Please select your page

Obuka: Prava detetaPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman u saradnji sa Pedagoškim društvom Vojvodine, juče je, u Digitalnom omladinskom centru Gradske biblioteke u Novom Sadu, organizovao tematsku radionicu „Prava deteta“ za zaposlene u vaspitno-obrazovnim ustanovama.

Sa učesnicama i učesnicima, kroz interaktivni rad i primere iz prakse Ombudsmana, promišljalo se o osnovnim konceptima i pristupu prava deteta, kao i o razjašnjenju nedoumica koje obrazovno-vaspitni radnici imaju u vezi sa ovom temom i primenom prava deteta u njihovoj praksi.

Obuka: Prava deteta


Poseta delegacije BelorusijeImajući u vidu da je Republika Srbija prepoznata kao jedan od primera dobre evropske prakse u sprovođenju rodno odgovornog budžetiranja (ROB-a), predstavnici delegacije Republike Belorusije su u dvodnevnoj poseti Republici Srbiji radi upoznavanja sa praktičnim iskustvima ROB-a.

U sklopu ove posete, juče, 28.marta, posetili su i instituciju Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana, koji kroz budžetska sredstva finansira brojne inicijative i aktivnosti sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti.

Sastanku su prisustvovali pored predstavnika Ministarstva privrede i Ministarstva rada i socijalne politike Republike Belorusije, projektna koordinatorka UN Women Belorusija i programska koordinatorka za ROB, UN Women Srbija. Pokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić i zamenica za ravnopravnost polova Snežana Knežević, upoznale su delegaciju sa nadležnostima i radom Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana, ali i sa programskim aktivnostima, te iskustvom ove institucije u primeni ROB-a.

Poseta delegacije Belorusije


Mesec srećnih žena u Pivnicama

Zamenica pokrajinske zaštitnice građana – ombudsmanke za ravnopravnost polova Snežana Knežević učestvovala je u radu okruglog stola pod nazivom „Mesec srećnih žena“ – Put koji svaka žena mora da prođe do uspeha, koji je održan u četvrtak 23. marta u Pivnicama, u organizaciji Saveta za rodnu ravnopravnost Opštine Bačka Palanka.

Zamenica je govorila na temu „Žene u Vojvodini“ iz aspekta Pokrajinskog zaštitnika građana i upoznala učesnice sa aktivnostima institucije u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti. Posebna pažnja u izlaganju posvećena je aktivnostima preduzetim u cilju da učine žene učine vidljivijim, da ih osnaže na putu rodne ravnopravnosti i prevazilaženju stereotipa, te da pruže podršku na putu ka ekonomskom osnaživanju žena, a posebno žena na selu.

U radu okruglog stola govorilo se  o ženama preduzetnicama, njihovim mogućnostima, a svoja iskustva podelile su i predstavnice udruženja žena.

Pre početka skupa zamenica je obišla i izložbu-etno sobu u organizaciji Aktiva žena u Pivnicama.

Mesec srećnih žena u Pivnicama


Prijem delegacije iz Kirgiske RpublikePokrajinska zaštitnica građana – ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić zajedno sa zamenicima primila je danas 14. marta 2023. godine delegaciju Kirgiske Republike, na čelu sa gospodinom Maratom Tagaevim, zamenikom ministra kulture, informisanja, sporta i omladinske politike Kirgiske Republike.

U uvodnom delu delegacija iz Kirgiske Republike se upoznala sa ulogom institucije Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, kao i sa njenim nadležnostima i aktivnostima koje institucija godinama unazad aktivno sprovodi u unapređenju i zaštiti ljudskih prava, u ovom konkretnom slučaju fokus je bio na zaštiti i unapređenju prava dece i omladine.

U razmeni iskustava obe strane su se usaglasile da je izuzetno važno kontinuirano raditi sa mladima i da je njihova participacija u društvu i u institucijama od ključne važnosti da bi se otkrili problemi sa kojima se mladi i omladina suočavaju i da se kontinuirano radi zajedno na rešavanju tih problema i na unapređenju i zaštiti njihovih prava.

Republika Srbija i Kirgiska Republika posvećuje veliku pažnju na zaštitu i unapređenje prava dece i omladine, u čemu su se složili i učesnici na današnjem sastanku, te su naveli da je ovo prvi korak u zajedničkom partnerstvu ovih institucija u pogledu zaštite prava dece i omladine.

 

Prijem delegacije iz Kirgiske Rpublike

Prijem delegacije iz Kirgiske Rpublike


Zdravstvo-nasilje-zene-zastita-1Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman organizovao je 10. marta 2023. godine skup pod nazivom „Uloga zdravstvenih ustanova u zaštiti žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima“.

U skladu sa ovlašćenjem da sprovodi istraživanja, kao i da kontinuirano nadgleda i prati primenu međunarodnih ugovora, standarda i propisa iz oblasti ljudskih prava i da na osnovu prikupljenih informacija predlaže mere za poboljšanje stanja u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava, Pokrajinski ombudsman je od početka formiranja mreže „Život bez nasilja“ prikupljao  informacije  o  postupanjima institucija u  slučajevima nasilja u porodici i prema ženama, a sa rezultatima 15-godišnjeg istraživanja učesnici skupa  su upoznati u uvodnom delu.  

Skup je bio  prilika da se zdravstvenim radnicima/cama u domovima zdravlja i opštim bolnicama sa teritorije AP Vojvodine ukaže na značaj primenjivanja Posebnog protokola Ministarstva zdravlja Republike Srbije za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju, odnosno na prepoznavanje, evidentiranje i  dokumentovanje rodno uslovljenog nasilja. Dokumentovanje nasilja je posebno važno uzimajući u obzir činjenicu da medicinski dokument u kojem su telesne povrede i zdravstveno stanje nakon pretrpljenog nasilja, može da bude upotrebljen u toku sudsko-medicinskog veštačenja.

O ulozi Pokrajinskog sekretarijata u podršci zdravstvenom sektoru prilikom pružanja usluga ženama žrtvama nasilja u porodici, radu Centra za žrtve seksualnog nasilja u Novom Sadu, iskustvima žena iz marginalizovanih grupa, izazovima u praksi i strategijama prevencije nasilja, odnosno o iskustvu u radu zaštitnika prava pacijenata, detaljnije su govorili asc. dr. sci. Med Olivera Ivanov, zamenica pokrajinskog sekretara za zdravstvo, prof. dr Dragan Nikolić, direktor Urgentnog centra Kliničkog centra Vojvodine, prof. dr Ljiljana Mladenović Segedi, specijalista ginekologije iz Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine, Julkica Stefanović iz Udruženja romskih studenata, Milesa Milinković iz organizacije za podršku ženama sa invaliditetom „Iz kruga – Vojvodina“, Nadežda Satarić iz udruženja „Snaga prijateljstva – Amity“ i Mihajlo Knezi, savetnik za zaštitu prava pacijenata na teritoriji Grada Novog Sada.

Na kraju skupa formulisani su sledeći zaključci:

U radu sa žrtvama nasilja zdravstveni radnici treba da koriste Poseban protokol Ministarstva zdravlja Republike Srbije za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju jer je to  instrument za prepoznavanje, evidentiranje i dokumentovanje rodno uslovljenog nasilja;

Neophodna je multisektorska saradnja svih institucija u čijoj nadležnosti je borba protiv nasilja u porodici i prema ženama, a posebno kada se radi o žrtvama seksualnog nasilja, kako bi se izbegla sekundarna viktimizacija žrtve;

Posebna pažnja mora biti posvećena u radu sa ženama žrtvama nasilja koje dolaze iz marginalizovanih grupa (poput Romkinja, žena sa invaliditetom i dr.), kako bi se odgovorilo na njihove specifične potrebe;

U radu sa žrtvama nasilja važan je individualan pristup svakoj žrtvi ponaosob;

Raditi na donošenju protokola o preveniranju nasilja nad starijim ženama uz uvođenje obaveznog jednogodišnjeg skrininga starijih žena radi prepoznavanja pretrpljenog nasilja, koje podrazumeva prethodno obuke zdravstvenih radnika da identifikuju povrede kod starijih žena;  

Potrebno je da se  zdravstveni radnici upoznaju  sa odredbama Zakona o pravima pacijenata.

Zdravstvo-nasilje-zene-zastita-2

Zdravstvo-nasilje-zene-zastita-3