Please select your page

Права детета

Покрајински заштитник грађана – омбудсман присуствовао је конференцији коју је 20. маја 2019. године у Београду организовао Центар за права детета у оквиру пројекта „Право детета да се његов глас чује“. На конференцији је представљена виртуелна апликација за децу, као и штампани материјали који имају за циљ да деци помогну да изразе своје мишљење и да се оно узме у озбир у оквиру система правосуђа, социјалне заштите, образовања и здравствене заштите, а у чијем процесу израде је учествовао и Покрајински омбудсман.

Заменик за права детета Милан Дакић обратио се учесницима скупа у делу програма који се односио на право детета на партиципацију у здравственом систему, изразивши задовољство потенцирањем бављења темом менталног здравља код деце и адолесцената, имајући у виду алармантност овог проблема на светском нивоу, али и стање код нас у које се уверио након извршених посета установама социјалне заштите у којима су смештена деца без родитељског старања, односно деца са физичким и менталним инвалидитетом, о чему ће омбудсман током године сачинити посебан извештај.  

Право детета на партиципацију које, између осталог, укључује право слободног изражавања мишљења којем се мора посветити дужна пажња, слободу изражавања која обухвата и слободу детета да тражи, прима и даје информације и идеје свих врста, те слободу удруживања и слободу мирног окупљања,  једно је од четири основна принципа Конвенције Уједињених нација о правима детета, и од пресудног је значаја за заштиту и унапређење свих права прописаних овим најзначајнијим међународним документом из области права детета. Осим излагања еминентних стручњака, професионалаца који раде са децом и за децу из свих наведених области, посебно ефектан утисак на све учеснике оставила су и сведочења деце која су била толико храбра да пред читавим аудиторијумом говоре о томе кроз шта све пролазе током развода својих родитеља, а тако и о грубим кршењима њиховог права на изражавање мишљења од стране надлежних носиоца јавних овлашћења.

Права детета


18. мај - Дан сећања на жене жртве насиљаУ знак сећања на седам жена које су убијене у породичном, односно партнерском насиљу током три мајска дана 2015. године, Влада Републике Србије је 2017. године прогласила 18. мај Даном сећања на жене жртве насиља.

Иако је у различитој форми насиље над женама свакодневно присутно, оно се не пријављује увек. Чињеница да жене познају насилнике и да насиље трпе у свом приватном простору не чини насилнике мање опасним, а насиље мање озбиљним. Покрајински заштитник грађана – омбудсман зато сматра потребним да упозори да се непријављивањем насиље продужава, а шансе жена да насиље преживе смањују.  

Насиље над женама само зато што су жене је посебно бруталан начин кршења људских права и зато у његовом сузбијању, по мишљењу Покрајинског омбудсмана, треба инсистирати на јасној политичкој осуди, енергичној и доследној примени закона, одговорном медијском извештавању, мењању друштвених норми и усвајању нових културних образаца који сужавају простор за употребу насиља. 

Покрајински заштитник грађана – омбудсман поздравља сваки напор који је у друштву учињен у циљу  сузбијања насиља над женама. Ти напори, нажалост, нису били довољни да сачувају животе свих жена суочених са насиљем. Покрајински омбудсман сматра својом обавезом да инсистира на неповредивости права на живот и неприхватљивости насиља. У том погледу он ће се и убудуће енергично залагати за ефикасну заштиту жена које трпе насиље и стриктну примена закона према онима који то насиље врше.


Семинар: Мрежа Покрајински заштитник грађана - омбудсман, уз подршку Мисије OSCE у Србији, организовао је 16. и 17. маја семинар за чланице и чланове Координационог тима мреже "Живот без насиља” у дворцу "Каштел” у Ечки.

Семинару су присуствовали представнице и представници Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, Покрајинског секретаријата за здравство, Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Покрајинског секретаријата за финансије, Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Завода за равноправност полова, Покрајинског завода за социјалну заштиту и два посланика у Скупштини АП Војводине.

Како би се унапредила сарадња институција које делују унутар Мреже, односно мултисекторски приступ проблему насиља у породици, приступило се изради стратешког плана. У циљу повезаног, ефикасног и усклађеног поступања, овом приликом сачињен је и план активности покрајинских институција које учествују у раду Мреже за наредни период.

Ово је уједно био и први састанак Координационог тима мреже "Живот без насиља” у 2019. години.

Семинар: Мрежа Семинар: Мрежа


Посета наставнице из САД Покрајинском омбудсмануЗаједничком фотографијом са запосленима завршена је вишедневна посета Менди Менинг, наставнице из Сједињених Америчких Држава, специјализоване за рад са ученицима мигрантима и избеглицама, институцији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.  

Током свог боравка, наставница Менинг посетила је прихватне центре за мигранте и основне и средње школе у Шиду и Сомбору које похађају ученици мигранти.  У Великој сали Скупштине Града Сомбора, Менди Менинг одржала је предавање пред више од 60 учесника и учесница, међу којима су били и ученици и ученице средњих школа, студенти и студенткиње Педагошког факултета у Сомбору, просветни радници и раднице из образовно-васпитних установа, представници и представнице школских управа, Комесеријата за избеглице и миграције и других организација и институција.

У оквиру предавања, наставница Менинг говорила је и о свом искуству и методима рада које је развила у раду с ученицима мигрантима, а у којима је нагласак на стварању климе добродошлице, поштовању културе из које ученици долазе, уважавања идентитета и личног искуства сваког детета и њихово укључивање у нову средину и заједницу. Наставница Менинг истакла је да сматра да је најважнији задатак сваког учитеља и наставника у томе да изграђује и негује однос  поверења и повезаност са ученицима, сарадњу с родитељима и породицом, као и да омогући подршку ученицима у развоју животних вештина,  уместо фокусирања на једносмерно  подучавање и преношење информација и знања.

Изражавајући задовољство због боравка Менди Менинг, предусретљивости запослених у прихватним центрима и образовним институцијама, као и корисних и конструктивних разговора са запосленима у поменутим установама и институцијама, Покрајински омбудсман је желео да да свој скромни допринос унапређењу права детета на образовање, али и да ојача компетенције свих професионалаца који су укључени у рад са мигрантском популацијом.

Изражавајући жељу да наставе сарадњу, заменик покрајинског омбудсмана за права детета Милан Дакић, гошћи из Америке је поклонио монографију о културном наслеђу Војводине.

 Посета наставнице из САДПосета наставнице из САД

 Посета наставнице из САДПосета наставнице из САД


Медјународни дан породицеМеђународни дан породице ове године посвећен је породици, породичним политикама и главним циљевима дефинисаним у оквиру Циља одрживог развоја 13 – Акције за климу. У том контексту, пажња је усмерена на побољшање образовања, подизање свести и људских и институционалних капацитета за ублажавање климатских промена, прилагођавање, смањење утицаја и рано упозоравање, те на интеграцију мера климатских промена у националне политике, стратегије и планирање.

Тема је двоструко значајна, јер указује на утицај различитих процеса на породицу, како климатских, тако и социјалних, економских, културних, демографских, истичући, истовремено, важност породице у формирању, подизању и ширењу свести о значају климатских промена.

Сведоци смо тога да климатске промене погађају сваку земљу на сваком континенту и да се ове промене значајно одражавају на националне економије и утичу на животе људи, заједнице и планете. Према подацима објављеним у публикацији Србија и Агенда 2030, климатске промене манифестују се превасходно у промени тренда просечне годишње температуре и количине падавина. „Процене за наше подручје до краја века указују на повећање годишње температуре ваздуха и до 4оC (глобална циљана вредност је максимално 2оC). Такође се очекује смањење летњих падавина и до 20%. Импликације по пољопривредне културе су више него очигледне. Укупне материјалне штете изазване екстремним климатским и временским условима у Србији, од 2000. до данас, прелазе 5 милијарди евра, а више од 70% губитака су повезани са сушом и високим температурама.“ У истоименој публикацији наведен је и податак да је током 2015. године 58,5% становништва Републике Србије имало чист или незнатно загађен ваздух, а да 36,2% становништва је имало квалитет ваздуха који захтева побољшање.

Несумњиво да овакво стање значајно утиче на здравље и социо-економски положај становништва, а да су најсиромашнији и највише угрожени. Истовремено, наука данас пружа доказе да су брига и образовање у раном детињству основа за одрживи развој, због чега се инсистира на улагање у осмишљавање, имплементацију и праћење политика усмерених према породици и раном развоју.

Породица је, упркос значајним трансформацијама кроз које пролази у различитим друштвима, и даље основна јединица друштва у оквиру које учимо о себи и свету око себе и развијамо вештине и компетенције које су нам неопходне за активно и одговорно учешће у заједници и друштвеном животу. На стицање ових компетенција, посебно код деце, утичу бројни чиниоци, укључујући: здравље, исхрану, безбедност, сигурност, одговарајуће старање и негу. Социјални, економски, политички, климатски и културни контекст у великој мери обликује прилике за учење, образовање и пун развој потенцијала деце и породице данас, а тиме и стање и друштвене прилике у будућности. Одржив развој и одговорне политике, стога, нису могуће без укључивања породице у своје агенде, а улагање у програме раног развоја дугорочно омогућује вишеструку добробит за појединца и друштво у целини.

Генерална скупштина Уједињених нација 1993. године прогласила је 15. мај Међународним даном породица. Обележавање овог дана је прилика је да се широм света кроз различите активности и догађаје промовише свест о питањима која се односе на породице и да се повећа знање о социјалним, економским и демографским процесима који утичу на њих.