Please select your page

Треци дијалог - Србија по мери дететаПокрајински заштитник грађана  - омбудсман учествовао је јуче у Београду у трећем по реду дијалогу о правима детета „Србија по мери детета“ који је, с циљем обележавања Светског дана детета, организовао Центар за права детета, у оквиру пројекта „Јачање капацитета организација цивилног друштва да адекватно доприносе испуњавању обавеза Србије у области права детета“, који је финансијски подржала Мисија ОЕБС-а у Србији.

Република Србија, као држава чланица Конвенције УН о правима детета, дужна је да предузима све одговарајуће законодавне, административне и остале мере за остваривање права признатих у Конвенцији. Трећи дијалог организован је с мотивом да се потврди посвећеност свих одговорних чинилаца у Србији у остваривању права детета, односно да се укаже да улога у остваривању права детета не припада само носиоцима јавних овлашћења, већ укључује и све појединце и групе који раде са децом и за децу и наравно, саму децу.

И поред настојања да се правним актима унапреде положај и права детета у Републици Србији уочено је да у пракси изостаје свеобухватни приступ заштити права детета, интерсекторска сарадња и пуно преузимање одговорности за заштиту права детета у оквиру појединих друштвених области, а што је претпоставка за  остваривање свих  гарантованих права у пуној мери, у складу с Конвенцијом.

Дијалог је окупио представнике/це надлежних институција, организација цивилног друштва и међународних организација. То је била прилика да се сумира шта је до сада у Републици Србији урађено како би се обезбедила континуирана подршка и унапређење постојећих услова, односно прилика да се преиспита функционисање општих мера за спровођење Конвенције.

У оквиру првог панела, и овог пута истакнута је потреба за доношењем системског закона о правима детета, разматрано је питање успостављања независног тела за заштиту права детета, као и важност израде националне стратегије за права детета. Истовремено је указано и на неопходност континуираног праћења остваривања права детета, сарадње са организацијама цивилног друштва, континуираних обука и ширења информација о правима детета, те сарадње са међународним организацијама у овој области. Други панел био је посвећен приказу и опису свих неопходних корака за обезбеђивање правовремене и адекватне заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања, у свим срединама у којима она бораве, а с циљем обезбеђивања услова за безбедан и правилан раст и развој сваког детета, поштујући њихов интегритет и достојанство. Посебно је истакнута и чињеница да се управо у областима друштвеног живота које се највише тичу деце, и у којима би им требало пружити посебну заштиту, као што су системи образовања и васпитања, породичноправне, социјалне и здравствене заштите, права детета недовољно поштују.

У том смислу је наглашено да, иако су узроци повреда разнолики и бројни, стиче се утисак да је њихов заједнички именитељ недовољно познавање и разумевање самог концепта права детета, као и релевантних прописа који уређују инструменте и механизме за њихово остваривање и заштиту. 

Заменик Омбудсмана за права детета Милан Дакић упознао је присутне са радом институције и резултатима праћења примене Конвенције о правима детета у свом поступању, посебно се осврнувши на едукације, саветовања и кампање које Омбудсман спроводи у погледу образовања о правима детета. Заменик је нагласио и то, будући да је улагање и финансијско издвајање за децу неопходно како би највећи број уочених проблема могао да се решава, да је мишљења да би Закон о правима детета требало да садржи обавезу државним органима и институцијама да креирају буџетирање одговорно према деци.


Мреза Зивот без насиља - конференција 2022Јуче је у Новом Саду, у Великој Сали Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржана конференција под називом „Пет година примене закона  о спречавању насиља у породици – ефекти, изазови и решења“.

