Please select your page

Конференција права детета одговорностПокрајински заштитник грађана – омбудсман јуче, 1. јуна 2022. године, на Међународни дан детета и Међународни дан родитеља, у згради Ректората Универзитета у Новом Саду, организовао је Конференцију „Одговорност у заштити права детета“. Циљ ове конференције био је да осветли теме и области права детета са идејом да се рад у овој области перманентно подиже, а праксе у раду прикажу и дају примери добре праксе. Будући да је иницијатива за доношење системског закона о правима детета током последње деценије више пута била покретана и да је била предмет јавних расправа, али да овакав закон до данас није усвојен, Покрајински омбудсман желео је на овај начин да са стручњацима, професионалцима и активистима у области права детета, разматра да ли и на који начин одређена питања и теме могу и треба да буду инкорпорирана у један такав закон, уз поштовање правних стандарда Конвенције Уједињених нација о правима детета.

У уводном обраћању, уз покрајинског заштитника грађана – омбудсмана проф. др Зорана Павловића као организатора догађаја и проректора за наставу и студенске активности проф. др Ђорђа Херцега као домаћина Конференције, учесницима и учесницама обратила се амбасадорка Краљевине Шведске Аника Бен Давид која је пренела искуства Шведске у области заштите права детета, повереница за равноправност Бранкица Јанковић, заменик председника Врховног касационог суда Биљана Синановић и директор Правосудне академије Ненад Вујић.

Конференција, на којој су разматрана питања и теме заштите деце од насиља, заштите деце из маргинализованих група, заштите права детета у неформалном образовању и заштите права детета у медијском извештавању, окупила је професионалце различитих система и цивилног друштва. Свој допринос анализи тренутног стања у погледу правне регулативе и праксе у заштити и унапређењу права детета, дали су представници и представнице Врховног касационог суда, Апелационог суда у Новом Саду, универзитетске професоре из Ниша, Београда и Новог Сада, Центра за породични смештај и усвојење, Покрајинског завода за социјалну заштиту, Сигурне женске куће Центра за социјални рад Нови Сад, Педагошког друштва Војводине, Мреже организација за децу Србије, Центра за права детета, Пријатеља деце Србије, Савета за штампу, Центра за професионализацију медија и медијске писмености и Развојног центра „Фактор“. У дискусији током Конференције активно су учествовала деца, представници и представнице Градског ученичког парламента у Новом Саду и Ученичког парламента Средње медицинске школе „7.април“ у Новом Саду.

Одговорност, као кључна реч Конференције сагледавана је из различитих углова, а закључак је да смо сви одговорни да стварамо и унапређујемо услове за заштиту права и добробит сваког детета и да тек онда када сви схватимо и прихватимо личну одговорност у томе, можемо очекивати стваран свет по мери детета.

Конференција права детета одговорност


Сертификати приправнициУ Вишем суду у Новом Саду је дана 31.05.2022. године одржана додела сертификата судијским приправницима након успешног завршетка програма стручног усавршавања у области људских права. У сарадњи са Покрајинским заштитником грађана-омбудсманом, реализован је петодневни програм предавања и практичних вежби у оквиру послова и надлежности омбудсмана. Приправници Вишег суда у Новом Саду унапредили су своја знања о правима националних мањина, правима деце, равноправности полова, мобингу и деловању Националног механизма за превенцију тортуре.

На додели сертификата покрајински заштитник грађана, проф. др Зоран Павловић честитао је полазницима и пожелео успех у даљем раду, уз уверење да ће приправницима у будућности користити стечена знања и вештине.

Организацији стручног усавршавања претходило је потписивање споразума о сарадњи између Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана и Вишег суда у Новом Саду у марту 2022. године.

Преузето са https://www.ns.vi.sud.rs/

Сарадња Дјацки парламентПокрајински заштитник грађана – омбудсман потписао је Споразум о сарадњи са Градским ученичким парламентом Града Новог Сада.

Споразум је закључен с циљем да развијањем међусобне сарадње у областима права детета и то истраживачким, пројектним и едукативним делатностима, допринесемо унапређењу положаја, права и заштите деце, а будућа сарадња засниваће се на принципима међусобног поверења и уважавања.

Споразум је потписао, покрајински омбудсман проф. др Зоран Павловић, са координаторком Градског ученичког парламента Града Новог Сада проф. др Драганом Ћорић и представницима ученика основних и средњих школа.


Представљање монографије СомборПокрајински заштитник грађана – омбудсман представио  је јуче у згради Жупаније у Сомбору друго измењено и допуњено издање „Жене у парламентарном животу Војводине – други век“.  

Монографија је први пут  издата 2018. године, а  Покрајински омбудсман је то издање приредио поводом стогодишњице присаједињења Војводине Краљевини Србији. После четири године пред читаоцима се појавило и друго, измењено и допуњено издање монографије. Та чињеница, истакнуто је на промоцији, говори да је предмет публикације – стицање политичког субјективитета жена, те остваривање потпуне родне равноправности – актуално  и данас. Истакнуто је и да Република Србија данас има заокружен нормативни и стратешки оквир на пољу родне равноправности, али је  потребно да исти буде доследно имплементиран у свакодневном животу. 

Промоција монографије, између чијих се корица налазе радови 12 аутора и ауторки, организована је уз подршку Локалне омбудсманке града Сомбора, а присуствовале су јој представнице извршне власти града, органа локалне самоуправе, републичког парламента и представници образовног и  јавног живота  Сомбора.  

О публикацији су говорили проф. др Зоран Павловић, покрајински омбудсман, Снежана Кнежевић, заменица за равноправност полова и Павел Домоњи, саветник у Покрајинском омбудсману.

У наредном периоду монографија ће бити представљена у Суботици и Новом Саду. Промоцијом овог до сада најуспешнијег издања, Покрајински  омбудсман,  на пригодан начин обележава двадесетогодишњицу од доношења Одлуке о  покрајинском омбудсману.

Монографија

Представљање монографије Сомбор 2


Семинар Врсац 2022Покрајински заштитник грађана – омбудсман, као координатор мреже „Живот без насиља“, уз подршку и у сарадњи са UN WOMEN у Србији, организовао је 19. и 20. маја у Вршцу семинар за чланице и чланове покрајинског Координационог тима мреже „Живот без насиља“ на тему Размена знања међу професионалцима/кама о заштити и подршци женама у ситуацији насиља са посебним освртом на маргинализоване жене и специфичне облике насиља

Мрежа „Живот без насиља“ већ 17 година повезује различите институције на територији АП Војводине са циљем побољшавања приступа проблему насиља према женама и насиља у породици, успостављања партнерства и размене добре праксе. Формиран је покрајински Координациони тим чијим радом од оснивања координише Покрајински омбудсман,а у чији састав улазе поред покрајинских родних механизама и други покрајински секретаријати. Задатак Координационог тима је да спроводи образовне активности и кампање за подизање нивоа свести најшире јавности о насиљу према женама, односно у породици и родно заснованом насиљу.

Учесници/це семинара били су поред представника/ца Покрајинског заштитника грађана – омбудсман и представници/це покрајинских секретаријата, Покрајинског завода за социјалну заштиту и Завода за равноправност полова.

Неке од тема о којима се говорило на семинару биле су: Закон о родној равноправности и нови стратешки документи – новине и обавезе покрајинских институција; специфичности у раду са маргинализованим групама жена и специфични облици насиља према женама; случајеви из праксе Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана; рад са женама у ситуацији насиља у другим системима и врсте услуга. Урађена је и ревизија Акционог плана Мреже, и испланиране су активности Мреже за наредни период.