Please select your page

24.07.2014.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну заштиту и демографију, као орган управе надлежан за примену Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете („Сл. лист АП Војводине“, бр. 4/2013), који прописује ближе услове и начин остваривања новчане помоћи породици за треће дете и ова новчана средства обезбеђује, пропустио је да кориснике информише о томе ког датума у месецу ће бити исплата новчане помоћи за треће дете.

 Поступљено у складу са Препоруком

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом