Делимично..." /> Делимично..." /> 17.03.2014. - Покрајински заштитник грађана - омбудсман
Please select your page

17.03.2014.

У поступку јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Темерин учињена је неправилност јер текст јавног огласа који је објављен на мађарском језику није био идентичан са текстом који је објављен на српском језику. 

Делимично усвојено

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом