији и невидљиве су у јавном животу, сусрећу се са препрекама у образовању, здравственој и социјалној заштити. Сиромашније су и чешће незапослене од мушкараца са инвалидитетом. Честа су жртва насиља, а као сенка их прате и предрасуде у вези са њиховим родним улогама, посебно у вези са брачним и породичним односима и родитељством – истакнуто је на данашњој конференцији за медије на којој су представљени резултати истраживања „Репродуктивно здравље жена са инвалидитетом у АП Војводини“, које је Покрајински заштитник грађана – омбудсман реализовао у сарадњи и уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији.

Поздрављајући присутне, проф. др Зоран Павловић, покрајински омбудсман, је истакао да је тема репродуктивног здравља жена са инвалидитетом све присутнија у јавности, што је последица, како је навео, све отворенијег рада надлежних институција. „Има помака у нормативној сфери, а помаке очекујемо и у стварности. Ово истраживање је и реализовано зато да би се у стварности ти помаци и остварили, а у сфери јавне здравстене политике реализовала сва права жена са инвалидитетом, нагласио је проф. Павловић.

Истраживањем су обухваћени домови здравља, опште болнице, резиденцијалне установе, Институт за јавно здравље Војводине и Покрајински секретаријат за здравство, а добијени резултати налажу промптно деловање надлежних институција, јер су проблеми са којима се суочавају жене са инвалидитетом бројни.

На остваривања њихових права утичу, пре свега, бројне предрасуде и стереотипи, посебно оне које се односе на њихову сексуалност и могућности рађања деце. Приступачност здравствених објеката је проблематична. Информације од значаја за репродуктивно здравље жена са инвалидитетом су присутне у већем броју домова здравља, али не и у одговарајућем формату (већи испис, поједностављене верзије, итд). Посебан проблем представља заштита права на приватност, јер жене са инвалидитетом у здравствене установе долазе уз помоћ пратиоца, који стиче увид у њихове приватне податке. Поред тога, постоје и комуникацијске баријере, јер се медицинско особље не обраћа непосредно жени, него њеном пратиоцу. Присутан је недостатак протокола којима би се регулисао боравак персоналних асистената у болници док су жене са инвалидитетом на лечењу, као и обука лекара и медицинског особља о правима жена са инвалидитетом, а у вези са заштитом њиховог репродуктивног здравља.

Систем, истакнуто је на конференцији, не препознаје у довољној мери жене са инвалидитетом, па зато и нема података о прегледаним женама, о броју жена које посећују гинекологе, о порођајима и другим интервенцијама.

Проблеми који су идентификовани истраживањем умногоме одређују и начин њиховог решавања. Здравствени систем, речено је, мора омогућити препознавање жена са инвалидитетом, здравствене установе морају бити приступачне, односно морају имати најмање један тоалет намењен женама са инвалидитетом, а лекарима и медицинском особљу потребно је увести обавезу едукације о степенима, узроцима и облицима инвалидитета. Веома је важна и сарадња са женским организацијама како би се уз њихову помоћ подстакле жене да у већој мери користе превентивне прегледе. Поред тога потребно је на системски начин омогућити асистенцију женама са инвалидитетом које бораве у болници, као и тумаче за знаковни језик, како би се олакшало остваривање њихових зајемчених права.

Конференција није случајно организована на данашњи дан, јер се трећи децембар у свету обележава као Међународни дан особа са инвалидитетом, а Покрајински заштитник грађана – омбудсман овим је истраживањем желео да стекне што целовитији увид у стање репродуктивног здравља жена са инвалидитетом, да скрене пажњу стручне и грађанске јавности на положај жена са инвалидитетом и проблеме са којима се суочавају.

Захваљујући се Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману што је организовао конференцију за медије и на тај начин промовисао права жена са инвалидитетом, Жозеф Мелот, заменик шефа Мисије ОЕБС-а у Србији, је истакао да ОЕБС са поносом подржава напоре омбудсмана да истражи случајеве вишеструке дискриминације и да унапреди механизме заштите жена са инвалидитетом и њиховог приступа одговарајућим службама. Господин Мелот је изразио наду да ће истраживање Покрајинског омбудсмана довести до побољшања услуга намењених женама са инвалидитетом.


Фото: На конференцији у СарајевуПокрајински заштитник грађана – омбудсман учествовао је у раду Регионалне конференције „Националне институције за заштиту људских права на Западном Балкану у заговарању људских права и забране дискриминације“, која је одржана 29-30. новембра 2018. године у Сарајеву, у организацији Савета Европе и Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине.

На овом стручном скупу, кроз појединачна излагања о искуствима у својој свакодневној пракси, дискусију и размену мишљења о актуелним, а често и истоветним проблемима у раду, представници институција за људска права Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Србије, Црне Горе, Словеније, Македоније и Турске, показале су да је изградња снажније мреже оваквих институција у региону још један значајан механизам који осигурава поштовање људских права. Поред овога, посебно је истакнута важна улога ових институција у промовисању људских права и забране дискриминације, чија ефикасност се нарочито повећава кроз сарадњу са средствима јавног информисања и организацијама цивилног друштва. Теме којима су се учесници конференције током интензивног дводневног рада бавили, односиле су се и на уравнотежен приступ и улогу институција за заштиту људских права у елиминисању говора мржње и промовисању слободе говора, сузбијању дискриминације миграната и добробити заговарачких иницијатива, а посебно је представљен материјал Савета Европе о методама борбе против дискриминације као и главни резултати овог пројекта.


Фото: Додела награде за унапређење права жртава проф. др Зорану ПавловићуПокрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран С. Павловић, добитник је награде за допринос унапређењу права жртава за 2018. годину, коју сваке године додељује Виктимолошко друштво Србије.

Фото: Награда за унапређење права жртаваПрофесору Павловићу награда је додељена јуче, након свечаног отварања конференције коју, девети пут заредом, Виктимолошко друштво Србије организује под називом „Нови и стари облици виктимизације: Изазови за виктимолошку теорију и праксу.

На конференцији проф. др Зоран С. Павловић је излагао на тему „Наметање васпитања силом”.

У раду конференције учествује велики број домаћих и међународних стручњака, који се из перспективе различитих дисциплина, теоријски и практично, баве правима жртава.