Делимично поступљено у складу са Препоруком ..." /> Делимично поступљено у складу са Препоруком ..." /> 09.09.2014. - Покрајински заштитник грађана - омбудсман
Please select your page

09.09.2014.

Препорука Грађевинској инспекцији општине Алибунар да у најкраћем року донесе закључке о извршењу решења од новембра 2013. године и да донесе решења о уклањању објеката чије је грађење завршено без грађевинске дозволе.

Делимично поступљено у складу са Препоруком

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе