Please select your page

Геронтолоски центар у ВршцуПредставници Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана посетили су јуче, као чланови тима Националног механизма за превенцију тортуре, Геронтолошки центар у Вршцу. Овом посетом представници Националног механизма су желели да провере да ли је и како је поступљено по препорукама које су Геронтолошком центру дате приликом раније посете НПМ-а и како је установа функционисала за време пандемије.

Геронтолошки центар Вршац спада у мање установе социјалне заштите  и у том центру тренутно борави 84 корисника. Захваљујући строгој примени прописаних мера ниједан корисник се током пандемије није се разболео од корона вируса. Од 84 корисника само троје њих из здравствених разлога није примило вакцину, док су сви остали вакцинисани и ревакцинисани. Посете сродника корисницима Центра се обављају редовно, уз стриктну примену противпандемијских мера.


Поверење у институције СМУ Сремској Митровици је данас одржан трећи, од четири планирана округла стола, у организацији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, на тему „ПОВЕРЕЊЕ У ИНСТИТУЦИЈЕ“ - Коме пријавити насиље? На основу свог искуства у пракси, Омбудсман је уочио потребу да истакне да је поверење у институције од кључног значаја, како за остваривање, унапређење и заштиту људских права и права детета, тако и за заштиту и јачање друштва у целини.

Учеснике скупа је, поред покрајинског заштитника грађана – омбудсмана проф. др Зорана Павловића, поздравила и градоначелница Града Сремска Митровица Светлана Миловановић.

О својим искуствима, изазовима, дилемама, идејама и уоченим проблемима у тренутној ситуацији, говорили су и представници свих релевантних државних органа, институција, установа и организација, укључујући представнике полиције, тужилаштава, судова, установа социјалне заштите, здравства, као и представници медија и организација цивилног друштва. 

Скуп је организован с циљем целовитог сагледавања проблема, потреба и сачињавања заједничких закључака и предлога за унапређење и адекватну заштиту људских права и права детета.          

Након скупа у Новом Саду, Суботици и Сремској Митровици, Омбудсман планира да на јесен организује пленарни скуп, када ће закључци са сва три одржана округла стола  бити сумирани, те ће бити донете препоруке и предлози чија би реализација допринела  јачању поверења у институције, те ефикаснијој координацији и сарадњи релевантних актера, с циљем заштите и унапређења људских права.

Поверење у институције СМ


Истакнуте зене Националне мањине су комплексне структуре, живе и динамичне заједнице, а за ту чињеницу умногоме су заслужне жене, које су својим радом, талентом и стваралаштвом доприносиле културној динамици, репродукцији мањинских култура и очувању националног идентитета свих мањинских заједница.

У намери да скрене пажњу на уметничке, интелектуалне, научне, преводитељске, просветне и педагошке активности жена Покрајински заштитник грађана – омбудсман је данас у Новом Саду организовао скуп „Истакнуте жене националних мањина“. О раду књижевнице Марије Ђорђевић Малагурски и стваралаштву вајарке Ане Бешлић говорила је др Сузана Кујунџић Остојић, председница Националног савета буњевачке националне мањине. Едвина Ердеди из Националног савета мађарске националне мањине представила је живот и рад глумице и позоришне првакиње Иби Ромхањи, док је професорка Филозофског факултета Ана Макишова говорила о раду истакнуте словачке лигвисткиње, преводитељке, есејисткиње и педагошкиње проф.др Марије Мијавец. Слађана Теодоровић је испред Националног савета ромске националне мањине представила рад професорке струковних студија др Марије Александровић, иначе прве Ромкиње која је докторирала из области књижевности. О животу, делу и стваралачким дометима русинске позоришне и филмске глумице Ирене Колесар говорила је Ирина Харди Ковачевић, док је др Татјана Петрика, у име Националног савета Румуна, представила лик и дело др Родике Петку, специјалисткиње медицине рада.

Било да су дале допринос унапређењу  здравствене заштите или да су несебично даривале себе уметности, унапређивале образовне обрасце, јачале националну свест и идентитет припадника/ца националних заједница, све горе поменуте жене могу и данас служити и служе као подстрек и надахњујући узор.

Присутне су поздравили заменици покрајинског омбудсмана за равноправност полова и за заштиту права националних мањина, Снежана Кнежевић и Јанош Орос. Обраћајући се присутнима  на почетку скупа  заменица за равноправост полова истакла је да овај и слични скупови имају за циљ да учине жене видљивијим и да их оснаже на путу родне равноправности и превазилажења стереотипа и додељених родних улога. Она је напоменула и да жене у нашем друштву још увек иду тежим путем до успеха, а да је пут ка успеху жена из мањинских националних заједница за нијансу напорнији  и да је зато потребно њихов успех посебно истаћи. Заменик за националне мањине скренуо је пажњу на чињеницу да су на овом скупу мушкарци били у мањини, али да доминирају у јавном животу. Он је навео да је циљ Покрајинског омбудсмана да бар мало поправи слику, да подсети и скрене пажњу на неке знамените жене са ових простора  које су оставиле свој траг, чије стваралаштво доприноси промовисању културе, очувању идентитета, афирмацији и препознатљивости једне заједнице, а уједно представља и интегративни фактор и служи као добар пример и подстицај другим женама да корачају тим путем.

