Please select your page

Посета Дому за старе Кула

Покрајински заштитник грађана - омбудсман је приликом обављања својих редовних активности дана 13.07.2022. године посетио Дом за старе и пензионере Кула у Кули. Корисници услуга ове установе социјалне заштите су кроз презетнације упознати са радом и надлежностима Покрајинског заштитникага грађана – омбудсмана, као и са појавом насиља над старијим особама. Посета је имала за циљ да оснажи старије особе и пружи им потребне и неопходне информације уколико се нађу у ситуацији насиља, те им је указано коме да се обрате за помоћ и заштиту посебно имајући у виду тешку ситуацију кроз коју су прошли у домовима током пандемије изазване вирусом САРС-Цов-2 Цовид 19 у претходном периоду.

Након разговора са корисницима услуга Дома, представници Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана обавили су разговор и са директорицом Дома за старе и најбижим сарадницима о функционисању и раду ове установе.


Састанак Мреже Живот без насиљаПокрајински заштитник грађана – омбудсман, као координатор мреже „Живот без насиља“, одржао је 7. јула 2022. године састанак за чланове/ице Координационог тима Мреже.

Повод за одржавање састанка било је представљање Стратешког плана Мреже, који је ревидиран уз подршку Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women). Стратешки план предвиђа три стратешка циља:

1. Унапређење примене политика за смањење родно заснованог насиља према женама и девојчицама и насиља у породици;

2. Унапређење капацитета и видљивости Мреже и

3. Повећану видљивост борбе против родно заснованог насиља и промоцију родне равноправности у АП Војводини.

Ова три стратешка циља разрађена су кроз  Акциони план за период од 2020 – 2023. године,  који је креиран првенствено у односу на продукте радионица током семинара за чланове/ице Координационог тима у Вршцу из маја месеца 2022. године, али и у односу на групе активности у текућем стратешком плану и процесе доношења нових јавних политика у АП Војводини. Учесници/це састанка договорили су и  активности  Мреже чија је реализација предвиђена за другу половину године.

Координациони тим мреже „Живот без насиља“ чине представници/це покрајинских секретаријата и завода, а његов задатак је да спроводи образовне активности и кампање за подизање нивоа свести јавности о насиљу према женама, односно насиљу у породици.


Посета геронтолоском центру у РумиПокрајински заштитник грађана-омбудсман је приликом обављања својих редовних активности дана 06.07.2022. године посетио Геронтолошки центар „Срем“ у Руми. Током посете представници Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана су корисницима услуга дома представили рад и надлежности институције Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана, али су их упознали и  са појавом насиља над старијим особама, начином на који треба да реагују у ситуацијама када препознају насиље или га и сами трпе, као и о томе коме треба да се обрате за помоћ у случају насиља, а такође су их упознали и са начином како старије особе могу да се обрате институцији Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана и да поднесу притужбу.

Посета је имала циљ:

- да оснажи старије особе да препознају насиље,

- да подигне свест о постојању појаве насиља над старијим особама,

- да у непосредном разговору са старијим особама препознају потребе ове посебно рањиве категорије становништва,

- да се предузму одговарајуће мере у циљу побољшања, унапређења и заштите људских права старијих особа.

Током посете, корисници су активно учествовали у презентацији и том приликом су истакли да им је посета представника институције Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана , као и размена информација и подизање свести о проблему насиља над старијим особама била од изузетног значаја, посебно имајући у виду тешку ситуацију током пандемије изазване  вирусом SARS-Cov-2 Covid 19 у претходном периоду.

Представници Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана су том приликом обавили и разговор са запосленима у Геронтолошком центру „Срем“ у Руми и  договорено је да се настави даља међусобна сарадња и заједничке активности у циљу заштите и унапређења положаја старијих особа.


Фото ПалицПроф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана – омбудсман, учествовао је у раду међународног научно тематског скупа „Деца и изазови дигиталног окружења”, који се јуче и данас одржавао на Палићу. Организатори скупа били су Институт за криминолошка и социолошка истраживања из Београда и Правосудна академија, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.


Убрзан развој информационо-комуникационих технологија, у садејству са „новом реалношћу“ креираном у контексту пандемије изазване вирусом ЦОВИД 19, изместио је значајан део активности деце у дигитално окружење, укључујући ту како образовање, тако и слободно време. Размере и брзина којом се одиграо овај процес, отворили су питање припремљености саме деце, њихових родитеља, запослених у образовном и систему социјалне заштите, на изазове које та транзиција носи са собом.


Учесницима скупа , проф. др Зоран Павловић је говорио на тему „Деца и говор мржње на друштвеним мрежама“.

Вест Палиц Слика 2


Фото

Идући у сусрет Међународном дану борбе против насиља над старијима који се обележава сваке године 15. јуна, за период од 2021. године до 2030. године који су Уједињене нације прогласиле Декадом здравог старења. Покрајински заштитиник грађана - омбудсман одржао је данас округли сто под слоганом „Изазови здравог старења“ у седишту институције. Том приликом, присутним корисницима геронтолошких установа у Новом Саду, Бачкој Паланци, Врбас, Рума и Панчеву обратио се Покрајински заштитник грађана - омбудсман проф. др Зоран Павловић, начелница Центра за промоцију здравља у Институту за јавно здравље Војводине доц. др Снежана Укропина, психолошкиња у дому на Лиману Геронтолошког центра Весна Премић, педагошкиња-руководитељка Клубова за одрасле и старије Тоња Мирковић, социјални радник ангажован на услузи Помоћ у кући Милош Костић, као и стручна сарадница Црвеног крста Новог Сада Ивана Богојевић. У раду округлог стола поред панелиста, учествовали су и сами гости, корисници геронто установа, износећи примере добре праксе из установа из којих долазе.

Циљ округлог стола је свеобухватна акција у циљу побољшања живота старијих, њихових породица и оснаживање заједнице у којој живе, да би могли да користе све бенефите људског права на (достојанство) старост.

За наше старе да их не забораве.