Please select your page

Промоција публикације „Златни час“

Промоција публикације Златни цасПромоцијом публикације „Златни час Покрајински заштитник грађана - омбудсман обележио је Међународни дан борбе против насиља над старим особама. Промоција је одржана у петак, у Културном центру Новог Сада.

Поред кратког описа установа у којима су старија лица смештена, у публикацији „ЗЛАТНИ ЧАС“, објављени су литерарни радови - поезија и проза - као и фотографије ручних радова корисника. Радови су израз како уметничке креације и стваралачког надахнућа, тако и жеље да се допринесе спречавању ширења негативних стереотипа и предрасуда о старијим особама.

Публикација има за циљ да старије особе смештене у Геронтолошким центрима и домовима за старе представи из једног другог угла, као креативна и стваралачка бића, активне субјекте шире и уже друштвене заједнице, али и да подигне свест о томе да старије особе својим искуством, знањем, разумевањем и подршком млађим генерацијама дају значајан допринос у бољем функционисању заједнице и развијању међугенерацијске солидарности.

Захваљујући ангажовању социјалних радника, радних терапеута и запослених у овим установама подстиче се и креира активно старење које подразумева видљивост, ангажованост, допринос и искуство старијих особа друштву као ресурс, а не као терет.

Уз пригодан програм, који је започео песмом и музиком, корисници услуга домског смештаја Геронтолошких центар и домова за старе и пензионере чији је оснивач АПВ (Апатин, Бачка Паланка, Врбас, Вршац, Зрењанин, Кула, Мол, Нови Сад, Панчево, Рума и Сомбор), имали су прилику да се лично представе и прочитају своје стихове и прозу, као и да заиграју и отпевају фолклорне кореографије Баната. Такође су активно учествовали у извођењу одломка из представе „Пробуђене: 11 и ½ старих жена“ ауторке пројекта и редитељке Бранке Бајић Јованов.

Емоције и задовољство корисника које су међусобно разменили на промоцији само је додатни повод и разлог да Покрајински заштитник грађана - омбудсман и даље прати остваривање људских права старијих особа и настави плодну сарадњу са институцијама које се баве старијим особама, како у промоцији публикације Златни час, тако и у другим видовима и активностима чији је циљ повећање добробит наших старијих суграђана.

Промоција публикације Златни цасПромоција публикације Златни цас

Промоција публикације Златни цасПромоција публикације Златни цас

Промоција публикације Златни цасПромоција публикације Златни цас