Please select your page

Конференција за новинареПокрајински заштитник грађана – омбудсман организовао је данас конференцију за новинаре на којој се доц. др Драгана Ћорић представила јавности у улози нове покрајинске заштитнице грађана. Она је присутне новинаре упознала са својом професионалном биографијом и друштвеним ангажманом, указала на области – права деце и права на ментално здравље – које ће бити у фокусу интересовања покрајинског омбудсмана, поред општих надлежности и послова којима се институција бави, најавила веће присуство институције у јавности, како би се грађани што боље упознали са надлежностима Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана  и исказала спремност да сарађује са свим институцијама и организацијама које се баве заштитом људских права, а посебно са медијима.

Медији морају бити наш сарадник у заштити и унапређењу људских права и посвећивати дужну пажњу приликом стварања и пласирања медијских садржаја о жртвама и било каквим другим повредама људских права.


Драгана Ћорић нова покрајинска омбудсманкаНа данашњој седници Скупштине АП Војводине Драгана Ћорић је изабрана за новог покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.

Драгана Ћорић је доценткиња на Правном факултету у Новом Саду на коме држи предавања из предмета Правна етика, Увод у право, Филозофија права и Методологија научно-истраживачког рада.

Објавила је више од 120 научних и стручних радова у земљи и иностранству. Учествовала је на бројним научним и стручним скуповима и конференцијама националног и интернационалног карактера. Самостално или у оквиру радних група, учествовала је у изради више законских пројеката, а део Нацрта Алексиног закона, који је писала са групом студента, имплементиран је у Закон о основама система образовања и васпитања.

Драгана Ћорић је чланица ТАУС-а, националне асоцијације психотерапеута и ЕАТА, европског удружења психотерапеута.

Грађанској јавности Драгана Ћорић је позната као оснивачица новосадског удружења „Родитељ“, али и као оснивачица Мреже удружења „Родитељ“ и Мреже организација за децу Србије. Председница је „Новосадске школе права и вештина“, невладине организације која се бави неформалном едукацијом младих.

За свој рад Драгана Ћорић је добила више награда и признања, између осталих Октобарску награду града Новог Сада за подизање свести о безбедности деце и младих; награду за промоцију безбедних заједница, као и награду за једног од најбољих младих правника у Србији. 

Говори енглески, немачки, италијански и руски језик, а разуме шпански језик.

Покрајинског омбудсмана бира и разрешава Скупштина АП Војводине двотрећинском већином гласова од укупног броја посланика. Омбудсман се бира на време од шест година и исто лице  може бити највише два пута узастопно бирано на ову функцију.

За свој рад омбудсман одговара Скупштини АП Војводине.


Час људских права 2022У сусрет обележавању Међународног дана детета, 20. новембра 2022. године, Покрајински заштитник грађана – омбудсман данас је организовао „Час људских права“ са представницима и представницама ученичких парламената средњих школа у Новом Саду. Будући да су ученички парламенти једно од формализованих облика учешћа деце у активностима и организацији рада образовно-васпитних установа, а да је само право на партиципацију један од четири основна приниципа Конвенције Уједињених нација о правима детета, догађај је организован у циљу подстицаја и разматрања могућности за активније, директније, веће и смисленије укључивање деце и младих у доношење одлука и друштвени живот.

Право на партиципацију обухвата групу права којима се детету гарантују грађанска и политичка прва, те се обавезују државе уговорнице да се обезбеде детету право да слободно изрази мишљење о свим питањма која се тичу детета, с тим што се мишљењу детета посвећује дужна пажња у складу са годинама живота и зрелошћу. Партиципација деце доприноси њиховом личном развоју, развоју самопоуздања, личне одговорности, осећаја личне вредности и бројних других сопсобности и вештина. Истовремено, партиципација деце доприноси развоју грађанског друштва и развоју друштвене одговорности, јер деца уче како могу да допринесу својој заједници и како да доносиоци одлука и креатори политика буду одговорнији.

Више од 40 ученика и ученица из Гиманзије „Јован Јовановић Змај“, Гимазије „Светозар Милетић“, Гимназије „Лаза Костић“, Електротехничке школе „Михајло Пупин“, Медицинске школе „7. април“ и Техничке школе „Милева Марић Анштајн“ активно је учествовало у данашњем часу.

