Please select your page

12.08.2014.

Препорука Општини Кула да у најкраћем року организује рад локалне просветне инспекције, односно надзор над радом установа образовања и васпитања и установа ученичког и студентског стандарда чији је оснивач ова јединица локалне самоуправе.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом