Please select your page

Састанак омбудсмана поводом истраживања о пружању услуга сигурне кућеПокрајински заштитник грађана – омбудсман данас је у Новом Саду организовао састанак с представницима и представницама центара за социјални рад, сигурних кућа за жене и децу жртве насиља и јединица локалне самоуправе са територија на којима је обезбеђен овај вид услуга. Реч је о институцијама и органима са територије Новог Сада, Зрењанина, Сомбора, Сремске Митровице и Панчева. Састанку, осим представнице Градске управе Сомбор, нису се одазвали представници других јединица локалне самоуправе.

Повод за састанак било је заједничко разматрање закључака и препорука истраживања које је Покрајински заштиник грађана – омбудсман реализовао током 2018. године о положају и остваривању заштите права жена и деце жртава насиља у породици корисница и корисника услуге смештаја и боравка и сигурној кући. Састанак је допринео јаснијем сагледавању кључних проблема у обезбеђивању услуга сигурне куће, као што су: непостојање нормативног оквира о вођењу евиденције за сигурне куће, проблеми лиценцирања услуга сигурних кућа због тога што један део њих не испуњава стандарде у погледу адекватног простора, броја и структуре запослених, законске препреке у погледу могућности запошљавања стручних радника и сарадника, те ангажовања радника обезбеђења. Уз то, на састанку су предочена различита становишта и искуства у погледу могућности унапређења заштите корисница и корисника ових услуга.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман допуниће закључке истраживања запажањима са данашњег састанка, након чега ће формулисати коначне препоруке и упутити их надлежним органима и институцијама.


Вест са конференције у СарајевуПредставница Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана Наташа Станишић учествовала је раду међународне конференције под називом  Десет година борбе против дискриминације у Босни и Херцеговини, коју је у Сарајеву организовала Мисија ОЕБС-а у Босни и Херцеговини. 
 
Учесници конференције из Северне Македоније, Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине покушали су да одговоре на питања да ли су десет година након усвајања Закона о забрани дискриминације, ојачани механизми за борбу против против дискриминације и да ли осигуравају функционалан оквир за остваривање једнаких права и могућности свим лицима у Босни и Херцеговини. 
 
Начелница Одељења за поступање по притужбама Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана на конференцији је говорила у оквиру панела „Улога механизама за заштиту људских права у заштити од дискриминације: Који су ефекти препорука?“
 
Конференција је организована са циљем да се подстакне сарадња и координација свих релевантних актера у борби против дискриминације, да се унапреди разумевање судија и правних стручњака о овој теми, као и да се осигура простор за размену искуства и унапреди знање о упоредивим најбољим праксама у борби против дискриминације.
 
 
 
 

Састанак омбудсмана са делегацијом експерата Саветодавног комитета Савета ЕвропеПроф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана – омбудсман и Јанош Орос, заменик омбудсмана за права националних мањина су 20. марта 2019. године примили делегацију експерата Саветодавног комитета Савета Европе за заштиту националних мањина и представника Секретаријата за примену Оквирне конвенције за заштиту националних мањина.

Оквирна конвенција за заштиту националних мањина је први свеобухватни регионални међународни уговор и први правно обавезујући међународни инструмент који је у целини посвећен заштити националних мањина. Савезна Република Југославија је конвенцију ратификовала 1998. године, а на позив Комитета министара Савета Европе је конвенцији приступила 2001. године.

Долазак делегације Саветодавног комитета Републици Србији је организован у оквиру редовног периодичног мониторинга примене конвенције, а главне теме разговора су се односиле на промене које су се десиле у периоду од претходне посете 2013. године до данас.

Овом приликом су саговорници упознати са недавним изменама и допунама три кључна закона који регулишу положај националних мањина (о заштити права, о националним саветима и о службеној употреби језика и писама), а било је речи и о активностима Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана предузетим у циљу унапређења остваривања права припадника националних мањина у области информисања и образовања на матерњем језику, неговању културе, очувању националног идентитета, службене употребе језика и пропорционалне заступљености у органима јавне власти. Посебна пажња је посвећена раду Покрајинског омбудсмана усмереном на сузбијање свих облика дискриминације према припадницима националних мањина.

Саветодавни комитет ће податке и информације добијене од представника владиних и локалних институција, националних мањина, независних институција и цивилног друштва искористити за израду извештаја о стању остваривања мањинских права загарантованих Оквирном конвенцијом.


Омбудсман у посети Дому за душевно оболела лица у ЧуругуПокрајински заштитник грађана – омбудсман посетио је данас Дом за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу. Установу социјалне заштите за особе са психосоцијалним инвалидитетом посетили су Анико Ширкова, заменица Покрајинског заштитника грађана – омбуддсмана Анико Ширкова, Јагода Вјештица, виша саветница и Гордан Ђерић, саветник.

У току посете обављен је разговор са директором установе и руководиоцима појединих области рада. Након тога представници Покрајинског омбудсмана су, скупа са свопјим домаћинима, обишли објекте у којима су смештени корисници Дома, ца којима су обављени и разговори о квалитету смештаја и услуга.

Овом посетом Покрајински заштитник грађана – омбудсман прати примену међународних уговора, стандарда и прописа из области људских права, како би на основу прикупљених информација предложио мере за побољшање стања у области социјалне заштите.


Милан Дакић - Институција омбудсмана и писање притужбиУ оквиру пројекта „Промоција и мониторинг рада институције Омбудсмана у Србији“, који спроводи Иницијатива младих за људска права уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава, заменик Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за права детета Милан Дакић одржао је предавање на тренингу „Институција омбудсмана и писање питужби“ одржаним 14. марта 2019. године у Медија центру Војводине у Новом Саду. Полазници тренинга имали су прилику да се кроз примере свакодневног рада ближе упознају са положајем, надлежностима и праксом Покрајинског заштитника грађана, начинима на који омбудсман поступа по појединачним притужбама грађана, као и другим овлашћењима које предузима ради старања о заштити и унапређењу људских и мањинских права.

Тако су нарочито истицани примери координаторске улоге омбудсмана у стварању услова интерсекторског приступа и мултидисциплинарног метода у области остваривања, заштите и унапређења људских права, као и видљиви резултати ових активности који потврђују целисходности оваквог начина рада. Ефекти континуираног надгледања и праћења примене међународних правних стандарда, истраживања стања у појединим областима остваривања права грађана, кампања образовања о људским правима, те сарадње са релевантним установама и институцијама, академском заједницом и организацијама цивилног друштва, заинтересовала је поједине полазнике да се у у блиској будућности ближе упознају са радом омбудсмана и начинима укључивања у активности које за циљ имају унапређење стања људских права код нас.

На тренингу, полазници су такође имали прилике да чују предавања о механизмима заштите људских права и улози независних контролних институција у политичком систему Србије, која су приредили Катарина Тоскић из Комитета правника за људска права и Бобан Стојановић са Факултета политичких наука Универзитета у Београду, а заштитница грађана Града Новог Сада Марина Попов Иветић одржала је практичну радионицу писања притужби омбудсману.