Конференцију је, као координатор мреже „Живот без насиља“, по 17. пут организовао Покрајински заштитник грађана – омбудсман,  а у раду конференције учествовали су представници Министарства правде Републике Србије, канцеларије Поверенице за заштиту равноправности, правосудних органа, центара за социјални рад, здравствених и других институција и организација које се баве насиљем у породици, представници међународних организација, као и полазници Правне Клинике за борбу против насиља у породици Правног факултета у Новом Саду

На конференцији је констатовано да у Србији постоји задовољавајући нормативни оквир за борбу против насиља у породици, али да се оно стално понавља. У одговору на питање зашто се насиље понавља најчешће је апострофиран страх од насилника, који жртве не само да одвраћа од пријављивања насилника, него води и негирању насиља. Поред страха и неразумевања средине, у излагањима је указано и на неке друге чиниоце -  недовољно ефикасан одговор система, нормализацију насиља путем предрасуда, те медијску релативизацију насиља.

По мишљењу учесника конференције, борба против насиља у породици може се учинити ефикаснијом континуираним обукама и усавршавањем запослених у институцијама  и организацијама система, брзим и ефикасним одговором на случајеве насиља, већом подршком, а нарочито разумевањем за жртве насиља, бољом међусекторском сарадњом, родно сензитивним информисањем, подизањем стручних и кадровских капацитета установа и институција, одговарајућим буџетским издвајањима, програмима социјалног становања за жене, подстицањем и подршком система неформалног образовања када тематизира насиље над женама, набавком савремене техничке опреме, итд.

Структурисана кроз рад панела, конференција је окончана усвајањем закључака, који представнике институција и организација који се баве насиљем у породици обавезују на бољу међусекторску сарадњу, на пружање опште и  специјализоване подршке и помоћи жртвама насиља, на континуирану обуку и усавршавање, као и на сензибилизацију јавности. 

По речима једног од учесника конференције, само од нас зависи да ли ће и колико бити насиља у породици – не смемо заборавити да насиље није приватна ствар већ се тиче свих нас, а посебно треба истаћи значај образовања за спречавање и препознавање насиља, као и за дестигматизацију жртава.

Конференције мреже „Живот без насиља“ се организују сваке године у оквиру кампање „16 дана активизма против насиља над женама“. Кампања траје од 25 новембра до 10 децембра.

Мреза Зивот без насиља - Конференција 2022


Конференција за новинареПокрајински заштитник грађана – омбудсман организовао је данас конференцију за новинаре на којој се доц. др Драгана Ћорић представила јавности у улози нове покрајинске заштитнице грађана. Она је присутне новинаре упознала са својом професионалном биографијом и друштвеним ангажманом, указала на области – права деце и права на ментално здравље – које ће бити у фокусу интересовања покрајинског омбудсмана, поред општих надлежности и послова којима се институција бави, најавила веће присуство институције у јавности, како би се грађани што боље упознали са надлежностима Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана  и исказала спремност да сарађује са свим институцијама и организацијама које се баве заштитом људских права, а посебно са медијима.

Медији морају бити наш сарадник у заштити и унапређењу људских права и посвећивати дужну пажњу приликом стварања и пласирања медијских садржаја о жртвама и било каквим другим повредама људских права.


Драгана Ћорић нова покрајинска омбудсманкаНа данашњој седници Скупштине АП Војводине Драгана Ћорић је изабрана за новог покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.

Драгана Ћорић је доценткиња на Правном факултету у Новом Саду на коме држи предавања из предмета Правна етика, Увод у право, Филозофија права и Методологија научно-истраживачког рада.

Објавила је више од 120 научних и стручних радова у земљи и иностранству. Учествовала је на бројним научним и стручним скуповима и конференцијама националног и интернационалног карактера. Самостално или у оквиру радних група, учествовала је у изради више законских пројеката, а део Нацрта Алексиног закона, који је писала са групом студента, имплементиран је у Закон о основама система образовања и васпитања.

Драгана Ћорић је чланица ТАУС-а, националне асоцијације психотерапеута и ЕАТА, европског удружења психотерапеута.

Грађанској јавности Драгана Ћорић је позната као оснивачица новосадског удружења „Родитељ“, али и као оснивачица Мреже удружења „Родитељ“ и Мреже организација за децу Србије. Председница је „Новосадске школе права и вештина“, невладине организације која се бави неформалном едукацијом младих.

