Please select your page

Препорука упућена Дому здравља Жабаљ због неправилности у раду.


Препорука упућена Дому здравља „Др Младен Стојановић“ у Бачкој Паланци због неправилности у раду.


Мишљење упућено Градској управи за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада у вези са уоченим неправилностима у поступку накнадног издавања грађевинске дозволе.


Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију учинио је пропуст у раду будући да није донео решење у складу са чланом 7. и 237. став 1. Закона о општем управном поступку.


Мишљење упућено Градској пореској управи града Новог Сада због неблаговременог поступања и повреде начела ефикасности и економичности опшег управног поступка.


Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом