Please select your page

13.06.2016.

Мишљење упућено Градској управи за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада у вези са уоченим неправилностима у поступку накнадног издавања грађевинске дозволе.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе