Please select your page

20 година Покрајинског заштитника грађана - омбудсманаСвечаном седницом у Великој сали Скупштине АП Војводине данас је обележена двадесетогодишњица од доношења одлуке о оснивању Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.

Обраћајући се присутнима проф. др Зоран Павловић, покрајински омбудсман, је истакао да је етички карактер функције Покрајинског омбудсмана очигледан и неоспоран, а да је очување  његове независности један од највећих изазова. Будући да не делује снагом „империјума“, већ снагом свог ауторитета, неопходно је да Покрајински заштитник грађана – омбудсман буде и личност великог моралног интегритета. Од њега се очекује и висок ниво емпатије и уживљавања у проблеме грађана, али и храброст да се, упркос неприхватању и одбијању средине, истрајно залаже за  оно што сматра исправним. Без обзира на то да ли поступа по притужбама грађана или по сопственој иницијативи, да ли делује превентивно или едукативно, Покрајински заштитник грађана – омбудсман мора у обављању своје дужности деловати принципијелно и - етично. Стручност и моралност личности омбудсмана на једној страни и институционална независност и самосталност на другој страни неопходне су претпоставке, по речима проф. др Павловића, за успешан рад омбудсмана и ефикасну заштиту људских права.

Присутним гостима обратио се и Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине.

Свечану седницу употпунили су Агота Виткаи Кучера, професорица Академије уметности и концертна и оперска певачица и хор Гимназије „Јован Јовановић Змај“ из Новог Сада. 

У жељи да јавност упозна са улогом, циљевима и достигнућима институције, покрајински омбудсман је приредио пригодну публикацију у којој је на прегледан начин изложен његов дводеценијски рад на заштити и унапређењу људских права у АП Војводини.

Публикацију поводом обележавања јубилеја Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана можете преузети у прилогу.

20 година Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана

Преузмите документа:
Download this file (Публикација-20-година.pdf)Публикација - 20 година ПЗГО2611 kB

Превенција фемицидаПокрајински заштитник грађана – омбудсман, као координатор мреже „Живот без насиља“, уз подршку Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) одржао је 13. октобра 2022. године у Новом Саду састанак за представнике/це правосуђа и полиције о превенцији фемицида.

Фемицид је најекстремнија манифестација родно заснованог насиља према женама – насиља према женама које се врши на основу њиховог родног идентитета, родних улога и неједнаких односа моћи унутар друштвеног контекста. У Србији не постоји званична евиденција случајева фемицида. Спречавање и сузбијање насиља у породици и фемицида зависи од тога колико установе које се баве спречавањем и сузбијањем ове негативне друштвене појаве препознају и предузимају најделотворније мере превентивног деловања. Састанак је одржан у циљу бољег разумевања динамике, природе и облика фемицида, као и побољшања активности које доприносе бољој процени ризика и ефикасној интервенцији у превенцији фемицида.

Учесницима/цама су се најпре обратиле заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за равноправност полова Снежана Кнежевић, и представница Канцеларије UN Women у Србији Андријана Човић. Резултате истраживања „Друштвени и институционални одговор на фемицид у Србији“ представиле су професорка Правног факултета у Нишу др Невена Петрушић, и консултанткиња др Косана Бекер, након чега се разговарало о могућностима за побољшање институционалног одговора правосуђа и полиције на фемицид.  На крају састанка, учесници/це су понудили предлоге за унапређење рада институција у случајевима насиља у породици на плану превенције, заштите и обезбеђивања сигурности жртвама насиља у породици. Учесници/це састанка били су сагласни, између осталог,  да издавање хитних мера заштите мора бити праћено адекватним индивидуалним плановима помоћи и подршке жртвама насиља, који се делотворно спроводе, уз пуну сарадњу свих органа и установа, да је потребно паралелно радити и са учиниоцима насиља, као и да је неопходно препознати децу као жртве насиља у породици.

Састанку су присуствовали представници/це судова, тужилаштава и полицијских управа са територије АП Војводине.

Превенција фемицида


Дијалог о правима дететаПокрајински заштитник грађана  - омбудсман учествовао је јуче у Београду у дијалогу о правима детета „Србија по мери детета“ у организацији Центра за права детета, а у оквиру пројекта „Јачање капацитета организација цивилног друштва да адекватно доприносе испуњавању обавеза Србије у области права детета“, који је финансијски подржала Мисија ОЕБС-а у Србији.

Упркос настојањима да се правним актима унапреде положај и права детета у Републици Србији, примећено је да у пракси изостаје холистички приступ заштити права детета, међусекторска сарадња и пуно преузимање одговорности за заштиту права детета у оквиру појединих друштвених области, а што је претпоставка за  остваривање свих  гарантованих права у пуној мери, у складу с Конвенцијом УН о правима детета.

Дијалог је окупио представнике/це надлежних институција, организација цивилног друштва и међународних организација. То је била прилика да се сумира шта је до сада у Републици Србији урађено како би се обезбедила континуирана подршка и унапређење постојећих услова, односно прилика да се преиспита функционисање општих мера за спровођење Конвенције.

У оквиру панела, разматрано је питање доношења системског закона о правима детета, посебно имајући у виду да је иницијатива за његово доношење више пута покретана и била предмет јавних расправа током последње деценије, али закон до данас није усвојен. Истовремено, указано је на потребу успостављања независног тела за заштиту права детета, као и на неопходност континуираног праћења остваривања права детета, сарадње са организацијама цивилног друштва, континуираних обука и ширења информација о правима детета, прикупљања података и спровођења истраживања у области права детета, те сарадње са међународним организацијама у овој области.

Заменик Омбудсмана за права детета Милан Дакић упознао је присутне са радом институције и резултатима праћења примене Конвенције о правима детета у свом поступању, посебно се осврнувши на едукације, саветовања и кампање које Омбудсман спроводи у погледу образовања о правима детета.


Састанак са удружењем Дана 10. октобра 2022. године у просторијама Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана одржан је састанак на ком су присуствовале представнице Удружења „Храбриша“ са циљем информисања о резултатима и циљевима пројекта који реализују „Унапређење механизма здравствене заштите деце са ретким неуротрансмитерским болестима, потешкоћама у развоју и хроничним обољењима у предшколским установама“.

Пројекат се бави заговарањем за унапређење и развијање политика према осетљивим групама деце са ретким неуротрансмитерским болестима, потешкоћама у развоју и хроничним незаразним обољењима у области превентивно здравствене заштите. Представнице Удружења „Храбриша“ су покрајинског заштитника грађана, проф. др Зорана Павловића, као и заменика омбудсмана за заштиту права детета, Милана Дакића информисале о до сада реализованим активностима, састанцима које су претходно организовале у својој кампањи јавног заговарања, као и плановима до краја реализације поменутог пројекта.

Саговорнице и саговорници су се сложили да значај теме тражи заједничку акцију, због чега је договорена организација округлог стола почетком новембра, на који ће бити позвани сви релевантни саговорници.

Циљ овог округлог стола је замишљен како би се пронашли предлози решења у смислу боље примене општих правних аката, али и интерних процедура приликом уписа деце у објекте предшколских установа на територији Републике Србије.

План је да у реализацији овог округлог стола буду позвани доносиоци одлука на нивоу јединица локалних самоуправа и покрајинских органа, као и други доносиоци одлука који утичу на поступање у најбољем интересу деце.

Основна мисија Удружења „Храбриша“ је да деца са ретким неурометаболичким и неуротрансмитерским болестима добију највећи ниво здравствене заштите, те остваре права из домена социјалне заштите и образовања.

О свим активностима у будућности Удружење „Храбриша“ ће благовремено обавештавати јавност.

Остваривање права детета у пуној мери, те развој личности детета и развој обдарености и менталних и физичких способности до крајњих граница онако како то подразумевају стандарди општеприхваћених правних правила, захтева холистички приступ и то истовремено као принцип интерсекторске сарадње и мултидисциплинарног рада те као поштовање начела недељивости и међусобне зависности свих права детета. Зато су и право детета на највиши ниво здравствене и медицинске заштите и право детета на образовање неодвојиви, те сваком детету морају бити обезбеђена под једнаким условима, у његовом најбољем интересу, без дискриминације и уз поштовање достојанства детета те његову партиципацију у највећој могућој мери.


Округли сто коцка алкохол дрогаПокрајински заштитник грађана – омбудсман организовао је данас Округли сто под називом  „Изазови коцке, алкохола и дрога пред децом и младима“. Скуп је организован с циљем целовитог сагледавања проблема, потреба и сачињавања заједничких закључака и предлога за унапређење права детета у заштити од излагања ризицима који доводе до болести зависности.

Омбудсман је у свом раду идентификовао различите препреке, укључујући нејасноће и недоречености правне регулативе у овој области, проблеме у пракси и примени постојећих законских одредби, те извесне проблеме у погледу сарадње и умрежености одговорних органа.

Омбудсман посебно наглашава важност свеобухватног приступа у области права детета, као претпоставке за  остваривање свих  гарантованих права у пуној мери, у складу с Конвенцијом УН о правима детета. У том смислу, учешће представника релевантних, институција, установа и организација, као и учешће представника ученичког парламента на округлом столу, допринело је размени искустава, знања и бољем разумевању проблема.

На почетку скупа, учеснике је поздравио проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана – омбудсман.  Своја искуства, изазове, дилеме, идеје и уочене актуелне проблеме, изнели су представници Управе за игре на срећу Министарства финансија, те представници надлежних покрајинских секретаријата, суда, установа социјалне заштите, здравства и образовања, као и представници медија, ученичког парламента и организација цивилног друштва. Учесници скупа сагласили су се у томе да је неопходно првенствено обезбедити програме ране интервенције и подршке родитељима и породици, психолошку подршку и услуге социјалне заштите у заједници, омогућити партиципацију деце у анализи проблема, креирању садржаја и извођењу активности, реализовати већи број едукација у образовним установама, као и да је потребно веће улагање у погледу развоја програма подршке особама са болестима зависности и њиховом укључивању у активности у заједници.