Please select your page

Симулација рада независног тела за праћење родно заснованих убиставаПокрајинска заштитница грађана-омбудсманка доц. др Драгана Ћорић и заменица за равноправност полова Снежана Кнежевић присуствовале су представљању модела Националног контролног механизма за праћење случајева фемицида у Републици Србији, које је одржано дана 18. јуна 2024.године, у Београду, у организацији удружења грађанки FemPlatz из Панчева.

Током догађаја организована је и симулација рада независног тела за праћење фемицида са циљем практичног приказа начина функционисања и предности успостављања овог тела. На симулацији су се окупили представници/це свих релевантних институција и организација које треба да учествују у овом процесу.

Ово тело треба да прати и анализира сваки случај родно заснованог убиства, покушај истог, анализу узрока и манифестација, даје индивидуалне препоруке надлежним институцијама  за заштиту жена од насиља, али да даје и опште и специфичне препоруке за унапређење закона, политика и пракси на националном нивоу.


доц. др Драгана Ћорић у посети средњој школи Покрајинска заштитница грађана - омбудсманка доц. др Драгана Ћорић посетила је 17. јуна 2024. године Средњу школу „Светозар Милетић“ у Новом Саду.

Овом приликом, ученицима првог разреда, који наставу похађају у оквиру образовног профила правни техничар, представила је рад институције Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и упознала их са улогом, надлежностима и активностима које институција спроводи у циљу унапређења и заштите људских права

Посета је имала циљ да ученике упозна за значајем ове институције, као и са изазовима који прате ову професију.


Промоција публикације Златни цасПромоцијом публикације „Златни час Покрајински заштитник грађана - омбудсман обележио је Међународни дан борбе против насиља над старим особама. Промоција је одржана у петак, у Културном центру Новог Сада.

Поред кратког описа установа у којима су старија лица смештена, у публикацији „ЗЛАТНИ ЧАС“, објављени су литерарни радови - поезија и проза - као и фотографије ручних радова корисника. Радови су израз како уметничке креације и стваралачког надахнућа, тако и жеље да се допринесе спречавању ширења негативних стереотипа и предрасуда о старијим особама.

Публикација има за циљ да старије особе смештене у Геронтолошким центрима и домовима за старе представи из једног другог угла, као креативна и стваралачка бића, активне субјекте шире и уже друштвене заједнице, али и да подигне свест о томе да старије особе својим искуством, знањем, разумевањем и подршком млађим генерацијама дају значајан допринос у бољем функционисању заједнице и развијању међугенерацијске солидарности.

Захваљујући ангажовању социјалних радника, радних терапеута и запослених у овим установама подстиче се и креира активно старење које подразумева видљивост, ангажованост, допринос и искуство старијих особа друштву као ресурс, а не као терет.

Уз пригодан програм, који је започео песмом и музиком, корисници услуга домског смештаја Геронтолошких центар и домова за старе и пензионере чији је оснивач АПВ (Апатин, Бачка Паланка, Врбас, Вршац, Зрењанин, Кула, Мол, Нови Сад, Панчево, Рума и Сомбор), имали су прилику да се лично представе и прочитају своје стихове и прозу, као и да заиграју и отпевају фолклорне кореографије Баната. Такође су активно учествовали у извођењу одломка из представе „Пробуђене: 11 и ½ старих жена“ ауторке пројекта и редитељке Бранке Бајић Јованов.

Емоције и задовољство корисника које су међусобно разменили на промоцији само је додатни повод и разлог да Покрајински заштитник грађана - омбудсман и даље прати остваривање људских права старијих особа и настави плодну сарадњу са институцијама које се баве старијим особама, како у промоцији публикације Златни час, тако и у другим видовима и активностима чији је циљ повећање добробит наших старијих суграђана.

Промоција публикације Златни цасПромоција публикације Златни цас

Промоција публикације Златни цасПромоција публикације Златни цас

Промоција публикације Златни цасПромоција публикације Златни цас


Покретом до поруке - плесни перформансПокрајинска заштитница грађана - омбудсманка доц. др Драгана Ћорић је присуствовала глумачко-плесном перформансу и ликовној изложби младих Рома и Ромкиња из насеља Велики Рит, који је део пројекта „Покретом до поруке“.

Именовани пројекат је подржан од стране УНДП Србија и Града Новог Сада, Градске управе за социјалну и дечију заштиту.

У Културној станици Барка у Новом Саду, млади из насеља Велики Рит су позвали присутне и ширу јавност да их  примете са њиховим јединственим талентима, да буду уважавани и да су равноправни са свим другим грађанима и грађанкама.

Покретом до поруке - Драгана Ћорић


Посета гимназији СмартДанас , 11. јуна, обележава се Национални дан родне равноправности.

На овај дан, Покрајински омбудсман посебно жели да истакне кључну улогу образовања у постизању родне равноправности и изградњи инклузивног друштва. Образовање је темељни стуб друштвеног развоја и кључни фактор у борби за родну равноправност. Кроз образовање, млади људи стичу знање, вештине и вредности које обликују њихову перцепцију света и друштва. Осим тога, образовање пружа могућности за оснаживање жена и девојчица, као и подстицај за њихову већу партиципацију у свим сферама друштва, укључујући науку, технологију, инжењеринг и математику (СТЕМ) области, где су традиционално биле недовољно заступљене. Зато је од суштинског значаја осигурати да образовне институције промовишу принципе родне равноправности у свим сегментима учења и васпитања, кроз оснаживање ученика и ученица да препознају родне стереотипе и предрасуде и стекну вештине неопходне за толерантно друштво, у коме се поштује принцип равноправности појединаца/ки и група и негује узајамно поштовање, ненасилно решавање сукоба у међуљудским односима, односно спречавање и сузбијање родно заснованог насиља.

Поводом Националног дана родне равноправности, покрајинска омбудсманка доц. др Драгана Ћорић и заменица покрајинске заштитнице грађана – омбудсманке Снежана Кнежевић посетиле су Гимназију Смарт и Гимназију „Светозар Марковић“ у Новом Саду, где су разговарале са директоркама ових установа Јеленом Десницом и Татјаном Вукадиновић. Ово је била прилика да се истакне значај образовања, посебно са аспекта родне равноправности и стекне увид у рад и активности ових установа на плану родне равноправности и једнаких могућности за ученике/це оба пола у области образовања.

2024-06-11_Обелезавање-Националног-дана-родне-равноправности-3.јпг

Истим поводом, покрајинска омбудсманка доц. др Драгана Ћорић присуствовала је 11. јуна седници Комисије за родну равноправност Скупштине Града Новог Сада.

Са циљем подизања свести о важности родне равноправности као предуслова за напредак целокупног друштва и једног од основних вредности демократске државе, Влада Републике Србије 2021. године установила је Национални дан родне равноправности, а 11. јун изабран је као подсетник на дан када је 1842. године одобрено школовање жена у Србији. На тај датум је Указом кнеза Михаила Наталији Петровић и Софији и Катарини Лекић одобрено да могу да отворе школу за женску децу руководећи се тиме да је право гласа и образовање девојчица и жена сигуран пут ка бољем и квалитетнијем животу.

Драгана Ћорић - Скупштина Града Новог Сада