За свој рад Драгана Ћорић је добила више награда и признања, између осталих Октобарску награду града Новог Сада за подизање свести о безбедности деце и младих; награду за промоцију безбедних заједница, као и награду за једног од најбољих младих правника у Србији. 

Говори енглески, немачки, италијански и руски језик, а разуме шпански језик.

Покрајинског омбудсмана бира и разрешава Скупштина АП Војводине двотрећинском већином гласова од укупног броја посланика. Омбудсман се бира на време од шест година и исто лице  може бити највише два пута узастопно бирано на ову функцију.

За свој рад омбудсман одговара Скупштини АП Војводине.


Час људских права 2022У сусрет обележавању Међународног дана детета, 20. новембра 2022. године, Покрајински заштитник грађана – омбудсман данас је организовао „Час људских права“ са представницима и представницама ученичких парламената средњих школа у Новом Саду. Будући да су ученички парламенти једно од формализованих облика учешћа деце у активностима и организацији рада образовно-васпитних установа, а да је само право на партиципацију један од четири основна приниципа Конвенције Уједињених нација о правима детета, догађај је организован у циљу подстицаја и разматрања могућности за активније, директније, веће и смисленије укључивање деце и младих у доношење одлука и друштвени живот.

Право на партиципацију обухвата групу права којима се детету гарантују грађанска и политичка прва, те се обавезују државе уговорнице да се обезбеде детету право да слободно изрази мишљење о свим питањма која се тичу детета, с тим што се мишљењу детета посвећује дужна пажња у складу са годинама живота и зрелошћу. Партиципација деце доприноси њиховом личном развоју, развоју самопоуздања, личне одговорности, осећаја личне вредности и бројних других сопсобности и вештина. Истовремено, партиципација деце доприноси развоју грађанског друштва и развоју друштвене одговорности, јер деца уче како могу да допринесу својој заједници и како да доносиоци одлука и креатори политика буду одговорнији.

Више од 40 ученика и ученица из Гиманзије „Јован Јовановић Змај“, Гимазије „Светозар Милетић“, Гимназије „Лаза Костић“, Електротехничке школе „Михајло Пупин“, Медицинске школе „7. април“ и Техничке школе „Милева Марић Анштајн“ активно је учествовало у данашњем часу.

Током протекле недеље, Покрајински заштитник грађана – омбудсман учествовао је и у активностима које је организовало Педагошко друштво Војводине у циљу доприноса унапређењу права детета. У уторак, 15. новембра, Заменик Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана Милан Дакић и саветнице ове институције Светлана Нешић Бајго и Марија Миладиновић учествовале су на онлајн догађају „Кафа с педагогом“. Са више од сто учесника и учесница запослених у образовно-васпитним установама из целог региона, разговарало се о основним концептима и приступу права детета, као и о разјашњењу неодумица које образовно-васпитни радници имају у вези са овом темом и применом права детета у њиховој пракси. Наредног дана, 16. новембра, у просторијама и на позив Педагошког друштва Војводине, представници Омбудсмана учестововали су на првом састанку у оквиру „Иницијативе за обезбеђивање континуитета у образовању“. Окупљени представници институција, установа и организација образовно – васпитног система, разменили су искуства и разговарали о уоченим проблемима и потребном за предузимањем активности и мера у циљу обезбеђивања услова за то да процес преласка из предшколског у ниво основно-школског образовања буде у најбољем интересу сваког детета.

Светски дан детета, 20. новембар, обележава се на дан када је, на Генералној скупштини УН 1989. године, усвојена Конвенција о правима детета, документ у којем су на једном месту обухваћена сва дечја људска права.

Обележавању Светског дана детета, претходе још два значајна датума: 18. новембар - Европски дан борбе против сексуалног насиља над децом и 19. новембар - Светски дан превенције злостављања деце.