Please select your page

Mišljenja i preporuke

Odeljenje za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine opštine Sečanj učinilo je propust u radu budući da nakon izvršenog inspekcijskog nadzora nije donelo rešenje kojim se investitoru nalaže preduzimanje mera radi otklanjanja uočenih nepravilnosti nastalih usled izvođenja radova na izgradnji parking mesta.

Nije postupljeno u skladu sa Preporukom


Kikindska toplana nezakonitim radom povredila pravo korisnika grejanja.

Postupljeno u skladu sa Preporukom


Preporuka Građevinskoj inspekciji opštine Alibunar da u najkraćem roku donese zaključke o izvršenju rešenja od novembra 2013. godine i da donese rešenja o uklanjanju objekata čije je građenje završeno bez građevinske dozvole.

Delimično postupljeno u skladu sa Preporukom


Centar za socijalni rad, Dom zdravlja i Gimnazija u najkraćem roku definisaće i uspostaviti saradnju shodno odredbi člana 7 Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl. Glasnik RS“, br. 24/2011) radi pružanja odgovarajuće podrške porodici, prvenstveno radi zaštite prava i najboljeg interesa maloletnika.

Postupljeno u skladu sa Preporukom


Preporuka Pokrajinskog zaštitnika garađana – ombudsmana upućena Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu u vezi sa polaganjem prijemnog ispita na jezicima nacionalnih manjina.

Postupljeno u skladu sa Preporukom


Preporuka Opštini Kula da u najkraćem roku organizuje rad lokalne prosvetne inspekcije, odnosno nadzor nad radom ustanova obrazovanja i vaspitanja i ustanova učeničkog i studentskog standarda čiji je osnivač ova jedinica lokalne samouprave.


Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu zaštitu i demografiju, kao organ uprave nadležan za primenu Odluke o ostvarivanju novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete („Sl. list AP Vojvodine“, br. 4/2013), koji propisuje bliže uslove i način ostvarivanja novčane pomoći porodici za treće dete i ova novčana sredstva obezbeđuje, propustio je da korisnike informiše o tome kog datuma u mesecu će biti isplata novčane pomoći za treće dete.

 Postupljeno u skladu sa Preporukom


Mišljenje Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana upućeno PU "Radosno detinjstvo" Novi Sad u vezi sa omogućavanjem roditeljima da učestvuju u odlučivanju o uslovima i kriterijumima odabira ponuđača alternativnih usluga.

Postupljeno u skladu sa Mišljenjem


Opštinska uprava Bačka Palanka postupila je suprotno osnovnim načelima upravnog postupka, jer je postupajući po zahtevu stranke isti vodila sa očiglednim odugovlačenjem. 

Delimično usvojeno

Preuzmite dokumenta:
Download this file (17.07.2014_peporuka_OP.pdf)Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana190 kB

Odsek građevinske inspekcije Gradske uprave za inspekcijske poslove Grada Novog Sada postupio je suprotno osnovnim načelima upravnog postupka, jer nije u celosti iskoristio sve mogućnosti kako bi stranci omogućio kvalitetno ostvarivanje i zaštitu prava i pravnih interesa.

Postupljeno u skladu sa Mišljenjem