Please select your page

Foto PalicProf. dr Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, učestvovao je u radu međunarodnog naučno tematskog skupa „Deca i izazovi digitalnog okruženja”, koji se juče i danas održavao na Paliću. Organizatori skupa bili su Institut za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda i Pravosudna akademija, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.


Ubrzan razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija, u sadejstvu sa „novom realnošću“ kreiranom u kontekstu pandemije izazvane virusom COVID 19, izmestio je značajan deo aktivnosti dece u digitalno okruženje, uključujući tu kako obrazovanje, tako i slobodno vreme. Razmere i brzina kojom se odigrao ovaj proces, otvorili su pitanje pripremljenosti same dece, njihovih roditelja, zaposlenih u obrazovnom i sistemu socijalne zaštite, na izazove koje ta tranzicija nosi sa sobom.


Učesnicima skupa , prof. dr Zoran Pavlović je govorio na temu „Deca i govor mržnje na društvenim mrežama“.

Vest Palic Slika 2


Foto

Idući u susret Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad starijima koji se obeležava svake godine 15. juna, za period od 2021. godine do 2030. godine koji su Ujedinjene nacije proglasile Dekadom zdravog starenja. Pokrajinski zaštitinik građana - ombudsman održao je danas okrugli sto pod sloganom „Izazovi zdravog starenja“ u sedištu institucije. Tom prilikom, prisutnim korisnicima gerontoloških ustanova u Novom Sadu, Bačkoj Palanci, Vrbas, Ruma i Pančevu obratio se Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman prof. dr Zoran Pavlović, načelnica Centra za promociju zdravlja u Institutu za javno zdravlje Vojvodine doc. dr Snežana Ukropina, psihološkinja u domu na Limanu Gerontološkog centra Vesna Premić, pedagoškinja-rukovoditeljka Klubova za odrasle i starije Tonja Mirković, socijalni radnik angažovan na usluzi Pomoć u kući Miloš Kostić, kao i stručna saradnica Crvenog krsta Novog Sada Ivana Bogojević. U radu okruglog stola pored panelista, učestvovali su i sami gosti, korisnici geronto ustanova, iznoseći primere dobre prakse iz ustanova iz kojih dolaze.

Cilj okruglog stola je sveobuhvatna akcija u cilju poboljšanja života starijih, njihovih porodica i osnaživanje zajednice u kojoj žive, da bi mogli da koriste sve benefite ljudskog prava na (dostojanstvo) starost.

Za naše stare da ih ne zaborave.


Godisnja skupstina Udruženja ombudsmana SrbijePredstavnici Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana: prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski ombudsman, Snežana Knežević i Jovana Aleksić, zamenice i Stefan Todorović, savetnik, učestvovali su u radu Godišnje skupštine Udruženja ombudsmana Srbije, koja je održana od 08. do 10. juna 2022. godine.

Na Skupštini je izabrano novo rukovodstvo koje će u narednom periodu upravljati radom Udruženja. Pored izbornih aktivnosti, ombudsmani su se na svom godišnjem zasedanju bavili i predlogom Etičkog kodeksa Udruženja ombudsmana Srbije, formiranjem Etičkog odbora Udruženja, Vodičem o lokalnom ombudsmanu i izveštajem o problemima sa kojima se suočavaju ombudsmani u lokalnim samoupravama, u kojima je uspostavljena institucija lokalnog ombudsmana.

U radu Skupštine je bilo reči i o odnosu Udruženja sa Savetima za međunacionalne odnose, istupanju pred međunarodnim institucijama, a usvojen je plan aktivnosti za naredni period.


Studenti prakticna nastavaPokrajinski ombudsman prof. dr Zoran Pavlović primio je danas i razgovarao sa novom grupom studenata i studentkinja sa Filozofskog fakulteta novosadskog univerziteta i Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, koji će u naredna tri dana u Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu obavljati praktičnu nastavu.

Upoznavajući se sa organizacijom, nadležnostima i načinom rada pokrajinskog ombudsmana, studenti i studentkinje će biti u prilici da teorijsko znanje stečeno u nastavi upotpune primerima iz prakse pokrajinskog ombudsmana.

Rad sa studentima novosadskih univerziteta predstavlja važan deo aktivnosti pokrajinskog ombudsmana na upoznavanju mladih ljudi sa idejom ljudskih prava, instrumentima i mehanizmima njihove zaštite, kao i naporima da se ljudska prava unaprede i omoguće slobodan i dostojanstven život svakog pojedinca.


Zivotna sredinaIdući u susret Međunarodnom danu zaštite životne sredine koji se svake godine obeležava 05.juna, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman želi da ukaže na činjenicu da je zagađenje životne sredine izuzetno veliki problem za celo čovečanstvo, i da podstakne aktivnost ljudi na očuvanje čovekove okoline, te s toga i ukazujemo da moramo paziti na naše okruženje, moramo učiti najmlađe da od ranog detinjstva nauče da brinu o zdravlju prirode, jer živimo u vremenu tehnologije i fabrika, usled kojih je zagađenje vazduha i vode na izuzetno visokom nivou.

Važnost zaštite životne sredine poprimila je globalni karakter, pa je samim tim došlo i do unapređenja na idejnom planu. Republika Srbija je u okviru pristupanja Evropskoj uniji, učinila velike napore u izradi mera za zaštitu životne sredine, počev od državnih pa do lokalnih vlasti koje izdvajaju sredstva za zaštitu životne sredine, izrađuju strategije i akcioni plan, a koji se u dobroj meri i ostvaruju. Takođe, ne treba zanemariti ni aktivnosti brojnih organizacija, koje doprinose podizanju svesti građana o važnosti očuvanja životne sredine.

Univerzalnom deklaracijom o pravima čoveka sa novim 31. članom glasi: “Svako ljudsko biće ima pravo na održavanje ekološke ravnoteže u svojoj životnoj sredini, koju deli sa svim ostalim živim bićima, životinjama i biljkama, čiji je opstanak kao jemstvo vlastitog opstanka i treba da bude osiguran”, te Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman ovim putem pozdravlja svaku akciju i pozitivne korake svih državnih institucija, ali i svakog pojedinca u cilju očuvanja i poboljšanja životne sredine, jer zaštitom životne sredine štitimo i sopstveno zdravlje i zdravlje celog čovečanstva i budućih pokoljenja.

Za lepši svet posadi jedan cvet