Please select your page

Књиге за стареПокрајински заштитник грађана – омбудсман уручио је данас корисницима Геронтолошког центра „Нови Сад“ два пакета књига. Књиге су обезбеђене у сарадњи са Градском библиотеком у Новом Саду и представљају мали допринос Покрајинског омбудсмана лакшем превазилажењу рестрикција које су корисницима установа социјалне заштите наметнуте у борби против пандемије коронавируса.

У свом раду, Покрајински заштитник грађана – омбудсман нарочиту пажњу поклања остваривању права старијих суграђана. У свету захваћеном пандемијом положај старијих особа је постао веома ровит. Изложени већем ризику од заражавања, старији су и теже од других категорија становништва подносили мере физичке дистанце. Психолошке последице дистанцирања се могу на различите начине релаксирати, а један од тих начина је, по савету стручњака, читање књига.  Поред тога што може да нас забави, опусти и смањи стрес, читање књига увећава фонд нашег знања, јача концентрацију, подиже самопоуздање и обогаћује наш речник.

Својим активностима Покрајински заштитник грађана омбудсман настоји да подигне свет грађана о правима старијих особа, а старијим особама помогне у остваривању и заштити њихових права.


Посета ОЗ ЗрењанинПокрајински заштитник грађана – омбудсман као члан тима Националног превентивног механизма за превенцију тортуре,  заједно са Заштитником грађана, посетио је у петак 05. фебруара 2020. године Окружни затвор у Зрењанину, као и полицијске станице Житиште и Нова Црња.

Део тима Националног превентивног механизма који је посетио ОЗ у Зрењанину имао је за циљ да провери како је затвор поступао по препорукама из 2018. године када је Национални превентивни механизам обишао затвор и утврдио стање и доставио препоруке ради побољшања услова лица лишених слободе. Такође, обављени су и инвидуални разговори са притвореним лицима, а у вези са стањем и условима у притвору ОЗ Зрењанин, као и о самом поступању полицијских службеника приликом њиховог лишавања слободе.

Остатак тима Националног превентивног механизма је посетио полицијске станице у Житишту и у Новој Црњи, са циљем да утврди материјално стање просторија за задржавање лица, обави разговор са затеченим лицима као и да провери сам поступак полицијских службеника приликом лишавања слободе и стекне увид у документацију поменутог поступања.


Şпоразум о сарадњиПокрајински заштитник грађана – омбудсман и Фонд „Европски послови“ Аутонмне покрајине Војводине закључили су данас Споразум о сарадњи. Споразум су потписали проф. др Зоран Павловић, Покрајински заштитник грађана - омбудсман и Александар Симурдић, директор Фонда "Европски послови" АП Војводине.

Поменутим Споразумом стране потписнице су се обавезале на сарадњу у свим областима од значаја за заштиту и унапређење људских и мањинских права, као и у областима истраживачке, пројектне и едукативне делатности. 

Сарадња Покрајинског омбудсмана и Фонда „Европски послови“ засниваће се на принципима међусобног поверења, уважавања и доприноса заштити права грађана. Када за то постоје заједнички интереси, стране потписнице ће заједничким истраживачким радом партиципирати у пројектима од општег и регионалног значаја, учествовати на конфренцијама, округлим столовима и другим облицима стручних скупова које се односе на област људских права. Заједнички ће организовати семинаре, трибине и промоције публикација. Поред тога, успоставиће и сарадњу у области издавачке делатности, као и међусобну размену научних и стручних публикација.

Потписивањем овог споразума проширен је круг сарадника са којима Покрајински омбудсман сарађује на промоцији, унапређењу и заштити људских права.


Посета затвору и полицијској станициПокрајински заштитник грађана-омбудсман, заменица Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана Анико Ширкова и млађи саветник Стефан Тодоровић посетили су јуче као чланови тима Националног механизма против тортуре,  Окружни затвор у Новом Саду.    

У разговору са притвореним лицима чланови тима су желели да дођу до одговора на питање да ли се и у којој мери полицијски службеници приликом хапшења и привођења лица, придржавају прописа.  Чланови тима обишли су и затворске просторије како би стекли увид у материјалне услове у притворском одељењу.

Овом посетом Национални механизам против тортуре прати поступање по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања и кажњавања, које су формулисане приликом посете те организације Окружном затвору у Новом Саду.

Суочен са проблемом пренасељености затвора, Европски комитет за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања инсистира на примени мимималних стандарда животног простора који мора бити омогућен сваком затворенику. Пренасељеност затвора производи бројне негативне последице, од нарушавања приватности до тензија и насиља, којима се нарушава достојанство лица на издржавању затворске казне.

Део Тима Националног механизма против тортуре посетио је јуче и Полицијску станицу у Бачком Петровцу.


Старији у време пандемијеПокрајински заштитник грађана – омбудсман данас је организовао онлајн округли сто на тему „Старији у време пандемије – живот у старачком дому“. Скуп је организован ради потпунијег сагледавања проблема и потреба старијих особа, као и ради формулисања предлога за унапређење њиховог положаја у домовима за време пандемије.

Старији грађани спадају у најугроженије категорије становништва, а посебно су рањиви старији који живе у установама социјалне заштите. Данас на територији АП Војводине у државним и приватним домовима за старе борави око 7000 особа, које боравак у овим установама суочава са бројим ризицима. Неки од тих ризика су здравствене, а неки и психолошке природе.  Борбом против ширења пандемије Covid 19 успостављена је нова реалност у којој су старије особе морале да мењају неке своје устаљене навике, што је било праћено осећањима туге, празнине, нервозе, страха и депресије. У таквој ситуацији је било веома важно, по мишљењу учесника скупа, старијима послати поруке подршке и охрабрења, поруке да у тешкој ситуацији нису сами и да нису невидљиви.

У раду округлог стола, поред проф. др Зорана Павловића, покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и Анико Ширкове, заменице покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, учествовали су и проф. др Славица Ђукић Дејановић, саветница за имплементацију Агенде 2030 УН, представници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Геронтолошких центара „Нови Сад“ и „Срем“ из Руме, Дома за смештај одраслих и старијих лица Зрењанинске бискупије „Misericordia“ из Кикинде, Института за јавно здравље Војводине, Центра „Срце“ и Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. 

У својим излагањима учесници округлог стола су скренули пажњу на неколико важних ствари, пре свега на чињеницу да је код старијих особа, због изолације, ограниченог кретања и ограничених посета домовима, изражен осећај депресивности. Корисници домова се осећају усамљено, јер су лишени и социјалне подршке и активности у које су раније били укључени. Због тога би, како је било наглашено, требало радити на стварању подршке преко које би се унапредио квалитет живота старијих особа. У том погледу је неопходно радити и на информисању старих, како би дошли у посед информација о расположивим врстама помоћи и линијама подршке. Један од практичних предлога скупа је да се изради интерактивна мапа са адресама свих институција које пружају помоћ, а на чији би  се рад могле ослонити старије особе, као и установе у којима се налазе.

На округлом столу је указано и на потребу за едукацијом запослених у домовима, како би се додатно оснажили у препознавању новонасталих проблема, као и на потребу да се у рад домова за старе укључе и волонтери,  јер многи домови немају довољан број запослених за нормално функционисање установе. Као пример добре праксе наведена је Основна школа „Десанка Максимовић“ из Футога, која је упутила видео материјал подршке корисницима Геронтолошког центра „Нови Сад“ са поруком да нису заборављени.  

Учесници округлог стола су били сагласни да би отварањем линије психолошке подршке било веома корисно, јер би разговори са психолозима и психијатрима допринели да се рестрикције наметнуте борбом против Covid 19 лакше подносе. Поред тога указали су и на потребу за израдом регистра особа које су зависне од помоћи других, како би се ка њима усмерили ресурси заједнице. Напокон, један од закључака скупа је да се приликом установљавања Фонда солидарности у вези са издржавањем деце утврде и средства за издржавање родитеља.

Организацијом и овог округлог стола Покрајински заштитник грађана – омбудсман настоји да да свој допринос јавној дебати о проблемима који снажно утичу на остваривање људских права наших старијих суграђана.