Please select your page

Вебинар - Насиље над женама у ванредном стањуКризне ситуације, попут пандемије вируса COVID-19, повећавају ризик од насиља у породици и партнерским односима, а нарочито су рањиви жене и деца.

Током ванредног стања жене су биле изложене двоструком ризику – да буду заражене корона вирусом и да буду изложене насиљу. Мере које су предузимане током ванредног стања, попут изолације или забране кретања, имале су ефекта у сузбијању епидемије, али су женама које су се суочавале са насиљем отежавале положај, приморавајући их да, затворене између четири зида, време проводе са насилником. Такви услови омогућавају појачану контролу жртве од стране насилника и отежавају жртви могућност да га напусти.

Како су се у тој ситуацији понашале владине, а како невладине организације? Које су мере предузимане и да ли су механизми заштите били прилагођени измењеним околностима? – ово су само нека од питања на која су јуче покушали да одговоре учесници видео-конференције „Насиље над женама у ванредном стању“, коју је организовао Покрајински заштитник грађана – омбудсман. Како би се комплексна тема насиља над женама сагледала из различитих перспектива, у раду конференције су учествовале особе различитог професионалног и социјалног искуства.

На скупу је истакнуто да је у периоду ванредног стања опао број пријава институцијама за насиље у породици, али да је био повећан број позива невладиним организацијама путем СОС телефона. Оне су се, како се чини, лакше прилагођавале новонасталим приликама, брзо су реаговале и углавном су биле доступне 24 сата. Говорило се и о раду и подршци коју су пружале међународне организације, пре свега ОЕБС, Савет Европе, УН WOMEN и друге. Иако понекад делују као троме и бирократизоване, наведене институције су током пандемије реаговале веома брзо. Као веома добар оцењен је и потез Министарства правде да се током ванредног стања не одлаже већ да се санкционише насиље над женама, али је, као проблем, истакнуто то што нам је непознат број таквих случајева.

Рад видео конференције окончан је усвајањем закључака. У случају будућих ванредних околности/стања рад свих институција, истиче се у закључцима, треба прилагодити конкретној ванредној ситуацији. Обзиром на то да је држава прокламовала „нулту толеранцију на насиље“ захтев жртве за заштитом у случају евентуалних будућих ванредних околности не може бити ограничен постојањем ових околности. Из наведених разлога свака институција, од правосуђа до цивилних организација, мора сачинити план рада и одговор на то како треба да функционише у време кризе, како би се у будућности спремно суочиле са сличним проблемима. Искуство из ванредног стања захтева да се укључимо у изналажење алтернативних механизама за пружање подршке жртви. Напокон, званичне институције у борби против насиља над женама треба да сарађују са невладиним организацијама и континуирано раде на подизању свести о неприхватљивости насиља сваке врсте.

Поред заменице покрајинског омбудсмана за равноправност полова Снежане Кнежевић, у раду конференције учествовали/ле су: судија Основног суда у Новом Саду Данијела Вемић, професорка Правног факултета у Нишу и представница Женског истраживачког центра проф. др Невена Петрушић, координаторка за борбу против насиља над женама у UNDP-у Маја Бранковић Ђундић, дипломирани социјални радник из Центра за социјални рад Стара Пазова Радмила Стојановић, координаторка Сигурне женске куће у Новом Саду др Нада Падејски Шекеровић, координаторка Сигурне женске куће у Сомбору Тамара Савовић, представница организације „Из круга – Војводина Ивана Зелић, представница СОС женског центра у Новом Саду Ивана Перић, представница Удружења Рома Нови Бечеј и научна саветница Института друштвених наука, др Зорица Мршевић.


Посета специјалној болници ВршацПокрајински заштитник грађана - омбудсман проф. др Зоран Павловић са сарадницима посетио је данас специјалну болницу за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ у Вршцу.

Посета је реализована у склопу праћења примене прописа и протокола у вези са физичким спутавањем и изолацијом лица са менталним сметњама која се налазе на лечењу у овој психијатријској установи. Покрајинског омбудсмана је интересовало и како се у болници спроводе превентивне и мере заштите од корона вируса.

Остварујући непосредан увид у рад болнице Покрајински омбудсман је констатовао да се у болници ажурно и уредно води евиденција о примени физичког спутавања и изолације лица са менталним сметњама, а као пример добре праксе је истакнуто да  су у болници предузете све потребне превентивне мере у циљу спречавања ширења корона вируса и да нико од пацијената и запосленог особља није био заражен поменутим вирусом.

Специјална болница „Др Славољуб Бакаловић“ једна је од највећих психијатријских институција у Србији, у оквиру чијих се служби сваког месеца прегледа више од хиљаду пацијената из Вршца, Пландишта, Алибунара, Беле Цркве и других општина.


Вебинар о правима одоба са инвалидитетомКако су се у току ванредног стања остваривала права особа са инвалидитетом и деце са сметњама у развоју? Са каквим су се све проблемима суочавали и шта је потребно учинити, које мере предузети како би се положај ових особа унапредио, а њихови интереси у ванредним ситуацијама ефикасније штитили? 

Ово само нека од питања на које су покушали да одговоре учесници вебинара који је јуче, 02.06.2020. године, организовао Покрајински заштитник грађана – омбудсман.  Учесници вебинара - представници центара за социјални рад у АП Војводини,  независних институција, просветних установама и невладиних организација – били су сагласни у оцени да је положај особа са инвалидитетом и у редовном стању веома деликатан и да би се он у ванредном стању могао погоршати ако мере које креатори антиепидемијских политика предузимају не би биле прилагођене особама са инвалидитетом.

