Please select your page

Sastanak pokrajinske ombudsmanke sa ministarkom Tatjanom MacuromPokrajinska zaštitnica građana – ombudsmanka doc. Dr Dragana Ćorić sastala se 17. jula u Novom Sadu sa ministarkom bez portfelja zaduženom za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjanom Macurom.

Pokrajinska ombudsmanka i zamenica za rodnu ravnopravnost Snežana Knežević predstavile su ministarki nadležnosti, organizaciju i aktivnosti institucije Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana, posebno u oblasti ravnopravnosti polova i borbe protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici koje Pokrajinski ombudsman kontinuirano sprovodi kao koordinator mreže „Život bez nasilja“. Takođe, pokrajinska ombudsmanka upoznala je ministarku sa radom  Dečjeg saveta - stalnog radnog tela ove institucije, koji je osnovan 2023. godine u cilju podsticanja na aktivnije, direktnije i smislenije uključivanje dece u ostvarivanje, zaštitu i unapređenje prava deteta, donošenje odluka i društveni život.

Na sastanku je istaknut i značaj ekonomskog osnaživanja žena i razvijanja strategija za stvaranje podržavajućeg radnog okruženja koji će promovisati rodnu ravnopravnost i doprineti prevazilaženju izazova usklađivanja rada i roditeljstva. Obe strane izrazile su spremnost za razvijanje odnosa saradnje i podrške u  radu na izazovima koji predstoje u ovim ključnim oblastima.

Sastanak pokrajinske ombudsmanke sa ministarkom Tatjanom Macurom


Pokrajinska ombudsmanka se sastala sa predsednikom Skupštine APVPokrajinska zaštitnica građana – ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić sastala se danas sa predsednikom Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Balintom Juhasom, sa kojim je razgovarala o radu, aktivnostima i značaju institucije Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnom stanju u oblasti zaštite prava deteta, nacionalnih manjina, upotrebi jezika i pisma, kao i mehanizmima zaštite ljudskih prava i zakonskim okvirima za njihovo ostvarivanje. Sastanku je prisustvovao i zamenik pokrajinske zaštitnice građana – ombudsmanke za zaštitu prava nacionalnih manjina Mihalj Njilaš.

Pokrajinska ombudsmanka je upoznala predsednika Juhasa sa aktivnostima ove institucije koje su do sada sprovedene, kao i sa onima koje su u toku i koje se planiraju, posebno naglašavajući izuzetno dobru saradnju sa nacionalnim savetima nacionalnih zajednica u oblastima u kojima se potrebe nacionalnih zajednica i nadležnosti pokrajinskog ombudsmana ukrštaju.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman će i dalje nastaviti sa svojim redovnim aktivnostima u zaštiti prava i sloboda građana, kao i radu na njihovom poboljšanju i unapređenju.

Pokrajinska ombudsmanka se sastala sa predsednikom Skupštine APV


Poseta Gerontološkom centru „Pančevo“Pokrajinska zaštitnica građana doc. dr Dragana Ćorić posetila je Gerontološki centar „Pančevo“ u Pančevu dana 11. jula 2024. godine.

Povod za posetu je nastavak divne saradnje koju imamo sa Gerontološkim centrom i uvažavanje napora zaposlenih i direktorke ustanove na aktivnostima koje su usmerene da korisnici usluga ove institucije podstiču i kreiraju aktivno starenje koje podrazumeva vidljivost, angažovanost, doprinos i iskustvo starijih osoba društvu kao resurs a ne kao teret.

Na nedavno održanoj promociji publikacije „ZLATNI ČAS“ u Novom Sadu, koju je izdao Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, korisnik usluge smeštaja u Gerontološkom centru „Pančevo“ gospodin Stojilo Jovanović napisao je i pročitao svoju pesmu koja je posvećena Ombudsmanu.

Budući da se pesma „Ombudsman“ ne nalazi u objavljenoj publikaciji, a zaslužuje pažnju i poštovanje, pesma je posebno odštampana u dve verzije, uramljena i prilikom današnje posete uručena autoru lično od Ombudsmanke kao izraz zahvalnosti ali i kao svedočenje da odlazak u Gerontološki centar nije i ne mora značiti kraj života već početak jednog novog poglavlja u životu.

Veoma je važno da starije osobe posmatramo kao kreativna i stvaralačka bića, aktivne subjekte šire i uže društvene zajednice i da radimo na podizanju svesti o tome da starije osobe svojim iskustvom, znanjem, razumevanjem i podrškom mlađim generacijama daju značajan doprinos boljem funkcionisanju zajednice i razvijanju međugeneracijske solidarnosti.

Poseta Gerontološkom centru „Pančevo“

Stojilo Jovanović


Održan sastanak sa Ženskim Pravosudnim CentromZamenica pokrajinske zaštitnice građana – ombudsmanke za ravnopravnost polova Snežana Knežević sastala se sa predsednicom Upravnog odbora Ženskog Pravosudnog Centra, sudijom Apelacionog suda u Novom Sadu Oliverom Pejak Prokeš.

Na sastanku su predstavljeni ciljevi i aktivnosti Udruženja i razmatrane su mogućnosti buduće saradnje u oblasti rodne ravnopravnosti i zajedničke  borbe protiv nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja kroz sprovođenje edukacija/obuka i realizovanje stručnih skupova i konferencija.

Ženski Pravosudni Centar osnovale su žene sudije, okupljene oko zajedničke ideje da svoje znanje i iskustvo ujedine i usmere ka ostvarivanju značajnih ciljeva i davanja doprinosa u oblasti samostalnosti i nezavisnosti sudija, vladavine prava, rodne ravnopravnosti, a sve to kroz dobrovoljan, neprofitan, nezavisan i profesionalni rad.


Promocija knjige „Plemićke porodice bačkih Bunjevaca“Pokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić je u Subotici prisustvovala promociji knjige „Plemićke porodice bačkih Bunjevaca“ autora Milana Stepanovića i doc. dr Atile Pfajfera.

Publikacija je kruna višegodišnjeg istraživanja autora, a sam proces nastajanja knjige je trajao dve godine. Knjiga sadrži stare i rekonstruisane grbove bunjevačkih plemićkih porodica, koji su svoje titule dobijali isključivo na osnovu hrabrosti iskazanoj u ratovima, i istoriju svih plemićkih porodica u Bačkoj, čineći značajno svedočanstvo o životu Bunjevaca na ovim prostorima.

Promocija knjige „Plemićke porodice bačkih Bunjevaca“