Please select your page

Посета заштиника грађана АП Војводине општини АдаПокрајински заштитник грађана – омбудсман посетио је 28. октобра 2019. године општину Аду.

Заменице Анико Ширкова и Снежана Кнежевић, заменик Јанош Орос и сарадница Александра Богојевић обавиле су разговар су са Драгин Зораном, замеником председника општине као и са Бучу Атилом, председником скупштине општине о актуелним темама које се односе на функционисање општинске управе.

У циљу стицања увида у људска права грађана општине Ада, представници институције Покрајинског заштитника грађана су организовали пријем истих. Притужбе грађана односиле су се махом на питање водоснабдевања бактериолошки неисправном водом, начином плаћања воде, али и на нерешене имовинско – правне односе. Грађанима су дати правни савети и на тај начин пружена помоћ у складу са овлашћењима прописаним Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинскком заштитнику грађана – омбудсману.


ЦРОНСЕЕ-2019Мрежа омбудсмана за децу Југоисточне Европе (CRONSEE) окупила је 17. октобра, на регионалном тематском састанку у Тирани, представнице и представнике институција омбудсмана из земаља региона, као и представнике међународне организације Save the Children, која подржава рад ове мреже од њеног оснивања. У име институције Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана на тематском састанку учествовао је Милан Дакић, заменик омбудсмана за права детета и Марија Миладиновић, саветница. 

Тема овогодишњег састанка била је "Заштита права деце миграната". Размењујући међусобно искуства и остварене резултате у погледу поступања институција у обезбеђивању адекватне заштите деце миграната,  Омбудсмани су се сагласили с тим да су деца несумњиво најрањивија и најугроженија група у мигрантској кризи, посебно деца без пратње, а на свом путу до новог одредишта деца мигранти изложени су бројним опасностима и ризицима, укључујући неадекватну бригу, трговину људима, економску и сексуалну експлоатацију, насиље, злостављање и занемаривање. За остваривање права деце миграната гарантованих Конвенцијом о правима детета, неопходно је идентификовати кључне ризике којима су изложена, извршити анализу програма подршке и заштите које им се пружају, као и могућности за јачање и унапређење истих. У оквиру радних група, учесници су покушали да нагласе дужност институција система да препознају и правовремено и адекватно реагују у ризичној ситуацији применом мера и активности, чијом реализацијом ће се обезбедити одговарајући услови за пријем детета, адекватан приступ услугама социјалне заштите, остваривање највишег степена здравствене заштите, право на квалитетно образовање. С циљем да се допринесе што бољем разумевању ситуације у којој се деца мигранти налазе и остваривању у пуној мери права прописаних Конвенцијом, формулисане су препоруке које подразумевају координисано деловање свих надлежних институција, предузимање мера и активности на унапређењу њихове заштите и правовремену реакцију у складу с најбољим интересом детета.

Мрежа CRONSEE, основана је 2006. године с циљем да институције омбудсмана сарађују и међусобно се оснажују путем размене искустава и добрих пракси, а чине је независне институције за заштиту права деце на државном, регионалном и локалном нивоу. Данас ова регионална мрежа има 14 чланица и чине је представници омбудсмана из Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Српске, Бугарске, Црне Горе, Кипра, Грчке, Хрватске, Косова*, Македоније, Румуније, Словеније, Србије и АП Војводине.

Анализирајући досадашњи рад Мреже, констатовано је да је мрежа изузетно користан механизам за размену искустава и лакшег решавања конкретних случајева у пракси институција омбудсмана у Југоисточној Европи у вези са заштитом и унапређењем права детета. Са аспекта одрживости Мреже најактуелније питање и даље је начин ефикасног и сврсисходног организовања њеног даљег функционисања, а у складу са потребама и расположивим ресурсима свих институција чланица.

 

*Утврђено резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 (1999)

ЦРОНСЕЕ-2019


ВестЗаменица и саветник y Покрајинском заштитникy грађана – омбудсманy, Анико Ширкова и Гордан Ђерић посетили су јуче, као део тима Националног механизма против тортуре, касарне „Бачка“ у Бачкој Тополи и „Аеродром“ у Сомбору.

