Please select your page

14.04.2014.

Препорука Општини Оџаци у вези са уоченим неправилностима у остваривању права на службену употребу језика и писма националне мањине.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе