Please select your page

Представљање монографије СомборПокрајински заштитник грађана – омбудсман представио  је јуче у згради Жупаније у Сомбору друго измењено и допуњено издање „Жене у парламентарном животу Војводине – други век“.  

Монографија је први пут  издата 2018. године, а  Покрајински омбудсман је то издање приредио поводом стогодишњице присаједињења Војводине Краљевини Србији. После четири године пред читаоцима се појавило и друго, измењено и допуњено издање монографије. Та чињеница, истакнуто је на промоцији, говори да је предмет публикације – стицање политичког субјективитета жена, те остваривање потпуне родне равноправности – актуално  и данас. Истакнуто је и да Република Србија данас има заокружен нормативни и стратешки оквир на пољу родне равноправности, али је  потребно да исти буде доследно имплементиран у свакодневном животу. 

Промоција монографије, између чијих се корица налазе радови 12 аутора и ауторки, организована је уз подршку Локалне омбудсманке града Сомбора, а присуствовале су јој представнице извршне власти града, органа локалне самоуправе, републичког парламента и представници образовног и  јавног живота  Сомбора.  

О публикацији су говорили проф. др Зоран Павловић, покрајински омбудсман, Снежана Кнежевић, заменица за равноправност полова и Павел Домоњи, саветник у Покрајинском омбудсману.

У наредном периоду монографија ће бити представљена у Суботици и Новом Саду. Промоцијом овог до сада најуспешнијег издања, Покрајински  омбудсман,  на пригодан начин обележава двадесетогодишњицу од доношења Одлуке о  покрајинском омбудсману.

Монографија

Представљање монографије Сомбор 2


Семинар Врсац 2022Покрајински заштитник грађана – омбудсман, као координатор мреже „Живот без насиља“, уз подршку и у сарадњи са UN WOMEN у Србији, организовао је 19. и 20. маја у Вршцу семинар за чланице и чланове покрајинског Координационог тима мреже „Живот без насиља“ на тему Размена знања међу професионалцима/кама о заштити и подршци женама у ситуацији насиља са посебним освртом на маргинализоване жене и специфичне облике насиља

Мрежа „Живот без насиља“ већ 17 година повезује различите институције на територији АП Војводине са циљем побољшавања приступа проблему насиља према женама и насиља у породици, успостављања партнерства и размене добре праксе. Формиран је покрајински Координациони тим чијим радом од оснивања координише Покрајински омбудсман,а у чији састав улазе поред покрајинских родних механизама и други покрајински секретаријати. Задатак Координационог тима је да спроводи образовне активности и кампање за подизање нивоа свести најшире јавности о насиљу према женама, односно у породици и родно заснованом насиљу.

Учесници/це семинара били су поред представника/ца Покрајинског заштитника грађана – омбудсман и представници/це покрајинских секретаријата, Покрајинског завода за социјалну заштиту и Завода за равноправност полова.

Неке од тема о којима се говорило на семинару биле су: Закон о родној равноправности и нови стратешки документи – новине и обавезе покрајинских институција; специфичности у раду са маргинализованим групама жена и специфични облици насиља према женама; случајеви из праксе Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана; рад са женама у ситуацији насиља у другим системима и врсте услуга. Урађена је и ревизија Акционог плана Мреже, и испланиране су активности Мреже за наредни период.


Сарадња-ОЕБСПокрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран Павловић разговарао је данас са Аугустом Федерстон (Augusta Featherston), вишом саветницом за људска права и недискриминацију Мисије ОЕБС-а у Србији, о будућој сарадњи две институције.

Захваљујући разумевању и подршци Мисије ОЕБС-а, Покрајински заштитник грађана - омбудсман је у протеклом периоду организовао читав низ значајних истраживања и скупова, округлих столова, конференција и саветовања. Као посебно значајну треба истаћи сарадњу на подручју неформалног образовања. Школе људских права, које покрајински омбудсман организује већ неколико година, привукле су пажњу и постале предмет интересовања младих људи из Војводине.

Захваљујући подршсци Мисије ОЕБС-а, покрајински омбудсман ће и ове године, крајем аугуста, организовати школу. Потпуно бесплатна, школа ће трајати три дана и њеном раду моћи ће да учествује до 30 полазника. Као и ранијих година, покрајински омбудсман ће се трудити да у улози предавача ангажује особе које су се, како својим теоријским, тако и својим практичним радом, доказале у области људских права.

 


Студенти Лазар ВркатицПокрајински заштитник грађана – омбудсман примио је данас нову групу студената за које ће, у наредних пет дана, у Покрајинском омбудсману бити организована практична настава.

Студенти Факултета за правне и пословне студије “др Лазар Вркатић” ће поред теоријског, стећи и практичан увид у рад и надлежности Покрајинског омбудсмана, правни оквир његовог поступања, организацију рада, као и у поступање институције по притужбама грађана и грађанки.

Програм практичне наставе спроводи се на основу Протокола о сарадњи између Факултета за правне и пословне студије “др Лазар Вркатић” и Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, који студентима и студенткињама омогућује да на примеру практичног рада једне независне институције за заштиту људских права провере знања стечена током досадашњег студија.


Трибина породица насиљеПокрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран Павловић и заменица покрајинског омбудсмана за равноправност полова Снежана Кнежевић учествовали су данас на трибини „Важност породице и насиље као негативна појава“. Трибину су организовали Удружење полицајаца Струковно удружење полиције „Др Р. А. Рајс“ из Новог Сада и Удружење жртава насиља у породици „ХАЈР“ из Београда. Говорници су били представници државних органа, образовних институција и невладиних организација.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман учешћем на овој трибини желео је да да допринос достизању заједничког циља - друштву са нултом толеранцијом на насиље, чија ће основа бити породица у којој се негују односи сарадње, међусобног разумевања и уважавања потреба и права свих њених чланова.

Овај скуп организован је у сусрет 15. мају, Међународном дану породице, са циљем подсећања да сваки члан друштва заслужује да живи у  мирном породичном окружењу и да је сваки облик насиља у породици неприхватљив.