Please select your page

30.09.2014.

Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине општине Сечањ учинило је пропуст у раду будући да након извршеног инспекцијског надзора није донело решење којим се инвеститору налаже предузимање мера ради отклањања уочених неправилности насталих услед извођења радова на изградњи паркинг места.

Није поступљено у складу са Препоруком

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом