Please select your page

Фото: Покрајински омбудсман у Гимназији у БечејуПокрајински заштитник грађана – омбудсман био је гост на свечаности обележавања 70 година од усвајања Универзалне декларације о људским правима, која је одржана у Гимназији у Бечеју, у сарадњи са Канцеларијом за младе општине Бечеј.

Фото: Гимназија у БечејуКако је опште схватање људских права и слобода од највеће важности за пуно остварење обавезе државе да обезбеди њихово поштовање и примену, наступима ученица и ученика у свечаном програму приказано је да признавање урођеног достојанства и једнаких и неотуђивих права свих чланова људске породице уистину представљају темељ слободе, правде и мира у свету, као што се и наводи у уводу овог најзначајнијег међународног документа о људским правима.

У свом обраћању заменик покрајинског омбудсмана Милан Дакић указао је да Универзална декларација о људским правима представља заједнички цивилизацијски стандард на основу којег свако треба да кроз учење и васпитавање доприноси поштовању људских права и слобода. Зато је присутним ученицима посебно указао да је предуслов за остваривање других људских права претходно омогућавање права на образовање, као главног оруђа у остваривању циљева људског друштва. Изразивши уверење да искрени осећај хуманости, емпатије и солидарности, као највећих људских врлина, код деце и младих доприноси да пре свих препознају да је за истинско остварење и заштиту зајемчених људских права неопходно да људска бића једна према другима поступају у духу братства, пожелео им је срећу на даљем путу усвајања знања и откривања света, те да моћ коју ће тако стећи увек користе да чине добро другима.


Фото: Са конференције за медијаПоложају жена са инвалидитетом се није посвећивало много пажње, иако се оне суочавају са бројним проблемима у остваривању својих права. Изложене су дискриминацији и невидљиве су у јавном животу, сусрећу се са препрекама у образовању, здравственој и социјалној заштити. Сиромашније су и чешће незапослене од мушкараца са инвалидитетом. Честа су жртва насиља, а као сенка их прате и предрасуде у вези са њиховим родним улогама, посебно у вези са брачним и породичним односима и родитељством – истакнуто је на данашњој конференцији за медије на којој су представљени резултати истраживања „Репродуктивно здравље жена са инвалидитетом у АП Војводини“, које је Покрајински заштитник грађана – омбудсман реализовао у сарадњи и уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији.

Поздрављајући присутне, проф. др Зоран Павловић, покрајински омбудсман, је истакао да је тема репродуктивног здравља жена са инвалидитетом све присутнија у јавности, што је последица, како је навео, све отворенијег рада надлежних институција. „Има помака у нормативној сфери, а помаке очекујемо и у стварности. Ово истраживање је и реализовано зато да би се у стварности ти помаци и остварили, а у сфери јавне здравстене политике реализовала сва права жена са инвалидитетом, нагласио је проф. Павловић.

Истраживањем су обухваћени домови здравља, опште болнице, резиденцијалне установе, Институт за јавно здравље Војводине и Покрајински секретаријат за здравство, а добијени резултати налажу промптно деловање надлежних институција, јер су проблеми са којима се суочавају жене са инвалидитетом бројни.

На остваривања њихових права утичу, пре свега, бројне предрасуде и стереотипи, посебно оне које се односе на њихову сексуалност и могућности рађања деце. Приступачност здравствених објеката је проблематична. Информације од значаја за репродуктивно здравље жена са инвалидитетом су присутне у већем броју домова здравља, али не и у одговарајућем формату (већи испис, поједностављене верзије, итд). Посебан проблем представља заштита права на приватност, јер жене са инвалидитетом у здравствене установе долазе уз помоћ пратиоца, који стиче увид у њихове приватне податке. Поред тога, постоје и комуникацијске баријере, јер се медицинско особље не обраћа непосредно жени, него њеном пратиоцу. Присутан је недостатак протокола којима би се регулисао боравак персоналних асистената у болници док су жене са инвалидитетом на лечењу, као и обука лекара и медицинског особља о правима жена са инвалидитетом, а у вези са заштитом њиховог репродуктивног здравља.

Систем, истакнуто је на конференцији, не препознаје у довољној мери жене са инвалидитетом, па зато и нема података о прегледаним женама, о броју жена које посећују гинекологе, о порођајима и другим интервенцијама.

Проблеми који су идентификовани истраживањем умногоме одређују и начин њиховог решавања. Здравствени систем, речено је, мора омогућити препознавање жена са инвалидитетом, здравствене установе морају бити приступачне, односно морају имати најмање један тоалет намењен женама са инвалидитетом, а лекарима и медицинском особљу потребно је увести обавезу едукације о степенима, узроцима и облицима инвалидитета. Веома је важна и сарадња са женским организацијама како би се уз њихову помоћ подстакле жене да у већој мери користе превентивне прегледе. Поред тога потребно је на системски начин омогућити асистенцију женама са инвалидитетом које бораве у болници, као и тумаче за знаковни језик, како би се олакшало остваривање њихових зајемчених права.

Конференција није случајно организована на данашњи дан, јер се трећи децембар у свету обележава као Међународни дан особа са инвалидитетом, а Покрајински заштитник грађана – омбудсман овим је истраживањем желео да стекне што целовитији увид у стање репродуктивног здравља жена са инвалидитетом, да скрене пажњу стручне и грађанске јавности на положај жена са инвалидитетом и проблеме са којима се суочавају.

Захваљујући се Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману што је организовао конференцију за медије и на тај начин промовисао права жена са инвалидитетом, Жозеф Мелот, заменик шефа Мисије ОЕБС-а у Србији, је истакао да ОЕБС са поносом подржава напоре омбудсмана да истражи случајеве вишеструке дискриминације и да унапреди механизме заштите жена са инвалидитетом и њиховог приступа одговарајућим службама. Господин Мелот је изразио наду да ће истраживање Покрајинског омбудсмана довести до побољшања услуга намењених женама са инвалидитетом.


Фото: На конференцији у СарајевуПокрајински заштитник грађана – омбудсман учествовао је у раду Регионалне конференције „Националне институције за заштиту људских права на Западном Балкану у заговарању људских права и забране дискриминације“, која је одржана 29-30. новембра 2018. године у Сарајеву, у организацији Савета Европе и Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине.

На овом стручном скупу, кроз појединачна излагања о искуствима у својој свакодневној пракси, дискусију и размену мишљења о актуелним, а често и истоветним проблемима у раду, представници институција за људска права Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Србије, Црне Горе, Словеније, Македоније и Турске, показале су да је изградња снажније мреже оваквих институција у региону још један значајан механизам који осигурава поштовање људских права. Поред овога, посебно је истакнута важна улога ових институција у промовисању људских права и забране дискриминације, чија ефикасност се нарочито повећава кроз сарадњу са средствима јавног информисања и организацијама цивилног друштва. Теме којима су се учесници конференције током интензивног дводневног рада бавили, односиле су се и на уравнотежен приступ и улогу институција за заштиту људских права у елиминисању говора мржње и промовисању слободе говора, сузбијању дискриминације миграната и добробити заговарачких иницијатива, а посебно је представљен материјал Савета Европе о методама борбе против дискриминације као и главни резултати овог пројекта.


Фото: Додела награде за унапређење права жртава проф. др Зорану ПавловићуПокрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран С. Павловић, добитник је награде за допринос унапређењу права жртава за 2018. годину, коју сваке године додељује Виктимолошко друштво Србије.

Фото: Награда за унапређење права жртаваПрофесору Павловићу награда је додељена јуче, након свечаног отварања конференције коју, девети пут заредом, Виктимолошко друштво Србије организује под називом „Нови и стари облици виктимизације: Изазови за виктимолошку теорију и праксу.

На конференцији проф. др Зоран С. Павловић је излагао на тему „Наметање васпитања силом”.

У раду конференције учествује велики број домаћих и међународних стручњака, који се из перспективе различитих дисциплина, теоријски и практично, баве правима жртава.


Фото: Сручни скуп

Покрајински заштитник грађана – омбудсман данас је Културном центру Новог Сада организовао Стручни скуп: „Здравље, самопоштовање и достојанство детета – Подршка деци на болничком лечењу“. Скуп је организован с циљем да се укаже на значај целовитог приступа правима и развоју детета и да допринос унапређењу права детета на уживање највишег остваривог стандарда здравља како је то прописано Конвенцијом Уједињених нација о правима детета.

Према речима професора др. Зорана Павловића, покрајинског омбудсмана, на основу искуства Покрајинског заштиника грађана у области права детета на здравствену заштиту, деца на болничком лечењу препозната су као посебно рањива група. „Боравак у болници за дете може бити застрашујуће, трауматично искуство, јер деца нису само болесна, она су и одвојена од својих породица, пријатеља и познатог окружења. Стога је, ради пуног остваривања права детета и поштовања његовог личног достојанства, и у условима болничког лечења, неопходно обезбедити сваки вид подршке деци и члановима њихових породица, међусобној сарадњи и комуникацији заснованој на емпатији, узајамном поштовању и поверењу, пружање могућности за игру, рекреацију, учење и изражавање мишљења у складу с годинама детета и стањем у којем се оно налази.“

Заменик Покрајинског омбудсмана за права детета Милан Дакић презентовао је прелиминарне резултате истраживања о обезбеђивању пратње деци на стационарном лечењу, указавши на то да се ово право детета различито остварује у болницама у АП Војводини, као и да је неуједначена пракса болница у погледу обезбеђивања могућности да родитељи оба пола буду у пратњи детету на болничком лечењу.

Да би истакао значај холистичког приступа заштити, остваривању и унапређењу права детета, Покрајински заштитник грађана – омбудсман окупио је на скупу стручњаке из здравственог, социјалног и образовног система који су из различитих углова говорили о активностима и подршци деци на болничком лечењу. На Скупу су, уз покрајинског омбудсмана професора Павловића и заменика Покрајинксог омбудсмана Милана Дакића, говорили представници Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине - Др Јованка Коларовић, начелница Одељења за хематологију, Др Татјана Кисић, психолошкиња и Татјана Манојловић, васпитачица са Одељења за дечју психологију, социјалну, педагошку и превентивну делатност, Мирјана Којић Пилиповић, социјална радница Центра за социјални рад Града Новог Сада, Зоран Алексић, директор ОШ "Драган Херцог" Београд, Неда Пиљић - представница родитеља деце оболеле од рака.

Фото: ПовељаУчесници Скупа више пута у току излагања наглашавали су значај активности, рада и подршке коју здравственим институцијама, запосленима, а пре свега деци на болничком лечењу и њиховим родитељима, пружа Национално удружење родитеља деце оболеле од рака (НУРДОР). Са жељом да посебан подстрек да онима који као појединци и групе својим несебичним и пожртвованим алтруистичким радом осталима осветљавају правац којим се крећемо заједно, Покрајински заштитник грађана – омбудсман доделио је признање у виду Повеље за унапређење људских права управо Удружењу НУРДОР.

Јоланд Корора, председница Управног одбора Удружења НУРДОР захвалила се Покрајинском омбудсману на подршци и препознавању значаја рада удружења. Како је навела: "Од данас Омбудсман и Нурдор су тим који чине мала група људи, али који ће удруженим снагама чинити велике ствари“. Том приликом председница Удружења доделила је др Јованки Коларовић Повељу о правима деце у болници за допринос у раду са децом која су на болничком лечењу.

Покрајински омбудсман професор Павловић у закључним запажањима истакао је потребу за пружањем подршке и запосленима у здравственој заштити, као и унапређења положаја запослених у социјалној заштити. Уз то, указао је на то да и деци која похађају средње школе мора бити обезбеђено право на образовање у околностима болничког лечења, поставио је питање истинске подршке родитељима и скренуо пажњу на то да смо сви одговорни за положај и унапређење права детета и да није на организацијама цивилног друштва да решавају проблеме, већ да је неопходно да одговорни органи и институције креирају системска решења.

Фото: Стручни скупФото: Стручни скуп

Фото: Стручни скуп2018 11 26 деца и здравље 005