Please select your page

Mišljenja i preporuke

Preporuka Opštini Odžaci u vezi sa uočenim nepravilnostima u ostvarivanju prava na službenu upotrebu jezika i pisma nacionalne manjine.


Mišljenje i preporuka upućeni Opštinskoj upravi opštine Bečej u vezi sa propisivanjem kaznenih odredaba za korisnike koji nisu zaključili ugovor za odvoženje smeća.


Centar za socijalni rad Bečej postupao je suprotno odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, Porodičnog zakona i Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad u postupku porodičo-pravne zaštite.


Opština Temerin nije posvetila dovoljno pažnje uređivanju pitanja donošenja podsticajnih mera za razvoj i napredovanje učenika redovnih osnovnih škola koji su nadareni za sticanje određene veštine (talentovanih učenika), a nisu u mogućnosti da zbog dodatnih troškova, kao što su troškovi prevoza do škola, pohađaju osnovne škole u čijem školskom planu i programu jeste razvoj njihovog talenta i postizanja uspeha na određenom polju.


U postupku javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Temerin učinjena je nepravilnost jer tekst javnog oglasa koji je objavljen na mađarskom jeziku nije bio identičan sa tekstom koji je objavljen na srpskom jeziku. 

Delimično usvojeno


Inspektor za zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Vršac učinio je nepravilnost u radu, jer nije preduzeo mere u skladu sa članom 32 stav 1 Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini. 

Delimično usvojeno


Opštinska uprava opštine Čoka postupala je suprotno Odluci o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Ostojićevo jer je u postupku donošenja rešenja kojim se utvrđuje samodoprinos na prihode od poljoprivrede i šumarstva za 2012. godinu isti utvrdila po stopi od 15% za svaki mesec, budući da je osnovica za utvrđivanje ovog samodoprinosa katastarski prihod koji se utvrđuje na godišnjem nivou.

Postupljeno u skladu sa Mišljenjem


Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju je svojim nečinjenjem po izjavljenoj žalbi doprineo da se po njoj ne odluči blagovremeno i time postupio suprotno odredbama Zakona o opštem upravnom postupku.

Usvojeno


Mišljenje upućeno Opštinskoj upravi opštine Bački Petrovac u vezi sa vršenjem inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem Odluke o davanju na privremeno korišćenje javnih površina i uslovima za postavljanje privremenih objekata na području opštine Bački Petrovac.

Delimično usvojeno

Preuzmite dokumenta:
Download this file (03.02.2014_preporuka_OP.pdf)Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana151 kB

Predsednik opštine Senta načinio je propust u radu jer je prilikom raspodele sredstava putem konkursa za finansiranje projekata-programa rada udruženja iz oblasti socijalne zaštite, doneo odluku o izboru projekta Udruženja „Reč života Srbija“ i zaključio Ugovor o finansiranju troškova projekta Engleski dnevni letnji kamp za decu, iako se radilo o projektu koji se ne može svrstati u oblast socijalne zaštite. Ova nepravilnost je dovela do nenamenskog trošenja sredstava opredeljenih za socijalnu zaštitu.