Please select your page

Обука: Права дететаПокрајински заштитник грађана – омбудсман у сарадњи са Педагошким друштвом Војводине, јуче је, у Дигиталном омладинском центру Градске библиотеке у Новом Саду, организовао тематску радионицу „Права детета“ за запослене у васпитно-образовним установама.

Са учесницама и учесницима, кроз интерактивни рад и примере из праксе Омбудсмана, промишљало се о основним концептима и приступу права детета, као и о разјашњењу недоумица које образовно-васпитни радници имају у вези са овом темом и применом права детета у њиховој пракси.

Обука: Права детета


Посета делегације БелорусијеИмајући у виду да је Република Србија препозната као један од примера добре европске праксе у спровођењу родно одговорног буџетирања (РОБ-а), представници делегације Републике Белорусије су у дводневној посети Републици Србији ради упознавања са практичним искуствима РОБ-а.

У склопу ове посете, јуче, 28.марта, посетили су и институцију Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана, који кроз буџетска средства финансира бројне иницијативе и активности са циљем унапређења родне равноправности.

Састанку су присуствовали поред представника Министарства привреде и Министарства рада и социјалне политике Републике Белорусије, пројектна координаторка UN Women Белорусија и програмска координаторка за РОБ, UN Women Србија. Покрајинска заштитница грађана - омбудсманка доц. др Драгана Ћорић и заменица за равноправност полова Снежана Кнежевић, упознале су делегацију са надлежностима и радом Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, али и са програмским активностима, те искуством ове институције у примени РОБ-а.

Посета делегације Белорусије


Месец срећних жена у Пивницама

Заменица покрајинске заштитнице грађана – омбудсманке за равноправност полова Снежана Кнежевић учествовала је у раду округлог стола под називом „Месец срећних жена“ – Пут који свака жена мора да прође до успеха, који је одржан у четвртак 23. марта у Пивницама, у организацији Савета за родну равноправност Општине Бачка Паланка.

Заменица је говорила на тему „Жене у Војводини“ из аспекта Покрајинског заштитника грађана и упознала учеснице са активностима институције у области унапређења родне равноправности. Посебна пажња у излагању посвећена је активностима предузетим у циљу да учине жене учине видљивијим, да их оснаже на путу родне равноправности и превазилажењу стереотипа, те да пруже подршку на путу ка економском оснаживању жена, а посебно жена на селу.

У раду округлог стола говорило се  о женама предузетницама, њиховим могућностима, а своја искуства поделиле су и представнице удружења жена.

Пре почетка скупа заменица је обишла и изложбу-етно собу у организацији Актива жена у Пивницама.

Месец срећних жена у Пивницама


Пријем делегације из Киргиске РпубликеПокрајинска заштитница грађана – омбудсманка доц. др Драгана Ћорић заједно са заменицима примила је данас 14. марта 2023. године делегацију Киргиске Републике, на челу са господином Маратом Тагаевим, замеником министра културе, информисања, спорта и омладинске политике Киргиске Републике.

У уводном делу делегација из Киргиске Републике се упознала са улогом институције Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, као и са њеним надлежностима и активностима које институција годинама уназад активно спроводи у унапређењу и заштити људских права, у овом конкретном случају фокус је био на заштити и унапређењу права деце и омладине.

У размени искустава обе стране су се усагласиле да је изузетно важно континуирано радити са младима и да је њихова партиципација у друштву и у институцијама од кључне важности да би се открили проблеми са којима се млади и омладина суочавају и да се континуирано ради заједно на решавању тих проблема и на унапређењу и заштити њихових права.

Република Србија и Киргиска Република посвећује велику пажњу на заштиту и унапређење права деце и омладине, у чему су се сложили и учесници на данашњем састанку, те су навели да је ово први корак у заједничком партнерству ових институција у погледу заштите права деце и омладине.

 

Пријем делегације из Киргиске Рпублике

Пријем делегације из Киргиске Рпублике


Здравство-насиље-зене-застита-1Покрајински заштитник грађана – омбудсман организовао је 10. марта 2023. године скуп под називом „Улога здравствених установа у заштити жена од насиља у породици и партнерским односима“.

У складу са овлашћењем да спроводи истраживања, као и да континуирано надгледа и прати примену међународних уговора, стандарда и прописа из области људских права и да на основу прикупљених информација предлаже мере за побољшање стања у области заштите и унапређења људских права, Покрајински омбудсман је од почетка формирања мреже „Живот без насиља“ прикупљао  информације  о  поступањима институција у  случајевима насиља у породици и према женама, а са резултатима 15-годишњег истраживања учесници скупа  су упознати у уводном делу.  

Скуп је био  прилика да се здравственим радницима/цама у домовима здравља и општим болницама са територије АП Војводине укаже на значај примењивања Посебног протокола Министарства здравља Републике Србије за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу, односно на препознавање, евидентирање и  документовање родно условљеног насиља. Документовање насиља је посебно важно узимајући у обзир чињеницу да медицински документ у којем су телесне повреде и здравствено стање након претрпљеног насиља, може да буде употребљен у току судско-медицинског вештачења.

О улози Покрајинског секретаријата у подршци здравственом сектору приликом пружања услуга женама жртвама насиља у породици, раду Центра за жртве сексуалног насиља у Новом Саду, искуствима жена из маргинализованих група, изазовима у пракси и стратегијама превенције насиља, односно о искуству у раду заштитника права пацијената, детаљније су говорили асц. др. сци. Мед Оливера Иванов, заменица покрајинског секретара за здравство, проф. др Драган Николић, директор Ургентног центра Клиничког центра Војводине, проф. др Љиљана Младеновић Сегеди, специјалиста гинекологије из Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине, Јулкица Стефановић из Удружења ромских студената, Милеса Милинковић из организације за подршку женама са инвалидитетом „Из круга – Војводина“, Надежда Сатарић из удружења „Снага пријатељства – Amity“ и Михајло Кнези, саветник за заштиту права пацијената на територији Града Новог Сада.

На крају скупа формулисани су следећи закључци:

У раду са жртвама насиља здравствени радници треба да користе Посебан протокол Министарства здравља Републике Србије за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу јер је то  инструмент за препознавање, евидентирање и документовање родно условљеног насиља;

Неопходна је мултисекторска сарадња свих институција у чијој надлежности је борба против насиља у породици и према женама, а посебно када се ради о жртвама сексуалног насиља, како би се избегла секундарна виктимизација жртве;

Посебна пажња мора бити посвећена у раду са женама жртвама насиља које долазе из маргинализованих група (попут Ромкиња, жена са инвалидитетом и др.), како би се одговорило на њихове специфичне потребе;

У раду са жртвама насиља важан је индивидуалан приступ свакој жртви понаособ;

Радити на доношењу протокола о превенирању насиља над старијим женама уз увођење обавезног једногодишњег скрининга старијих жена ради препознавања претрпљеног насиља, које подразумева претходно обуке здравствених радника да идентификују повреде код старијих жена;  

Потребно је да се  здравствени радници упознају  са одредбама Закона о правима пацијената.

Здравство-насиље-зене-застита-2

Здравство-насиље-зене-застита-3