Please select your page

13.10.2014.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице у поступку доношења Одлуке о томе да се одбија сагласност на избор директора Основне школе „Људовит Штур“ у Кисачу поступао је неправилно јер се у образложењу одлуке позвао на накнадно достављену одлуку националног савета, која није могла да производи правно дејство јер је дата након истека законског рока.

  Делимично поступљено по Препоруци

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе