Please select your page

Обука студенатаСтуденти са Одсека за социјални рад Филозофског факултета у Новом Саду ове недеље започели су практичну наставу у институцији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.

Две групе студената током пет дана праксе имаће прилику да се упознају са улогом омбудсмана у заштити и унапређењу људских права, начином и организацијом рада Покрајинског заштитника грађана, а посебно у областима права националних мањина, права детета, родне равноправности, Националног механизма за превенцију тортуре, истраживања и сарадње ове институције са организацијама цивилног друштва и медијима.


Предавање студентима 001Покрајински заштитник грађана – омбудсман организовао је данас једнодневно предавање за студенте Правног факултета за привреду и правосуђе, како би допринео унапређењу знања студената у области људских права. Студенти су данас имали прилику да се ближе упознају са функционисањем институције Покрајинског омбудсмана, њеним надлежностима, организацијом, сарадњом са републичким и локалним заштитницима грађана, као и са институцијама и невладиним организацијама за заштиту људских права.

Поред тога студенти су имали прилику да се ближе упознају и са правима националних мањина, правима деце, равноправности полова, мобингу и деловању Националног механизма за превенцију тортуре.

Предавање Покрајинског  омбудсмана за студенте Правног факултета за привреду и правосуђе обавља се на основу Споразума о сарадњи закљученог 2017. године, где сваке школске године предавање слуша по двадесет студената.

Предавање студентима 002


Омбудсман и малолетни поциниоци кривицних делаПокрајински заштитник грађана – омбудсман учествовао је на редовној годишњој конференцији стручњака ангажованих на пословима рада са малолетним учиниоцима кривичних и прекршајних дела са подручја Јужнобачког округа која је, у организацији Центра за социјални рад Града Новог Сада, одржана 25. марта 2022. године у великој сали Скупштине Града Новог Сада.

У свом обраћању овом скупу, покрајински заштитник грађана – омбудсман професор др Зоран Павловић истакао је да институција Омбудсмана, сходно надлежностима, има могућност да сагледа целокупну слику у погледу поступања свих одговорних органа и стручњака ангажованих у области рада са малолетним починиоцима кривичних и прекршајних дела, укључујући центре за социјални рад, образовне и здравствене установе, те полицију и правосудне органе. Овлашћење Омбудсмана је да континуирано надгледа и прати примену међународних уговора, стандарда и прописа из области људских права. На основу сазнања добијених праћењем медијског извештавања о деци и повреди права детета, Омбудсман је током претходних година покретао поступке по сопственој иницијативи како би проверио поступање надлежних институција и утврдио да ли су у конкретном случају предузете све неопходне мере заштите права и интереса детета, односно да ли су примењени стандарди прописани Коквенцијом УН о правима детета.

Оно што је и Омбудсман уочио као проблем из досадашње праксе јесте да постојећа организација, те недовољни капацитети поступајућих органа, пре свега центара за социјални рад, а на који и сами органи стартељства континуирано указују претходних година, неретко резултирају неадекватним одговором на испољавање делинквентног понашања код деце.

Важно је напоменути да ће за свако кривично или прекршајно дело детету бити изречена примерена санкција, односно васпитни налог. Задатак стручњака је да обезбеде да свака мера оствари своју сврху дугорочно, да циљ буде стицање увида детета у сопствено понашање, преузимање одговорности, те спречавање могућности за појаву рецидива.

Према мишљењу Омбудсмана, одговорност није само и једино на центрима за социјални рад. Улога органа старатељства није садржана у томе да самостално спроводи изречене мере. Центар би требало да делује као координатор над спровођењем мера и активности, а након извршене целовите процене и утврђених потреба сваког појединачног детета. У том смислу, Омбудсман континуирано указује на важност међусекторског деловања и сарадње у сваком појединачном случају, укључујући, осим органа старатељства, здравствене установе, те пружаоце услуга у локалној заједници, а пре свих родитеље и старатеље.

Истовремено, Омбудсман као најзначајније истиче неопходност да се осигура сваком појединачном детету да расте и развија се у сигурном, безбедном и подржавајућем окружењу, а што је дужност свих стручњака који раде са децом и за децу, заједнице, доносиоца одлука и креатора политика.

Правовременим идентификовањем фактора ризика за испољавање делинквентног понашања код деце, било да су они индивидуални, породични, или потичу из школског или социјалног окружења, можемо спречити потенцијалне негативне ефекте њиховог развоја.

Спровођење мера чија примена неретко буде неефикасна може бити доказ узалудног трошења ресурса. Стога, Омбудсман још једном наглашава значај улагања у рани развој, у јачање капацитета институција и услуга подршке, што ће уз континуирану међусекторску сарадњу допринети целовитом развоју детета и остваривању његових пуних потенцијала, у складу с његовим најбољим интересом.

 


Струцно усаврсавање приправника - 3. групаУ наредном периоду Покрајински заштитник грађана – омбудсман реализује програм стручног усавршавања за судијске приправнике (волонтере)  Вишег суда у Новом Саду. У намери да допринесе унапређивању знања за приправнике Вишег суда у наредном периоду биће организована едукација о људским правима, искуству, надлежностима, начину рада и организацији Покрајинског омбудсмана, правима националних мањина, правима деце, равноправности полова, мобингу и деловању Националног механизма за превенцију тортуре.

Организацији стручног усавршавања приправника претходило је потписивања споразума о сарадњи између Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и Вишег суда у Новом Саду.

Струцно усаврсавање приправника - 2. група

Струцно усаврсавање приправника


Потписивање споразума са висим судом у Новом СадуПокрајински заштитник грађана – омбудсман и Виши суд у Новом Саду су данас потписали споразум о сарадњи, којим се регулише реализација програма стручног усавршавања за приправнике (волонтере) Вишег суда. Сарадња страна потписница овог споразума заснива се на принципима међусобног поверења, уважавања и доприноса развоја заштите права грађана.

По речима потписника Споразума проф. др Зорана Павловића, покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и председника Вишег суда у Новом Саду Мирослава Алимпића, , сарадња између ове две институције требало би да допринесе унапређењу знања приправника (волонтера) у области људских права. Са друге стране, очекује се да ће сарадња допринети томе да сврха постојања, начин поступања и искуство у раду Покрајинског, али и других заштитника грађана, стручној и широј јавности буду представљени у ширем контексту институционалних механизама за остваривање, заштиту и унапређење људских права.

Споразум о сарадњи су потписали председник суда Мирослав Алимпић, у име Вишег суда у Новом Саду и проф. др Зоран С. Павловић, у име Покрајинског заштитника грађана- омбудсмана.

Споразум ступа на снагу даном потписивања.