Током протекле недеље, Покрајински заштитник грађана – омбудсман учествовао је и у активностима које је организовало Педагошко друштво Војводине у циљу доприноса унапређењу права детета. У уторак, 15. новембра, Заменик Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана Милан Дакић и саветнице ове институције Светлана Нешић Бајго и Марија Миладиновић учествовале су на онлајн догађају „Кафа с педагогом“. Са више од сто учесника и учесница запослених у образовно-васпитним установама из целог региона, разговарало се о основним концептима и приступу права детета, као и о разјашњењу неодумица које образовно-васпитни радници имају у вези са овом темом и применом права детета у њиховој пракси. Наредног дана, 16. новембра, у просторијама и на позив Педагошког друштва Војводине, представници Омбудсмана учестововали су на првом састанку у оквиру „Иницијативе за обезбеђивање континуитета у образовању“. Окупљени представници институција, установа и организација образовно – васпитног система, разменили су искуства и разговарали о уоченим проблемима и потребном за предузимањем активности и мера у циљу обезбеђивања услова за то да процес преласка из предшколског у ниво основно-школског образовања буде у најбољем интересу сваког детета.

Светски дан детета, 20. новембар, обележава се на дан када је, на Генералној скупштини УН 1989. године, усвојена Конвенција о правима детета, документ у којем су на једном месту обухваћена сва дечја људска права.

Обележавању Светског дана детета, претходе још два значајна датума: 18. новембар - Европски дан борбе против сексуалног насиља над децом и 19. новембар - Светски дан превенције злостављања деце.


Говор мрзње Филозофки факултет 001Разговор о говору мржње веома нам је, и као појединцима, и као друштву, потребан. Ако желимо да га лакше препознамо, да га боље разумемо и да му се на ефикасан начин супротставимо, онда о говору мржње морамо озбиљно разговарати – изјавио је данас проф. др Зоран Павловић, покрајински омбудсман, у разговору са студентима Филозофског факултета у Новом Саду. Он је, учествујући на округлом столу „Говор мржње из перспективе социјалног рада и социјалне заштите“ поручио студентима да свако од нас може нешто учинити када је говор мржње у питању, јер свако од нас може донети одлуку да се тим говором не служи и да друге, који му прибегавају, упозори на неприхватљивост мрзилачке реторике.

Поред покрајинског омбудсмана Павловића у разговору са студентима је учествовала и Ана Вуковић, научна сарадница београдског Института друштвених наука. На округлом столу је представљен и зборник радова о говору мржње који су у првој половини године издали Покрајински заштитник грађана – омбудсман и Институт за социолошка и криминолошка истраживања.

Говор мрзње Филозофки факултет 002


Мреза ЗБН Врдник 2022Покрајински заштитник грађана – омбудсман је, подршку канцеларије UN WOMEN у Србији, организовао 7. и 8. новембра 2022. године у Врднику семинар за чланице/ове Координационог тима мреже „Живот без насиља“. Координациони тим мреже чине представници/це покрајинских секретаријата, Завода за родну равноправност, Покрајинског завода за социјалну заштиту и Покрајинског омбудсмана – координатора Мреже.

Семинар је организован у циљу јачања капацитета чланица/ова мреже „Живот без насиља“ у борби против родно заснованог насиља, а ово је уједно била прилика да се резимирају постигнути резултати у имплементацији Акционог плана Мреже за период 2022-2023. године, који је креиран у односу на продукте радионица током семинара у мају месецу. Првог дана семинара др Косана Бекер представила је резултате истраживања „Друштвени и институционални одговор на фемицид у Србији“, док су представници/це Основног јавног тужилаштва у Новом Саду и Центра за социјални рад Кикинда говорили о изазовима у раду, улогама ових институција у заштити од насиља  и значају међусекторске сарадње.

Другог дана семинара планиране су активности Мреже до краја првог квартала наредне године, као и активности у оквиру обележавања међународне кампање „16 дана активизма против насиља над женама“. Ова кампања почиње 25. новембра - Међународним даном борбе против насиља над женама а завршава 10. децембра - Међународним даном људских права, и спроводи се сваке године широм света у циљу подизања друштвене свести о проблему насиља над женама.