На скупу је представљено седам жена из шест националних мањина, али је број истакнутих жена о чијем би се раду могло говорити далеко већи. Поменута су имена Наташе Тасић Кнежевић, Ержебет Берчек, Виере Болдоцке, Зузане Халупове, Флорике Штефан, Илеане Урсу, Лие Магду, Хелене Међеши, Ксеније Кухајде…уз напомену да је списак  практично бесконачан и да представља неисцрпан извор за организацију сличних  скупова у наредном периоду.

Истакнуте зене 2


Поверење у институције Суботица

Покрајински заштитник грађана – омбудсман је данас, у Суботици, организовао други, од планирана четири округла стола на тему "ПОВЕРЕЊЕ У ИНСТИТУЦИЈЕ" - Коме пријавити насиље? На основу свог искуства у пракси, Омбудсман уочава потребу да истакне да је поверење у институције од кључног значаја, како за остваривање, унапређење и заштиту људских права и права детета, тако и за заштиту и јачање друштва у целини.

На скупу су, поред покрајинског заштитника грађана – омбудсмана проф. др Зорана Павловића, о својим искуствима, изазовима, дилемама, идејама и уоченим проблемима у тренутној ситуацији, говорили и представници свих релевантних државних органа, институција, установа и организација, укључујући представнике полиције, тужилаштава, судова, установа социјалне заштите, здравства и образовања, као и представнике медија и организација цивилног друштва.

Учеснике скупа је поздравио др Пастор Балинт, председник Скупштине града Суботице,  а скуп је организован с циљем целовитог сагледавања проблема, потреба и сачињавања заједничких закључака и предлога за унапређење и адекватну заштиту људских права и права детета.          

Након скупа у Новом Саду и Суботици, Покрајински заштитник грађана организоваће округли сто на исту тему у Сремској Митровици, након чега ће на пленарном скупу, који Омбудсман планира да организује на јесен, закључци са сва три одржана округла стола  бити сумирани, те ће бити донете препоруке и предлози чија би реализација допринела  јачању поверења у институције, те ефикаснијој координацији и сарадњи релевантних актера, с циљем заштите и унапређења људских права.

Поверење у институције Суботица


Поверење у институцијеПокрајински заштитник грађана – омбудсман данас је организовао Округли сто на тему „ПОВЕРЕЊЕ У ИНСТИТУЦИЈЕ“ - Коме пријавити насиље? Скуп је организован с циљем целовитог сагледавања проблема, потреба и сачињавања заједничких закључака и предлога за унапређење и адекватну заштиту људских права и права детета.           

Покрајински заштитник грађана у свом поступању током претходних година идентификовао је све већи број случајева насиља, а с друге стране, неразвијене процедуре, недовољна и неадекватна сарадња између надлежних институција (социјалног, здравственог, образовног и система правосуђа) препознате су као значајан проблем у обезбеђивању благовремене и потпуне заштите од насиља, било да се ради о деци или о одраслим лицима.     

Истовремено, средства јавног информисања најчешће прекомерно, непримерено и непрофесионално извештавају о случајевима сумње на насиље, без критичког става, са све израженијим сензационализмом, чиме се крши право на достојанство, приватност и безбедност жртава и стварају услови за секундарну виктимизацију, искључиво с циљем да се задовољи знатижеља јавности и подигне тираж.

Омбудсман континуирано истиче важну улогу медија, који својим професионалним и етичким извештавањем могу значајно допринети едукацији јавности. Снажан утицај информација које медији свакодневно пласирају доприносе општем образовању деце, младих, родитеља, стручне и опште јавности, пошто их јавност најчешће безрезервно прихвата као проверене и тачне. Омбудсман перманентно указује и на потребу унапређења позитивног утицаја медија, избегавањем сензационалистичког извештавања о догађајима када је реч о жртвама насиља, посебно када су жртве деца, те пружањем адекватне заштите и подршке уз поштовање права на заштиту приватности. Право на приватност као и поштовање личног достојанства, психичког и физичког интегритета сваког појединца, не смеју бити угрожени несавесним и сензационалистичким извештавањем медија и неодговорним поступањем институција.

На основу свог искуства у пракси, Омбудсман уочава потребу да истакне да је поверење у институције од кључног значаја,   како за остваривање, унапређење и заштиту људских права и права детета, тако и за заштиту и јачање друштва у целини.

На почетку скупа, учеснике је поздравио проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана – омбудсман.  Своја искуства, изазове, дилеме, идеје и уочене проблеме у тренутној ситуацији, на поменутом округлом столу, изнели су и представници свих релевантних државних органа, институција, установа и организација, укључујући представнике полиције, тужилаштава, судова, установа социјалне заштите, здравства и образовања, као и представнике медија и организација цивилног друштва.

Након скупа у Новом Саду, Покрајински заштитник грађана организоваће округли сто на исту тему у Суботици, а потом и у Сремској Митровици, након чега ће на пленарном скупу, који Омбудсман планира да организује на јесен, закључци са сва три одржана округла стола  бити сумирани, те ће бити донете препоруке и предлози чија би реализација допринела  јачању поверења у институције, те ефикаснијој координацији и сарадњи релевантних актера, с циљем заштите и унапређења људских права.

Поверење у институције