Please select your page

Репродуктивно зсравље мушкарацПрема подацима Републичког завода за статистику, 48.7% становништва Републике Србије чине мушкарци. Како су често неправедно занемарени у расправама о репродуктивном здрављу, посебно када су репродуктивна питања попут контрацепције и неплодности схваћена као женска, Покрајински омбудсман сматра да је од огромног значаја утврдити потребе и бриге о репродуктивном здрављу мушкараца, јер и они, попут жена, захтевају свеобухватне здравствене услуге у вези са репродуктивним и сексуалним здрављем.

Репродуктивно здравље је стање физичког, менталног и социјалног благостања у свим областима везаним за репродуктивни систем, у свим фазама живота. Право на сексуално и репродуктивно здравље представља битну компоненту универзалног права на највиши могући стандард телесног и менталног здравља, како је то дефинисано у Универзалној деклерацији о људским правима и у другим међународним конвенцијама, декларацијама и консензусима о људским правима. Друштво је дужно да о репродуктивном здрављу појединаца води адекватну бригу и да обезбеди едукацију о полности и репродукцији као и дијагностику и лечење различитих болести и поремећаја. Приступ услугама заштите и унапређења сексуалног и репродуктивног здравља је људско право које би требало да буде доступно мушкарцима и женама. Иако су заштита и очување репродуктивног здравља важни за све узрасне категорије становништва, ипак су најважнији у периоду психофизичког и полног одрастања, односно адолесценције, због чега је посебна пажња била посвећена управо репродуктивном здрављу младих мушкараца.

На почетку конференције присутнима се обратио покрајински заштитник грађана проф. др Зоран Павловић, који је подсетио на чињеницу да је, у демографском смислу, за годину дана наша земља остала без становништва величине града попут Бечеја. Он је нагласио значај заједничког, синергијског рада на побољшању репродуктивног здравља и заустављању негативног природног прираштаја, које је једно од најзначајнијих питања нашег опстанка. Негативни природни прираштај и рађање мање од 1,5 детета по породици као и растућа појава секундарног стерилитета јасно указује да је образовање деце и младих у овој области као носилаца репродукције становништва у будућности нешто што заслужује већу бригу друштва.  Излагање је започела  проф. др Душанка Добановачки која је  говорила о улози дечијег уролога у заштити сексуалног здравља мушке популације и истакла  важност мултидисциплинарног приступа овој теми, неопходност рада са омладином, родитељима и организацијама, али и потребу за континуираном едукацијом лекара. Др  Мирјана Штрбац, епидемиолог, имала је излагање на тему „Рано откривање сексуално-преносивих инфекција (СПИ) и сексуално здравље мушкараца“. Она је указала на значај брзе превенције за сексуално и репродуктивно здравље младих и подсетила да они могу у оквиру Центра за контролу и превенцију болести на Институту за јавно здравље Војводине сваког радног дана од 8 до 13 часова обавити добровољно поверљиво саветовање и тестирање на ХИВ, вирусне хепатитисе и сифилис (ДПСТ). Доц. др Снежана Укропина, специјалиста социјалне медицине,  причала је о здравственом васпитању о сексуалном и репродуктивном здрављу (аспект мушког пола). Она је упознала присутне са трогодишњим програмом „Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу“ који се спроводио у скоро 80 средњих школа у АП Војводини. Овај програм је утицао на одлагање ступања у сексуалне односе као и на веће знање о заштити сексуалног и репродуктивног здравља деце која су  учествовала у њему. Доц. др Радмила Велицки, лекар специјалиста хигијене, говорила је о медитеранској исхрани и њеном (позитивном) утицају на репродуктивно здравље мушкараца, док је доц. др Милка Поповић, лекар специјалиста хигијене упознала учеснике/це са дијететским суплементима у функцији мушког здравља. Резултате истраживања о приступу адолесцената информацијама о репродуктивном и сексуалном здрављу представила је др Данијела Кораћ Мандић из Новосадског хуманитарног центра. Истраживање је показало да младима није довољно доступна одговарајућа подршка у разумевању ове важне животне области, да се о томе мало говори у школи, да су присутни родни стереотипи међу младима који диктирају родне поделе које излажу ризику дечаке и девојчице.

На крају конференције формулисани су закључци:

- Рана дијагностика и лечење конгениталних аномалија репродуктивних органа  мушкараца могу да обезбеде очување фертилне функције у одраслом добу мушкарца;

- Код младих мушкараца  сексуално преносиве инфекције (СПИ)   често остају непрепознате те се не примењује правовремена терапија и лечење;

- Дуготрајни упални процеси утичу на оштећење репродуктивног система код мушкарца и из тог разлога је неопходно едуковање младих о могућностима  превенције СПИ, као и о њиховим последицама;

- Неопходно је упознавање младих са ефектима вакцине против ХПВ-а односно њеним значајем у превенцији карцинома;

- У очувању мушког репродуктивног здравља важна је балансирана и оптимална исхрана уз подизање  свести о значају функционалне исхране;

- Употреба  дијететских суплемената који су у функцији мушког здравља је у порасту,  али исти се могу употребљавати само у дефинисаним ситуацијама и уз консултације са стручним лицима, те исти не могу  представљати замену за лекове;

- Неопходност  континуираног  образовање лекара, педијатара, школских лекара и лекара који се у својој пракси баве децом и адолесцентима, и информисање о савременим ставовима за очување фертилитета мушке популације;

- Важно је увести сексуално образовање у образовни систем Србије најкасније до узраста 16 година;

-  Здравствено васпитање о сексуалном и репродуктивном здрављу неизоставно треба да садржи едукацију о сексуалним и репродуктивним правима, родној равноправности, значају аутономности у доношењу сексуалних одлука, али и питања која се тичу стереотипа родних улога, дестигматизације и антидискриминације, у односу на сва лична својства, па и у односу на пол и род.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман организовао је данашњу видео-конференцију „Репродуктивно здравље мушкараца“ у сусрет 11. јулу, Светском дану становништва.


Вебинар - Насиље над женама у ванредном стањуКризне ситуације, попут пандемије вируса COVID-19, повећавају ризик од насиља у породици и партнерским односима, а нарочито су рањиви жене и деца.

Током ванредног стања жене су биле изложене двоструком ризику – да буду заражене корона вирусом и да буду изложене насиљу. Мере које су предузимане током ванредног стања, попут изолације или забране кретања, имале су ефекта у сузбијању епидемије, али су женама које су се суочавале са насиљем отежавале положај, приморавајући их да, затворене између четири зида, време проводе са насилником. Такви услови омогућавају појачану контролу жртве од стране насилника и отежавају жртви могућност да га напусти.

Како су се у тој ситуацији понашале владине, а како невладине организације? Које су мере предузимане и да ли су механизми заштите били прилагођени измењеним околностима? – ово су само нека од питања на која су јуче покушали да одговоре учесници видео-конференције „Насиље над женама у ванредном стању“, коју је организовао Покрајински заштитник грађана – омбудсман. Како би се комплексна тема насиља над женама сагледала из различитих перспектива, у раду конференције су учествовале особе различитог професионалног и социјалног искуства.

На скупу је истакнуто да је у периоду ванредног стања опао број пријава институцијама за насиље у породици, али да је био повећан број позива невладиним организацијама путем СОС телефона. Оне су се, како се чини, лакше прилагођавале новонасталим приликама, брзо су реаговале и углавном су биле доступне 24 сата. Говорило се и о раду и подршци коју су пружале међународне организације, пре свега ОЕБС, Савет Европе, УН WOMEN и друге. Иако понекад делују као троме и бирократизоване, наведене институције су током пандемије реаговале веома брзо. Као веома добар оцењен је и потез Министарства правде да се током ванредног стања не одлаже већ да се санкционише насиље над женама, али је, као проблем, истакнуто то што нам је непознат број таквих случајева.