Са командантима касарни тим НПМ је обавио разговор о начину спровођења дисциплинских мера, прегледао је евиденције у вези са сровођењем истих и обишао посебне просторије које су намењене за извршење мере забране удаљења.

Данас ће тим НПМ посетити и касарну „Александар Берић“ у Новом Саду.

Тематске посете касарнама Војске Србије спроводе се ради утврђивања стања у спровођењу дисциплинских мера забране удаљења из посебне просторије на територији војног објекта, као  и мере забране изласка из војног објекта.

Након обиласка касарни Национални механизам против тортуре ће сачинити извештај са мишљењима и препорукама.


Пртедстављање истраживања о репродуктивном здрављу жена са инвалидитетром у ВршцуПокрајински заштитник грађана – омбудсман представио је јуче у Општој болници Вршац резултате истраживања о репродуктивном здрављу жена са инвалидитетом у АП Војводини.

Присутне су поздравили директор Опште болнице Вршац др мед. Јон Оморан, представница Мисије ОЕБС-а у Србији Драгана Иветић, без чије подршке реализација истраживања не би била могућа, и заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за равноправност полова Снежана Кнежевић. Она је истакла важност спровођења једног оваквог истраживања и подизања свести стручњака и јавности о заштити и неопходности унапређења репродуктивног здравља жена са инвалидитетом, посебно имајући у виду чињеницу да је ова тема до сада увек остајала по страни. Резултате истраживања презентовала је Косана Бекер, консултанткиња Мисије ОЕБС-а у Србији и једна од ауторки истраживања.

Представљању су присуствовали доктори медицине, спец. гинекологије и акушерства и здравствени радници који раде у области репродуктивног здравља у здравственим установама са подручја Баната.

Истраживање је спроведено током 2018. године уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, у циљу идентификовања проблема у пружању здравствених услуга у области  репродуктивног здравља  жена са инвалидитетом у здравственим установама у АП Војводини и формулисања препорука за њихово отклањање. Њиме су обухваћени домови здравља, опште болнице, резиденцијалне установе, Институт за јавно здравље Војводине и Покрајински секретаријат за здравство.

Истраживање можете преузети на овом линку.

Пртедстављање истраживања о репродуктивном здрављу жена са инвалидитетром у Вршцу

Пртедстављање истраживања о репродуктивном здрављу жена са инвалидитетром у Вршцу


Посета покрајинског заштитника грађана месној организацији пензионераИмајући у виду да је 1. октобар Међународни дан старијих особа, а месец октобар месец солидарности са њима, у оквиру кога се одржава и манифестација „Сунчана јесен живота“,  заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана Снежана Кнежевић са сарадницима посетила је данас у месној заједници „Народни хероји“ месну организацију пензионера, како би се упознала са бројним активностима ове месне организације, попут креативне радионице „Бубамара“ и активностима чланова месне организације који су уједно и чланови КУД-а Удружања пензионера Новог Сада. Чланице и чланови извели су пригодан културно-уметнички програм, након чега су представници Покрајинсског омбудсмана погледали изложбу радова жена чланица креативне радионице, које су за ову прилику биле изложене у просторији месне заједнице. Осим креативне радионице, наступа чланова/ца у оквиру различитих секција КУД-а,  чланови и чланице баве се и хуманитарним радом.  О раду и активностима месне организације пензионера „Народни хероји“, заменицу Покрајинског омбудсмана упознале су Олга Ковач, председница КУД-а Удружења пензионера Града Новог Сада и Љубица Јовановић, председница ове месне организације пензионера. У наставнку посете, заменица је обавила неформалне разговоре са присутним члановима и чланицама  који су изразили задовољство интересовањем Покрајинског омбудсмана за активизам и допринос који старији грађани и грађанке дају друштву.

Покрајински омбудсман подсећа да је важно скретање пажње на старије суграђане, не само током месеца октобра и манифестација посвећених припадницима ове популације, већ је потребно континуирано пружање подршке и рад на заштити њихових права.

Посета покрајинског заштитника грађана месној организацији пензионера

Посета покрајинског заштитника грађана месној организацији пензионера