Please select your page

Колегијум у Сомбору 2021Покрајински заштитник грађана – омбудсман и локални омбудсман града Сомбора, као и остали локални омбудсмани у Војводини, морају у циљу заштите и унапређења људских права потпуније сарађивати, указивати на примере добре праксе и заједнички организовати стручне скупове на којима ће се расправљати о најважнијим актуалним проблемима и предузимати конкретни кораци у њиховом решавању – истакнуто је на проширеном колегијуму Покрајинског омбудсмана који је, крајем прошле недеље, одржан у Сомбору.

Поред покрајинског омбудсмана проф. др Зорана Павловића и његових заменика, на колегијуму је учествовала и локална омбудсманка града Сомбора Чарна Петричевић, која је учеснике колегијума упознала са радом локалног омбудсмана и поднетим притужбама у 2020. години. На колегијуму је истакнуто да је рад и покрајинског и локалног омбудсмана обележило ванредно стање и борба против пандемије корона вируса.

На колегијуму је локалној омбудсманки града Сомбора предложено да на улазу у Градску кућу треба истаћи таблу са називом локланог омбудсмана на свим језицима који су у службеној употреби у граду Сомбору, као и на потребу израде веб сајта, за који је речено да би могао унапредити рад локалног омбудсмана, а грађанима пружити информације од значаја за остваривање њихових права.


Књиге за стареПокрајински заштитник грађана – омбудсман уручио је данас корисницима Геронтолошког центра „Нови Сад“ два пакета књига. Књиге су обезбеђене у сарадњи са Градском библиотеком у Новом Саду и представљају мали допринос Покрајинског омбудсмана лакшем превазилажењу рестрикција које су корисницима установа социјалне заштите наметнуте у борби против пандемије коронавируса.

У свом раду, Покрајински заштитник грађана – омбудсман нарочиту пажњу поклања остваривању права старијих суграђана. У свету захваћеном пандемијом положај старијих особа је постао веома ровит. Изложени већем ризику од заражавања, старији су и теже од других категорија становништва подносили мере физичке дистанце. Психолошке последице дистанцирања се могу на различите начине релаксирати, а један од тих начина је, по савету стручњака, читање књига.  Поред тога што може да нас забави, опусти и смањи стрес, читање књига увећава фонд нашег знања, јача концентрацију, подиже самопоуздање и обогаћује наш речник.

Својим активностима Покрајински заштитник грађана омбудсман настоји да подигне свет грађана о правима старијих особа, а старијим особама помогне у остваривању и заштити њихових права.


Посета ОЗ ЗрењанинПокрајински заштитник грађана – омбудсман као члан тима Националног превентивног механизма за превенцију тортуре,  заједно са Заштитником грађана, посетио је у петак 05. фебруара 2020. године Окружни затвор у Зрењанину, као и полицијске станице Житиште и Нова Црња.

Део тима Националног превентивног механизма који је посетио ОЗ у Зрењанину имао је за циљ да провери како је затвор поступао по препорукама из 2018. године када је Национални превентивни механизам обишао затвор и утврдио стање и доставио препоруке ради побољшања услова лица лишених слободе. Такође, обављени су и инвидуални разговори са притвореним лицима, а у вези са стањем и условима у притвору ОЗ Зрењанин, као и о самом поступању полицијских службеника приликом њиховог лишавања слободе.

Остатак тима Националног превентивног механизма је посетио полицијске станице у Житишту и у Новој Црњи, са циљем да утврди материјално стање просторија за задржавање лица, обави разговор са затеченим лицима као и да провери сам поступак полицијских службеника приликом лишавања слободе и стекне увид у документацију поменутог поступања.


Şпоразум о сарадњиПокрајински заштитник грађана – омбудсман и Фонд „Европски послови“ Аутонмне покрајине Војводине закључили су данас Споразум о сарадњи. Споразум су потписали проф. др Зоран Павловић, Покрајински заштитник грађана - омбудсман и Александар Симурдић, директор Фонда "Европски послови" АП Војводине.

Поменутим Споразумом стране потписнице су се обавезале на сарадњу у свим областима од значаја за заштиту и унапређење људских и мањинских права, као и у областима истраживачке, пројектне и едукативне делатности. 

Сарадња Покрајинског омбудсмана и Фонда „Европски послови“ засниваће се на принципима међусобног поверења, уважавања и доприноса заштити права грађана. Када за то постоје заједнички интереси, стране потписнице ће заједничким истраживачким радом партиципирати у пројектима од општег и регионалног значаја, учествовати на конфренцијама, округлим столовима и другим облицима стручних скупова које се односе на област људских права. Заједнички ће организовати семинаре, трибине и промоције публикација. Поред тога, успоставиће и сарадњу у области издавачке делатности, као и међусобну размену научних и стручних публикација.

Потписивањем овог споразума проширен је круг сарадника са којима Покрајински омбудсман сарађује на промоцији, унапређењу и заштити људских права.


Посета затвору и полицијској станициПокрајински заштитник грађана-омбудсман, заменица Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана Анико Ширкова и млађи саветник Стефан Тодоровић посетили су јуче као чланови тима Националног механизма против тортуре,  Окружни затвор у Новом Саду.    

У разговору са притвореним лицима чланови тима су желели да дођу до одговора на питање да ли се и у којој мери полицијски службеници приликом хапшења и привођења лица, придржавају прописа.  Чланови тима обишли су и затворске просторије како би стекли увид у материјалне услове у притворском одељењу.

Овом посетом Национални механизам против тортуре прати поступање по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања и кажњавања, које су формулисане приликом посете те организације Окружном затвору у Новом Саду.

Суочен са проблемом пренасељености затвора, Европски комитет за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања инсистира на примени мимималних стандарда животног простора који мора бити омогућен сваком затворенику. Пренасељеност затвора производи бројне негативне последице, од нарушавања приватности до тензија и насиља, којима се нарушава достојанство лица на издржавању затворске казне.

Део Тима Националног механизма против тортуре посетио је јуче и Полицијску станицу у Бачком Петровцу.