Рад видео конференције окончан је усвајањем закључака. У случају будућих ванредних околности/стања рад свих институција, истиче се у закључцима, треба прилагодити конкретној ванредној ситуацији. Обзиром на то да је држава прокламовала „нулту толеранцију на насиље“ захтев жртве за заштитом у случају евентуалних будућих ванредних околности не може бити ограничен постојањем ових околности. Из наведених разлога свака институција, од правосуђа до цивилних организација, мора сачинити план рада и одговор на то како треба да функционише у време кризе, како би се у будућности спремно суочиле са сличним проблемима. Искуство из ванредног стања захтева да се укључимо у изналажење алтернативних механизама за пружање подршке жртви. Напокон, званичне институције у борби против насиља над женама треба да сарађују са невладиним организацијама и континуирано раде на подизању свести о неприхватљивости насиља сваке врсте.

Поред заменице покрајинског омбудсмана за равноправност полова Снежане Кнежевић, у раду конференције учествовали/ле су: судија Основног суда у Новом Саду Данијела Вемић, професорка Правног факултета у Нишу и представница Женског истраживачког центра проф. др Невена Петрушић, координаторка за борбу против насиља над женама у UNDP-у Маја Бранковић Ђундић, дипломирани социјални радник из Центра за социјални рад Стара Пазова Радмила Стојановић, координаторка Сигурне женске куће у Новом Саду др Нада Падејски Шекеровић, координаторка Сигурне женске куће у Сомбору Тамара Савовић, представница организације „Из круга – Војводина Ивана Зелић, представница СОС женског центра у Новом Саду Ивана Перић, представница Удружења Рома Нови Бечеј и научна саветница Института друштвених наука, др Зорица Мршевић.


Посета специјалној болници ВршацПокрајински заштитник грађана - омбудсман проф. др Зоран Павловић са сарадницима посетио је данас специјалну болницу за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ у Вршцу.

Посета је реализована у склопу праћења примене прописа и протокола у вези са физичким спутавањем и изолацијом лица са менталним сметњама која се налазе на лечењу у овој психијатријској установи. Покрајинског омбудсмана је интересовало и како се у болници спроводе превентивне и мере заштите од корона вируса.

Остварујући непосредан увид у рад болнице Покрајински омбудсман је констатовао да се у болници ажурно и уредно води евиденција о примени физичког спутавања и изолације лица са менталним сметњама, а као пример добре праксе је истакнуто да  су у болници предузете све потребне превентивне мере у циљу спречавања ширења корона вируса и да нико од пацијената и запосленог особља није био заражен поменутим вирусом.

Специјална болница „Др Славољуб Бакаловић“ једна је од највећих психијатријских институција у Србији, у оквиру чијих се служби сваког месеца прегледа више од хиљаду пацијената из Вршца, Пландишта, Алибунара, Беле Цркве и других општина.


Вебинар о правима одоба са инвалидитетомКако су се у току ванредног стања остваривала права особа са инвалидитетом и деце са сметњама у развоју? Са каквим су се све проблемима суочавали и шта је потребно учинити, које мере предузети како би се положај ових особа унапредио, а њихови интереси у ванредним ситуацијама ефикасније штитили? 

Ово само нека од питања на које су покушали да одговоре учесници вебинара који је јуче, 02.06.2020. године, организовао Покрајински заштитник грађана – омбудсман.  Учесници вебинара - представници центара за социјални рад у АП Војводини,  независних институција, просветних установама и невладиних организација – били су сагласни у оцени да је положај особа са инвалидитетом и у редовном стању веома деликатан и да би се он у ванредном стању могао погоршати ако мере које креатори антиепидемијских политика предузимају не би биле прилагођене особама са инвалидитетом.

У дискусији је наведен читав низ проблема са којима су се током ванредног стања суочавале особе са инвалидитетом - финансијски, културни, информативни, политички, административни и технички, али је и истакнуто да је борба против епидемије успешна само ако су укључене и особе са инвалидитетом и то као актери равноправни са свима осталима. Наведен је и низ позитивних примера у пружању подршке особама са инвалидитетом.

Пандемија и ванредно стање носе са собом извесне ризике. На једној страни постоји сасвим реалан ризик од заразе, а на другој ризик од повреде права особа са инвалидитетом. Да би се први ризик отклонио установе, пре свега, социјалне заштите морају имати приоритет у набавци заштитних средстава и опреме, док је у другом случају комуникација са институцијама које се баве заштитом људских права изузетно важна у заштитити особа са инвалидитетом од злостављања, занемаривања и дискриминације.

Учесници видео конференције изнели су низ интересантних предлога. Према њиховом мишљењу за слепе и слабовиде особе морају се обезбедити посебни гласачки листићи, како би им се омогућила тајност и самосталност приликом гласања. Поред тога, потребно је појачати мониторинг поштовања људских права у кризним ситуацијама, поједноставити процедуре за добијање разних дозвола, израдити планове реаговања у ванредним ситуацијама. На вебинару је похваљен рад просветних радника током ванредног стања и указано је да треба обновити рад мреже за инклузивно образовање при школским управама и организовати курсеве, посебно за жене на селу, о коришћењу модерних информационих технологија. 

Организовањем овог вебинара Покрајински омбудсман је започео серију разговора који треба да допринесу унапређењу положаја особа са инвалидитетом, како у редовним, тако и у ванредним околностима.


Посета општини ИригКао активност праћења задовољавања универзалних, међународним уговорима али и домаћим прописима, зајемчених правних стандарда из области људских права, заменик покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права детета Милан Дакић је у четвртак, 28. маја 2020. године, са сарадницом Маријом Миладиновић, посетио Основну школу ''Доситеј Обрадовић'', Центар за социјални рад и Дом здравља у Иригу.

Поменути стандарди у активностима које се тичу деце подразумевају постављање најбољег интереса детета у средиште рада свих институција које ове активности спроводе, те је од нарочитог значаја целисходно и ефикасно функционисање установа из образовног, те система здравствене и социјалне заштите, као институција од често пресудне важности за добробит деце. Непосредан повод овим посетама тако је била вест у медијима о томе да ће услед смањеног броја уписаних ученика у први разред основне школе у односу на претходне школске године, у Основној школи ''Доситеј Обрадовић'' у Иригу, три наставнице разредне наставе и психолог Школе остати без ангажмана. Ову вест пратила је и информација према којој у последњих пет година, на подручју Општине Ириг, запосленог психолога нема ни у Дому здравља, Центру за социјални рад, средњој школи, нити у предшколској установи.

Током разговора са директорком органа старатељства, Омбудсман је информисан о начину рада, услугама и степену пружања подршке корисницима, те о свакодневним изазовима са којима се у свом раду суочавају.

Директор Дома здравља упознао је Покрајинског заштитника грађана са условима и околностима функционисања ове здравствене установе, те о напорима које улажу како би се унапредио квалитет рада и пружања здравствене заштите сваком пацијенту. У том погледу, путем донације је обезбеђен најмодернији 4Д ултразвук, намењен гинеколошком одељењу, а којим је знатно унапређена здравствена заштита жена у овој општини. Исто тако, просторије службе здравствене заштите деце опремљене су и прилагођене њиховом узрасту и потребама.

У непосредној комуникацији с директорком основне школе и запосленима, Омбудсман је стекао јаснији увид у околности конкретне ситуације и дошао до сазнања о начину спровођења активности током ванредног стања, као и текућим догађањима у овој образовно-васпитној установи. Посебна пажња посвећена је разматрању могућности и начина решавања питања запослења психолога, које их последњих година окупира. Узроци овакве ситуације једним делом леже и у недостатку материјалних средстава, те мери забране запошљавања, а због чега је отежано свакодневно функционисање ових установа.

Омбудсман сматра важним да овим путем истакне значај сарадње коју представници надлежних институција континуирано и успешно остварују, а на шта су и посебно указали током разговора, те да је таква сарадња компатибилна моделу холистичког приступа детету, који између осталог подразумева рад професионалаца који адекватну заштиту најбољег интереса сваког детета могу обезбедити праћењем остваривања његових права у свим поменутим системима.

Посета општини Ириг