Please select your page

21.03.2014.

Општина Темерин није посветила довољно пажње уређивању питања доношења подстицајних мера за развој и напредовање ученика редовних основних школа који су надарени за стицање одређене вештине (талентованих ученика), а нису у могућности да због додатних трошкова, као што су трошкови превоза до школа, похађају основне школе у чијем школском плану и програму јесте развој њиховог талента и постизања успеха на одређеном пољу.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом