Please select your page

25.04.2016.

Мишљење упућено Градској пореској управи града Новог Сада због неблаговременог поступања и повреде начела ефикасности и економичности опшег управног поступка.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе