Поступљено у складу са Препоруком " /> Поступљено у складу са Препоруком " /> 19.09.2014.
Please select your page

19.09.2014.

Кикиндска топлана незаконитим радом повредила право корисника грејања.

Поступљено у складу са Препоруком

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе