Please select your page

Заједнички састанак Покрајинског омбудсмана и Канцеларије за инклузију РомаПокрајински заштитник грађана – омбудсман и Канцеларија за инклузију Рома организовали су данас 09. фебруара 2024. године заједнички састанак, на коме су се међусобно упознали са тренутним као и плановима за будуће активности ове две институције.

На састанку је било речи и о тренутном стању положаја Рома, као и о предлозима о заједничким активностима у области унапређења и заштите положаја Рома. Поред представника Покрајинског омбудсмана и Канцеларије за инклузију Рома, састанку су присуствовали и Нинослав Јовановић, државни секретар Министарства за људска и мањинска права Републике Србије, представници Екуменске хуманитарне организације (ЕХО), као и амбасадори који се боре против дискриминације Рома.

Амбасадори представљају групу мешовитих представника који се боре против дискриминације Рома, који имају за циљ да представе ромске заједнице већинском становништву у Републици Србији, као и правни оквир који гарантује приступ свим правима без дискриминације ове мањинске заједнице, све у циљу да се сруше предрасуде и стереотипи према Ромима.

Како и сама Универзална декларација о људским правима у својим првим члановима наводи да се сва људска бића рађају слободна и једнака у достојанству и правима, као и да сваком припадају сва права и слободе проглашене у  Декларацији без икаквих разлика у погледу расе, боје, пола, језика, вероисповести, политичког или другог мишљења, националног или друштвеног порекла, имовине, рођења или других околности, јасно је да нам је потребна заједница без предрасуда и дискриминације у којој сви грађани и грађанке остварити своје пуна права.

Заједнички састанак Покрајинског омбудсмана и Канцеларије за инклузију Рома


Студенти мастер студија Правног факултета у Новом Саду на стручној пракси код Покрајинског омбудсманаИнституција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана је данас примила двојицу  приправника.

Небојша Гаврић и Василије Зорић, студенти мастер студија Правног факултета у Новом Саду и добитници стипендије “Доситеја” Фонда за младе таленте, су данас отпочели обављање стручне праксе преко програма “Таленти у јавном сектору” у организацији Фонда за младе таленте, уз сарадњу са Националном службом за запошљавање.

Програм “Таленти у јавном сектору” је настао са циљем да стипендистима Доситејеве стипендије пружи подршку у започињању каријере и стицању практичног знања и радног искуства. Такође, један од циљева је и стварање прилика за наставак примене стеченог знања и усавршавања у својој земљи.

Нашим приправницима желимо срећу и успеха у раду у учењу.


Приступачност за свеДана 07. фебруара 2024. године, институцију Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана је посетила представница Caritas Анита Говља и упознала покрајинску заштитницу грађана - омбудсманку доц. др Драгану Ћорић са активностима које ова организација спроводи у оквиру свог пројекта повећања приступачности свим лицима јавним догађајима и другим едукативним садржајима.

Приступачност у овом случају обухвата не само физичку приступачност (непостојање физичких баријера и омогућавање лицима која користе инвалидска колица или нека друга помагала) да присуствују неком догађају, већ и приступачност свих едукативних и информативних садржаја употребом јасног и једноставног језика.

На састанку је договорено да представници Caritas-а на јасном и једноставном језику израде за потребе институције део информатора о надлежностима Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана као и образац притужбе.


Споразум о сарадњи са републичком Агенцијом за мирно решавање радних спороваПокрајинска заштитница грађана - омбудсманка доц. др Драгана Ћорић је дана 6. фебруара 2024. године потписала споразум о сарадњи са директором републичке Агенције за мирно решавање радних спорова др Ивицом Лазовићем. Сарадња између институција је усмерена на промоцију активности обе институције, а посебно на заштиту људских права у области рада и радних односа, као и алтернативних вансудских начина решавања радноправних спорова.

Договорене су и заједничке активности у виду предавања, семинара, и стручних и научних конференција  и трибина.


Посета Општини Мали ИђошПоводом учесталих случајева потешкоћа у адекватном смештају деце која су у стању потребе за алтернативним збрињавањем, покрајинска заштитница грађана – омбудсманка доц. др Драгана Ћорић са саветником Миланом Дакићем посетила је Општину Мали Иђош. На састанку са председником Општине Марком Лазићем, замеником председника Општине Иштваном Шандором и начелником Општинске управе Милошем Жмукићем, осим презентације Општине Мали Иђош више речи је било о улози институције омбудсмана у заштити људских и мањинских права, а посебно о заштити права деце, те је истакнута потреба за обезбеђивањем одговарајућих услуга које локална самоуправа треба да пружи деци. На првом месту, с обзиром на актуелна дешавања и потешкоће, нарочито је истакнута услуга личног пратиоца детета коју Општина актуелно нема, а која се искуствено показала као веома ефикасна, истовремено као облик превенције и ране интервенције.

На састанку у Центру за социјални рад Општине Мали Иђош, у разговору са директорком Ланом Вујић Коседнар и стручним радницама центра, омбудсманка је упозната са тешкоћама у раду овог органа старатељства као и са током предмета конкретних случајева деце у стању потребе, а који су предмет актуелног поступања.

Покрајински омбудсман присуствовао је и седници Координационог тела за заштиту деце и ученика од насиља Општине Мали Иђош на којој је било речи о улози овог тела као и о значају Локалног међусекторског протокола о превенцији и заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања. Похваливши и захваливши на формирању оваквог тела које је од институционалног значаја за заштиту права детета, омбудсманка је пренела искуства органа на чијем је челу, имајући у виду њен дугогодишњи рад у овој организацији на локалном нивоу, али и да је Омбудсман иницијатор рада овог тела у покрајини.  

Организатор и домаћин читавог догађаја била је локална омбудсманка Слађана Радовановић.

Посета Општини Мали Иђош