Поступљено у складу са Препоруком ..." /> Поступљено у складу са Препоруком ..." /> 14.08.2014.
Please select your page

14.08.2014.

Препорука Покрајинског заштитника гарађана – омбудсмана упућена Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду у вези са полагањем пријемног испита на језицима националних мањина.

Поступљено у складу са Препоруком

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе