Поступљено у складу са Мишљењем ..." /> Поступљено у складу са Мишљењем ..." /> 23.07.2014. - Покрајински заштитник грађана - омбудсман
Please select your page

23.07.2014.

Мишљење Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана упућено ПУ "Радосно детињство" Нови Сад у вези са омогућавањем родитељима да учествују у одлучивању о условима и критеријумима одабира понуђача алтернативних услуга.

Поступљено у складу са Мишљењем

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом