Please select your page

Фото ПалицПроф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана – омбудсман, учествовао је у раду међународног научно тематског скупа „Деца и изазови дигиталног окружења”, који се јуче и данас одржавао на Палићу. Организатори скупа били су Институт за криминолошка и социолошка истраживања из Београда и Правосудна академија, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.


Убрзан развој информационо-комуникационих технологија, у садејству са „новом реалношћу“ креираном у контексту пандемије изазване вирусом ЦОВИД 19, изместио је значајан део активности деце у дигитално окружење, укључујући ту како образовање, тако и слободно време. Размере и брзина којом се одиграо овај процес, отворили су питање припремљености саме деце, њихових родитеља, запослених у образовном и систему социјалне заштите, на изазове које та транзиција носи са собом.


Учесницима скупа , проф. др Зоран Павловић је говорио на тему „Деца и говор мржње на друштвеним мрежама“.

Вест Палиц Слика 2


Фото

Идући у сусрет Међународном дану борбе против насиља над старијима који се обележава сваке године 15. јуна, за период од 2021. године до 2030. године који су Уједињене нације прогласиле Декадом здравог старења. Покрајински заштитиник грађана - омбудсман одржао је данас округли сто под слоганом „Изазови здравог старења“ у седишту институције. Том приликом, присутним корисницима геронтолошких установа у Новом Саду, Бачкој Паланци, Врбас, Рума и Панчеву обратио се Покрајински заштитник грађана - омбудсман проф. др Зоран Павловић, начелница Центра за промоцију здравља у Институту за јавно здравље Војводине доц. др Снежана Укропина, психолошкиња у дому на Лиману Геронтолошког центра Весна Премић, педагошкиња-руководитељка Клубова за одрасле и старије Тоња Мирковић, социјални радник ангажован на услузи Помоћ у кући Милош Костић, као и стручна сарадница Црвеног крста Новог Сада Ивана Богојевић. У раду округлог стола поред панелиста, учествовали су и сами гости, корисници геронто установа, износећи примере добре праксе из установа из којих долазе.

Циљ округлог стола је свеобухватна акција у циљу побољшања живота старијих, њихових породица и оснаживање заједнице у којој живе, да би могли да користе све бенефите људског права на (достојанство) старост.

За наше старе да их не забораве.


Годисња скупстина Удружења омбудсмана СрбијеПредставници Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана: проф. др Зоран Павловић, покрајински омбудсман, Снежана Кнежевић и Јована Алексић, заменице и Стефан Тодоровић, саветник, учествовали су у раду Годишње скупштине Удружења омбудсмана Србије, која је одржана од 08. до 10. јуна 2022. године.

На Скупштини је изабрано ново руководство које ће у наредном периоду управљати радом Удружења. Поред изборних активности, омбудсмани су се на свом годишњем заседању бавили и предлогом Етичког кодекса Удружења омбудсмана Србије, формирањем Етичког одбора Удружења, Водичем о локалном омбудсману и извештајем о проблемима са којима се суочавају омбудсмани у локалним самоуправама, у којима је успостављена институција локалног омбудсмана.

У раду Скупштине је било речи и о односу Удружења са Саветима за међунационалне односе, иступању пред међународним институцијама, а усвојен је план активности за наредни период.


Студенти практицна наставаПокрајински омбудсман проф. др Зоран Павловић примио је данас и разговарао са новом групом студената и студенткиња са Филозофског факултета новосадског универзитета и Факултета за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, који ће у наредна три дана у Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману обављати практичну наставу.

Упознавајући се са организацијом, надлежностима и начином рада покрајинског омбудсмана, студенти и студенткиње ће бити у прилици да теоријско знање стечено у настави употпуне примерима из праксе покрајинског омбудсмана.

Рад са студентима новосадских универзитета представља важан део активности покрајинског омбудсмана на упознавању младих људи са идејом људских права, инструментима и механизмима њихове заштите, као и напорима да се људска права унапреде и омогуће слободан и достојанствен живот сваког појединца.


Зивотна срединаИдући у сусрет Међународном дану заштите животне средине који се сваке године обележава 05.јуна, Покрајински заштитник грађана - омбудсман жели да укаже на чињеницу да је загађење животне средине изузетно велики проблем за цело човечанство, и да подстакне активност људи на очување човекове околине, те с тога и указујемо да морамо пазити на наше окружење, морамо учити најмлађе да од раног детињства науче да брину о здрављу природе, јер живимо у времену технологије и фабрика, услед којих је загађење ваздуха и воде на изузетно високом нивоу.

Важност заштите животне средине попримила је глобални карактер, па је самим тим дошло и до унапређења на идејном плану. Република Србија је у оквиру приступања Европској унији, учинила велике напоре у изради мера за заштиту животне средине, почев од државних па до локалних власти које издвајају средства за заштиту животне средине, израђују стратегије и акциони план, а који се у доброј мери и остварују. Такође, не треба занемарити ни активности бројних организација, које доприносе подизању свести грађана о важности очувања животне средине.

Универзалном декларацијом о правима човека са новим 31. чланом гласи: “Свако људско биће има право на одржавање еколошке равнотеже у својој животној средини, коју дели са свим осталим живим бићима, животињама и биљкама, чији је опстанак као јемство властитог опстанка и треба да буде осигуран”, те Покрајински заштитник грађана - омбудсман овим путем поздравља сваку акцију и позитивне кораке свих државних институција, али и сваког појединца у циљу очувања и побољшања животне средине, јер заштитом животне средине штитимо и сопствено здравље и здравље целог човечанства и будућих покољења.

За лепши свет посади један цвет