У дискусији је наведен читав низ проблема са којима су се током ванредног стања суочавале особе са инвалидитетом - финансијски, културни, информативни, политички, административни и технички, али је и истакнуто да је борба против епидемије успешна само ако су укључене и особе са инвалидитетом и то као актери равноправни са свима осталима. Наведен је и низ позитивних примера у пружању подршке особама са инвалидитетом.

Пандемија и ванредно стање носе са собом извесне ризике. На једној страни постоји сасвим реалан ризик од заразе, а на другој ризик од повреде права особа са инвалидитетом. Да би се први ризик отклонио установе, пре свега, социјалне заштите морају имати приоритет у набавци заштитних средстава и опреме, док је у другом случају комуникација са институцијама које се баве заштитом људских права изузетно важна у заштитити особа са инвалидитетом од злостављања, занемаривања и дискриминације.

Учесници видео конференције изнели су низ интересантних предлога. Према њиховом мишљењу за слепе и слабовиде особе морају се обезбедити посебни гласачки листићи, како би им се омогућила тајност и самосталност приликом гласања. Поред тога, потребно је појачати мониторинг поштовања људских права у кризним ситуацијама, поједноставити процедуре за добијање разних дозвола, израдити планове реаговања у ванредним ситуацијама. На вебинару је похваљен рад просветних радника током ванредног стања и указано је да треба обновити рад мреже за инклузивно образовање при школским управама и организовати курсеве, посебно за жене на селу, о коришћењу модерних информационих технологија. 

Организовањем овог вебинара Покрајински омбудсман је започео серију разговора који треба да допринесу унапређењу положаја особа са инвалидитетом, како у редовним, тако и у ванредним околностима.


Посета општини ИригКао активност праћења задовољавања универзалних, међународним уговорима али и домаћим прописима, зајемчених правних стандарда из области људских права, заменик покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права детета Милан Дакић је у четвртак, 28. маја 2020. године, са сарадницом Маријом Миладиновић, посетио Основну школу ''Доситеј Обрадовић'', Центар за социјални рад и Дом здравља у Иригу.

Поменути стандарди у активностима које се тичу деце подразумевају постављање најбољег интереса детета у средиште рада свих институција које ове активности спроводе, те је од нарочитог значаја целисходно и ефикасно функционисање установа из образовног, те система здравствене и социјалне заштите, као институција од често пресудне важности за добробит деце. Непосредан повод овим посетама тако је била вест у медијима о томе да ће услед смањеног броја уписаних ученика у први разред основне школе у односу на претходне школске године, у Основној школи ''Доситеј Обрадовић'' у Иригу, три наставнице разредне наставе и психолог Школе остати без ангажмана. Ову вест пратила је и информација према којој у последњих пет година, на подручју Општине Ириг, запосленог психолога нема ни у Дому здравља, Центру за социјални рад, средњој школи, нити у предшколској установи.

Током разговора са директорком органа старатељства, Омбудсман је информисан о начину рада, услугама и степену пружања подршке корисницима, те о свакодневним изазовима са којима се у свом раду суочавају.

Директор Дома здравља упознао је Покрајинског заштитника грађана са условима и околностима функционисања ове здравствене установе, те о напорима које улажу како би се унапредио квалитет рада и пружања здравствене заштите сваком пацијенту. У том погледу, путем донације је обезбеђен најмодернији 4Д ултразвук, намењен гинеколошком одељењу, а којим је знатно унапређена здравствена заштита жена у овој општини. Исто тако, просторије службе здравствене заштите деце опремљене су и прилагођене њиховом узрасту и потребама.

У непосредној комуникацији с директорком основне школе и запосленима, Омбудсман је стекао јаснији увид у околности конкретне ситуације и дошао до сазнања о начину спровођења активности током ванредног стања, као и текућим догађањима у овој образовно-васпитној установи. Посебна пажња посвећена је разматрању могућности и начина решавања питања запослења психолога, које их последњих година окупира. Узроци овакве ситуације једним делом леже и у недостатку материјалних средстава, те мери забране запошљавања, а због чега је отежано свакодневно функционисање ових установа.

Омбудсман сматра важним да овим путем истакне значај сарадње коју представници надлежних институција континуирано и успешно остварују, а на шта су и посебно указали током разговора, те да је таква сарадња компатибилна моделу холистичког приступа детету, који између осталог подразумева рад професионалаца који адекватну заштиту најбољег интереса сваког детета могу обезбедити праћењем остваривања његових права у свим поменутим системима.

Посета општини Ириг


2020 05 ОЗ Нови Сад НПМПокрајински заштитник грађана – омбудсман је јуче, као део тима Националног механизам за превенцију тортуре (НПМ), посетио Окружни затвор и Полицијску управу у Новом Саду, као и Полицијску испоставу Ново Насеље.

Посета Окружном затвору била је посвећена контроли присуства психоактивних супстанци у заводу и одговору завода на то, чиме је настављена ова активност, започета крајем претходне године. НПМ је обавио разговоре са службама за обезбеђење, третман и здравствену заштиту, као и са више лица лишених слободе. У разговору са недавно притворенима, представници НПМ-а су желели да провере поступање полиције приликом њиховог лишавања слободе.

У посети Полицијској управи у Новом Саду и Полицијској испостави Ново Насеље, НПМ је контролисао поступање полицијске управе по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака (ЦПТ), као и употребу средстава принуде, проверавао постојеће притужбе, начин саслушања, поступање са привремено одузетим предметима, услове у просторијама за задржавање и поступање према задржаним грађанима.